Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Siemirowice
Minął termin składania ofert
2021-08-27 12:36:18
Wymiana nawierzchni chodników w m. Osowo Lęborskie oraz w m. Maszewo Lęborskie Gmina Cewice - 2021.
Minął termin składania ofert
2021-08-20 10:25:00
Utwardzenie dróg gminnych dz. nr 82/1 obr. Popowo oraz dz. nr 250/1, 200/8, 250/2 obr. Bukowina Gmina Cewice - 2021
Minął termin składania ofert
2021-08-18 12:00:00
Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 53 obr. Siemirowice ul. Zielony Dwór Gmina Cewice - 2021
Minął termin składania ofert
2021-08-18 11:55:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap II – budowa chodnika i wymiana nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice-Kamieniec ma potrzeby ruchu rowerowego
Minął termin składania ofert
2021-07-06 11:10:00
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap III – budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice – Maszewo Lęborskie w miejscowości Cewice”
Minął termin składania ofert
2021-06-18 13:00:00
Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy cewice
Minął termin składania ofert
2021-05-25 15:20:00
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2020-12-08 14:34:53
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.
Minął termin składania ofert
2020-12-04 09:20:25
Opracowanie dokumentacji technicznej pn.Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego w m. Cewice
Minął termin składania ofert
2020-11-25 10:35:42
Remont dachu na budynku pawilonu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bukowinie
Minął termin składania ofert
2020-10-28 10:03:43
Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Siemirowice zlokalizowanej na działce nr 147 obręb Siemirowice.
Minął termin składania ofert
2020-10-07 11:37:00
Przebudowa dróg gminnych w m. Bukowina dz. nr 314, Siemirowice dz. nr 53 i Unieszynko dz. nr 96-4-L w Gminie Cewice
Minął termin składania ofert
2020-09-23 14:30:57
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 141/1, 113 obr. Popowo GMINA CEWICE 2020
Minął termin składania ofert
2020-08-24 14:28:43
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2020-2021 w okresie od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2021r.
Minął termin składania ofert
2020-07-28 12:45:44
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w m. Cewice
Minął termin składania ofert
2020-07-02 11:29:16
ODBIÓR ODPADÓW Z TERENU GMINY CEWICE ICH TRANSPORT DO INSTALACJI KOMUNALNEJ W CZARNÓWKU.
Minął termin składania ofert
2020-06-30 13:06:04
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2020-06-05 12:45:09
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Minął termin składania ofert
2020-04-15 08:30:58
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku
Minął termin składania ofert
2019-12-20 13:56:53
Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski, stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą ? Etap I
Minął termin składania ofert
2019-12-05 13:14:33
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice
Minął termin składania ofert
2019-12-05 10:11:12
Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łączącej drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach
Minął termin składania ofert
2019-10-30 15:19:27
Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice
Minął termin składania ofert
2019-10-30 15:07:42
Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina
Minął termin składania ofert
2019-10-29 14:01:06
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach
Minął termin składania ofert
2019-10-21 13:28:58
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. ?Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach?
Minął termin składania ofert
2019-10-02 13:32:10
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie zagospodarowania terenu w Gminie Cewice
Minął termin składania ofert
2019-10-02 12:19:38
Remont drogi gminnej w miejscowości Karwica zlokalizowanej na działce nr 134/4, 265/1, 288 obręb Karwica
Minął termin składania ofert
2019-09-30 14:29:44
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łebunia Etap I. ZAPYTANIE CENOWE
Minął termin składania ofert
2019-08-01 12:27:56
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. ?Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach?
Minął termin składania ofert
2019-07-31 12:58:53
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie zagospodarowania terenu w Gminie Cewice.
Minął termin składania ofert
2019-07-30 11:39:25
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 53 obręb Siemirowice Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2019-07-29 15:30:05
Dostawa i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach
Minął termin składania ofert
2019-07-16 09:26:32
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 2 września 2019r. do 30 czerwca 2020r
Minął termin składania ofert
2019-07-01 12:23:16
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku w terminie do 31 grudnia 2019 roku.
Minął termin składania ofert
2019-06-18 11:01:22
Dostawa i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach.
Minął termin składania ofert
2019-06-11 12:37:34
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociagowej na terenie Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2019-06-10 12:32:54
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2019 - 30.06.2020r.
Minął termin składania ofert
2019-06-05 14:10:32
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice"
Minął termin składania ofert
2019-05-22 08:26:09
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siemirowice
Minął termin składania ofert
2019-02-27 10:22:18
Podniesienie standardu oświetlenia na ternie Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2018-12-27 12:07:28
Budowa chodnika w miejscowości Oskowo.
Minął termin składania ofert
2018-10-11 11:36:46
Przebudowa ulicy Murowanej i Drewnianej w m. Maszewo Lęborskie wraz z kanalizacją deszczową ? Etap II
Minął termin składania ofert
2018-10-05 12:45:37
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z odcinkami do granicy działek oraz dwoma przepompowniami ścieków w miejscowości Cewice ? Etap I.
Minął termin składania ofert
2018-10-04 14:20:45
Remont drogi gminnej - ul. Szkolnej w m. Siemirowice.
Minął termin składania ofert
2018-09-13 14:15:29
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 107 obręb Pieski w m. Pieski Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2018-09-10 13:23:38
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siemirowice
Minął termin składania ofert
2018-08-23 14:11:15
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siemirowice
Minął termin składania ofert
2018-08-13 14:17:07
Dostawa hydraulicznych nożyc do cięcia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni
Minął termin składania ofert
2018-07-30 14:57:30
Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej w Maszewie Lęborskim
Minął termin składania ofert
2018-07-23 14:19:54
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.
Minął termin składania ofert
2018-07-20 14:20:26
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostajacych w dyspozycji GMiny Cewice.
Minął termin składania ofert
2018-07-19 15:08:29
Dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2018-07-06 12:35:53
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2018-06-14 12:50:07
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2019 r.
Minął termin składania ofert
2018-06-12 13:38:40
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2018-06-01 13:04:19
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2020 r.
Minął termin składania ofert
2018-05-30 15:15:27
Budowa ul. Węgrzynowicza wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice
Minął termin składania ofert
2018-05-09 12:21:15
Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej w ramach instrumentu elastyczności dot. projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lała 2014- 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami.
Minął termin składania ofert
2018-05-08 14:31:33
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice
Minął termin składania ofert
2018-04-20 13:22:48
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2018-02-21 12:08:04
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Minął termin składania ofert
2018-02-12 10:08:45
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice
Minął termin składania ofert
2017-12-21 15:01:53
Zakup kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki z terenu Gminy Cewice, przebiegającego odmiejscowości Maszewo Lęborskie do miejscowości Rybki.
Minął termin składania ofert
2017-11-16 11:40:33
Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2017-10-27 11:28:00
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu ? Etap I
Minął termin składania ofert
2017-08-02 14:09:42
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski dz. nr 107
Minął termin składania ofert
2017-07-25 10:00:57
Remont gruntowych dróg gminnych 2017
Minął termin składania ofert
2017-07-24 14:30:38
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.
Minął termin składania ofert
2017-07-21 13:01:48
Przebudowa budynku szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Etap I.
Minął termin składania ofert
2017-06-30 12:41:20
Przebudowa ulic Murowanej i Drewnianej w Maszewie Lęborskim wraz z kanalizacją deszczową ? Etap I
Minął termin składania ofert
2017-06-27 09:20:17
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pieski
Minął termin składania ofert
2017-06-09 11:34:32
Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice.
Minął termin składania ofert
2017-06-05 14:45:36
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2017-01-11 10:46:10
Dowóz dzieci i młodzieży do placóek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016-2017 w okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku.
Minął termin składania ofert
2016-12-08 14:43:11
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2016-12-07 15:09:56
Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni wraz z odwodnieniem.
Minął termin składania ofert
2016-11-22 12:25:13
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016/2017 tj. od 1 listopada 2016 do 31 grudnia 2016r
Minął termin składania ofert
2016-07-28 13:49:28
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016/2017 tj. od 1 września 2016 do 31 października 2016r
Minął termin składania ofert
2016-07-28 13:48:46
Zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych odebranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2016-07-28 10:50:26
Przebudowa drogi gminnej - ułożenie płyt typu YOMB w miejscowości Popowo dz. nr 113.
Minął termin składania ofert
2016-07-19 12:26:15
Budowa infrastruktury sportowej w m. Cewice - ETAP II Modernizacja boiska sportowego oraz obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Cewicach.
Minął termin składania ofert
2016-07-19 11:13:02
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice wraz z tłocznią TS2.
Minął termin składania ofert
2016-07-06 12:35:56
Remont gruntowych dróg gminnych 2016.
Minął termin składania ofert
2016-07-06 12:29:27
Budowa sieci wodociągowej w m. Lesiaki wraz ze stacją uzdatniania wody - Etap III.
Minął termin składania ofert
2016-07-01 10:46:04
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie przebudowy, rozbudowy budynków
Minął termin składania ofert
2016-04-26 10:42:46
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2016-04-13 14:45:21
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2016 - 30.06.2018 r
Minął termin składania ofert
2016-04-12 15:01:13
Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury - Etap II Budowa i przebudowa drogi Osiedle 40-lecia PRL w Cewicach
Minął termin składania ofert
2016-04-12 13:52:29
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016-2017
Minął termin składania ofert
2016-04-12 13:25:14
Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo ? Cewice, Bukowina ? Łebunia, Łebunia ? Osowo) zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/259/2006 Rady Gminy Cewice z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo ? Cewice, Bukowina ? Łebunia, Łebunia ? Osowo)
Minął termin składania ofert
2016-04-11 12:23:30
Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/138/04 Rady Gminy Cewice z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo.
Minął termin składania ofert
2016-04-11 12:15:12
Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy, rozbudowy budynków.
Minął termin składania ofert
2016-04-04 10:42:16
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno gmina Cewice.
Minął termin składania ofert
2016-02-26 12:26:53
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec
Minął termin składania ofert
2016-02-16 10:08:33
Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/229/05 Rady Gminy Cewice z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA.
Minął termin składania ofert
2016-02-11 10:03:04
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy, przebudowy dróg.
Minął termin składania ofert
2016-02-10 12:10:30
Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Cewice w 2015 roku.
Minął termin składania ofert
2015-12-08 08:52:03
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2015-12-07 15:53:46
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G na odcinku Maszewo ? Cewice wraz z infrastrukturą.
Minął termin składania ofert
2015-11-02 10:33:40
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.
Minął termin składania ofert
2015-11-02 10:31:06
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski Gmina Cewice.
Minął termin składania ofert
2015-10-14 10:51:58
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski Gmina Cewice.
Minął termin składania ofert
2015-09-23 10:37:26
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, wraz z infrastrukturą.
Minął termin składania ofert
2015-09-14 11:05:07
Remont gruntowych dróg gminnych 2015.
Minął termin składania ofert
2015-08-20 13:14:40
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2015-08-19 13:00:31
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy ciągów pieszych, pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2015-08-05 08:42:11
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego na dz. 120/1 i 120/2 w m. Łebunia
Minął termin składania ofert
2015-07-28 08:51:22
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2015-2016.
Minął termin składania ofert
2015-07-15 13:48:41
Budowę kanalizacji deszczowej w ul. PKWN w m. Cewice ? Etap II
Minął termin składania ofert
2015-07-14 12:38:27
Rozbudowa remizy OSP w Pieskach
Minął termin składania ofert
2015-07-03 11:20:22
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Rodzinnej i Polnej w m. Łebunia Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2015-06-11 13:39:03
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2015-06-08 12:23:08
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2015-06-02 13:12:47
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków w Gminie Cewice
Minął termin składania ofert
2015-05-29 09:31:58
Dostawa i montaż pomostów pływających z elementami małej architektury w ramach realizacji projektu pn.: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2015-05-22 11:12:55
Dostawa i montaż pomostów pływających z elementami małej architektury w ramach realizacji projektu pn.: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2015-04-01 11:34:47
Budowę sieci wodociągowej w m. Karwica wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody ? Etap II
Minął termin składania ofert
2015-03-13 12:44:27
Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice ? ETAP I budowa boiska wielofunkcyjnego
Minął termin składania ofert
2015-03-13 10:26:13
Dostawa i montaż wyposażenia terenu w ramach realizacji projektu pn.: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2015-03-12 11:18:59
Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowości Popowo - część II Zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w m. Popowo
Minął termin składania ofert
2015-03-10 09:14:58
Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice ? etap I -Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirowice
Minął termin składania ofert
2015-03-09 13:06:56
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice ? Etap I
Minął termin składania ofert
2015-02-26 13:30:58
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2014-12-31 10:04:38
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice - zmieszane
Minął termin składania ofert
2014-12-19 11:18:38
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice - selektywne
Minął termin składania ofert
2014-12-19 11:17:31
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę siedziby Referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Minął termin składania ofert
2014-12-10 13:47:33
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2014/2015, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2014-10-08 12:46:54
Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Maszewie Lęborskim
Minął termin składania ofert
2014-10-07 13:09:49
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Oskowo
Minął termin składania ofert
2014-10-07 13:06:35
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bukowina Gmina Cewice ? Etap I
Minął termin składania ofert
2014-10-01 14:02:19
Przebudowa gruntowej drogi gminnej ETAP II Bukowina 2014
Minął termin składania ofert
2014-09-15 13:02:06
Wykonanie otworu eksploatacyjnego w m. Pieski - dz. nr 96 - Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2014-09-09 14:14:36
Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice ? ETAP I budowa boiska wielofunkcyjnego
Minął termin składania ofert
2014-09-01 12:41:01
Remont ciągów pieszych na terenie Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2014-08-20 15:08:33
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - Etap II
Minął termin składania ofert
2014-08-19 15:50:29
Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowości Popowo - część I Zagospodarowanie centrum wsi Popowo
Minął termin składania ofert
2014-08-13 13:15:41
Budowa ciągów pieszych w miejscowościach Siemirowice i Łebunia
Minął termin składania ofert
2014-08-12 09:48:28
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pt.: ?Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion)
Minął termin składania ofert
2014-08-11 17:04:03
Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej oraz drogi dojazdowej do zabudowy jednorodzinnej w Cewicach - Etap I budowa oświetlenia ulicznego
Minął termin składania ofert
2014-07-31 15:09:29
Remont ciągów pieszych na terenie Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2014-07-31 15:05:00
Dostawa sceny estradowej wraz z podestem scenicznym i agregatu prądotwórczego w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2014-07-28 15:02:55
Dostawa i montaż pomostów pływających oraz elementów małej architektury w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2014-07-28 14:44:16
Dostawa i montaż zestawu zabawowego oraz urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach realizacji zadania pn: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2014-07-25 10:59:29
Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentów Ostatecznych oraz punktów koordynacyjnych w ramach projektu pt.: Rozwój społeczeństwa internetowego w Gminie Cewice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion)
Minął termin składania ofert
2014-07-15 13:57:42
Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowości Popowo - część I Zagospodarowanie centrum wsi Popowo
Minął termin składania ofert
2014-07-14 09:21:01
Dowóz uczniów do szkół publicznych Gminy Cewice w roku szkolnym 2014/2015
Minął termin składania ofert
2014-07-10 09:24:47
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pt.: ?Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion)
Minął termin składania ofert
2014-07-09 14:17:34
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy ciągów pieszych,
Minął termin składania ofert
2014-07-08 10:22:08
Remont gruntowych dróg gminnych 2014
Minął termin składania ofert
2014-07-07 14:57:42
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
Minął termin składania ofert
2014-07-07 10:27:35
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków, Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2014-07-04 13:24:24
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2014-07-02 14:21:20
Dostawa i montaż elementów małej architektury i pomostów pływających w ramach realizacji zadania pn: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2014-06-16 11:08:01
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2014-06-10 15:05:31
Dostawa i montaż elementów małej architektury i pomostów pływających w ramach realizacji zadania pn: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2014-05-28 10:28:48
Przebudowa drogi gminnej w m. Cewice na odcinku II (dz. nr 77/5)
Minął termin składania ofert
2014-05-27 08:44:20
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2014-05-15 11:54:22
Budowa boisk sportowych na terenie gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2014-03-14 11:32:07
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2014-03-13 10:33:08
Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach
Minął termin składania ofert
2014-03-12 12:06:25
Budowa zatoki autobusowej i chodnika
Minął termin składania ofert
2014-02-20 11:39:33
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na terenie Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2013-12-31 11:08:47
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach programów autorskich Mądre dziecko, Uczeń z Charakterem, Gimnazjalista z Klasą i Fizyka dla Smyka w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2013-12-23 10:28:05
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych? etap I
Minął termin składania ofert
2013-12-13 10:02:57
Dostawę i montaż fabrycznie nowego sprzętu: laptopów z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym oraz tablic interaktywnych w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2013-11-25 10:38:55
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice zgodnie z Uchwałą nr XXIX/267/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 13 sierpnia 2013 r
Minął termin składania ofert
2013-11-18 10:30:16
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2013-2014, tj. zwalczanie śliskości
Minął termin składania ofert
2013-11-04 11:16:15
Organizacja i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego z dostępem do platformy e-lerningowej, warsztatów - Pasja życiowa a wybór zawodu-świadome planowanie ścieżki i indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym w ramach realizacji projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2013-10-30 15:20:20
Przebudowa budynku byłej remizy OSP w Łebuni z przeznaczeniem na siłownię
Minął termin składania ofert
2013-10-11 13:09:29
Budowa boisk sportowych na terenie gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2013-10-09 11:02:23
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, ziemniaków i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Siemirowicach
Minął termin składania ofert
2013-10-09 10:47:11
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Siemirowicach
Minął termin składania ofert
2013-09-20 13:38:14
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkół w Cewicach
Minął termin składania ofert
2013-09-20 13:34:26
Przebudowa gruntowej drogi gminnej Bukowina 2013
Minął termin składania ofert
2013-09-18 09:58:50
Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2013-09-13 18:23:04
Wymiana pokrycia dachowego (z eternitu na dachówkę ceramiczną) na istniejącym budynku przedszkolnym w Bukowinie
Minął termin składania ofert
2013-09-12 16:10:04
Świadczenie usług edukacyjnych oraz organizacja i przeprowadzenie seminarium z zakresu równości szans i znaczenia edukacji przedszkolnej w ramach projektu pt. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działan
Minął termin składania ofert
2013-09-06 18:02:28
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2013-08-21 14:33:55
Świadczenie usług edukacyjnych oraz organizacja i przeprowadzenie seminarium z zakresu równości szans i znaczenia edukacji przedszkolnej w ramach projektu pt. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działan
Minął termin składania ofert
2013-08-21 14:07:40
Świadczenie usług edukacyjnych oraz organizacja i przeprowadzenie seminarium z zakresu równości szans i znaczenia edukacji przedszkolnej w ramach projektu pt. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działan
Minął termin składania ofert
2013-08-09 13:42:32
Remont gruntowych dróg gminnych 2013.
Minął termin składania ofert
2013-08-08 15:01:25
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym oraz przyłączem wodociągowym z instalacją zewnętrzną na terenie przepompowni ścieków w miejscowościach Siemirowice, Cewice, Kamieniec gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2013-08-07 10:25:46
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym, przyłączem wodociągowym z instalacją zewnętrzną na terenie przepompowni w miejscowościach: Siemirowice, Cewice, Kamieniec gm. Cewice
Minął termin składania ofert
2013-08-06 10:56:25
Dostawa i montaż pomostów pływających, lamp solarnych, kontenerów magazynowych ze sprzętem wodnym oraz elementów małej architektury na potrzeby realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I
Minął termin składania ofert
2013-08-05 12:26:30
Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn.: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach
Minął termin składania ofert
2013-08-01 16:36:48
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Stylizacja paznokcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia z terenu Gminy Cewice w ramach projektu pt. Szansa na lepszą przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Po
Minął termin składania ofert
2013-08-01 09:34:10
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa pod nazwą Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnyc
Minął termin składania ofert
2013-07-25 10:07:10
Dostawa i montaż pomostów pływających, lamp solarnych, kontenerów magazynowych ze sprzętem wodnym oraz elementów małej architektury na potrzeby realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych ? etap I
Minął termin składania ofert
2013-07-25 09:51:58
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2013-07-24 12:35:44
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą ? ogrodzenie, instalacja wodociągowa, parking ? etap I
Minął termin składania ofert
2013-07-23 11:37:51
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2013-07-23 11:32:59
Dowóz uczniów do szkół publicznych Gminy Cewice w roku szkolnym 2013/2014.
Minął termin składania ofert
2013-07-09 12:52:27
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie
Minął termin składania ofert
2013-07-04 13:15:33
Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (budynek z kancelarią).
Minął termin składania ofert
2013-07-02 14:24:19
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą? instalacja wodociągowa, parking ? ETAP I
Minął termin składania ofert
2013-07-02 11:31:51
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, pod nazwą Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia ? Osowo Lęborskie ? Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oskowo Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2013-07-02 11:28:59
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oskowo Gmina Cewice.
Minął termin składania ofert
2013-06-21 13:17:47
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - instalacja wodociągowa, parking - etap I.
Minął termin składania ofert
2013-06-20 10:15:22
Roboty dekarskie i elewacyjne
Minął termin składania ofert
2013-06-11 13:56:57
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Projekt budowlany i wykonawczy
Minął termin składania ofert
2013-06-07 12:33:34
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa pod nazwą Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie
Minął termin składania ofert
2013-06-07 10:58:01
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2013-05-28 10:56:56
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie
Minął termin składania ofert
2013-05-21 11:30:58
Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym
Minął termin składania ofert
2013-05-10 10:02:24
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH
Minął termin składania ofert
2013-04-17 11:08:27
Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentów Ostatecznych oraz punktów koordynacyjnych w ramach projektu pt.: Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion)
Minął termin składania ofert
2013-04-10 13:32:15
Opracowanie dokumentacji technicznych
Minął termin składania ofert
2013-02-19 13:29:07
Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentów Ostatecznych oraz punktów koordynacyjnych w ramach projektu pt.: Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion)
Minął termin składania ofert
2013-02-15 12:48:22
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa wraz ze zmiana układu funkcjonalnego części budynku usługowego na Posterunek Policji wraz z budową wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Minął termin składania ofert
2013-02-06 14:33:03
Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego części budynku usługowego na posterunek policji wraz z budową wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2013-02-06 14:31:02
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bukowina zgodnie z Uchwałą nr XII/167/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 30 października 2012
Minął termin składania ofert
2013-01-29 13:59:01
Opracowanie dokumentacji projektowej pn Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci wod-kan do dz. 77-8, sieci kanalizacyjnej do dz. 168-1 - 168-8, przykanalików do posesji zlokalizowanych przy dz 237 w m. Bukowina
Minął termin składania ofert
2013-01-25 15:51:34
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn Budowa ciągu pieszego w miejscowości Cewice.
Minął termin składania ofert
2013-01-22 14:38:43
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Wymiana nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu pn.: ?Utworzenie deptaka w m. Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązywania więzi społecznych wśród mieszkańców\"
Minął termin składania ofert
2013-01-21 15:36:36
Wymiana nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu Utworzenie deptaka w m. Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązywania więzi społecznych wśród mieszkańców.
Minął termin składania ofert
2013-01-18 09:56:40
Budowa ciągu pieszego w miejscowości Cewice
Minął termin składania ofert
2013-01-16 14:26:56
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M. KAMIENIEC GMINA CEWICE
Minął termin składania ofert
2012-12-18 12:11:43
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M. KAMIENIEC GMINA CEWICE
Minął termin składania ofert
2012-12-18 12:11:38
Obsługa bankowa budżetu Gminy Cewice i jednostek organizacyjnych podległych gminie
Minął termin składania ofert
2012-11-29 12:57:52
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu Kursu obsługi komputera ECDL ? Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - dla personelu wsparcia w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie
Minął termin składania ofert
2012-11-02 15:55:18
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2012/2013, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg na terenie Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2012-11-02 14:56:30
Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentó Ostatecznych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cewice w ramach projektu \"Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice\" współfinansowanego ze środkó Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjnyści gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion)
Minął termin składania ofert
2012-10-30 14:44:38
Budowa ciągów pieszych i przejść dla pieszych w Gminie Cewice
Minął termin składania ofert
2012-10-30 13:38:42
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2012-10-11 14:50:27
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion)
Minął termin składania ofert
2012-10-10 14:00:44
Remont pomieszczeń na usługi rehabilitacyjne wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku usługowym w Cewicach
Minął termin składania ofert
2012-09-17 14:36:58
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego (komputerów przenośnych, oprogramowania, drukarek laserowych monochromatycznych oraz dysku wymiennego) w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.
Minął termin składania ofert
2012-09-14 13:20:51
Przebudowa gruntowej drogi gminnej Pieski 2012
Minął termin składania ofert
2012-09-14 12:24:37
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion)
Minął termin składania ofert
2012-09-13 14:56:52
Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury - Etap I Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN
Minął termin składania ofert
2012-08-22 09:08:13
Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (budynek z kancelarią)
Minął termin składania ofert
2012-08-14 12:40:12
Dowóz uczniów do szkół publicznych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2012/2013
Minął termin składania ofert
2012-08-10 12:16:16
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ?Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i budową sieci wodociągowej w m. Bukowina gm. Cewice
Minął termin składania ofert
2012-08-01 11:26:57
Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego ? do wewnątrz dotyczącego realizacji projektu pt. ?Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice? współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
Minął termin składania ofert
2012-07-18 14:47:09
Przebudowa drogi w istniejącym przebiegu pasa drogowego polegająca na poprawieniu struktury nawierzchni - Unieszyniec.
Minął termin składania ofert
2012-07-18 14:24:51
Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Cewicach(łącznik)
Minął termin składania ofert
2012-07-13 16:03:34
Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury - Etap I Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN
Minął termin składania ofert
2012-07-02 13:44:39
Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego ? do wewnątrz dotyczącego realizacji projektu pt.? Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice?
Minął termin składania ofert
2012-06-20 14:23:50
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2012-06-06 14:54:42
Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego dotyczącego realizacji projektu pt.? Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice? współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi
Minął termin składania ofert
2012-05-25 11:22:39
REMONT GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH 2012.
Minął termin składania ofert
2012-05-21 13:17:38
Opracowanie dokumentacji technicznych
Minął termin składania ofert
2012-05-15 13:47:04
Przebudowa części budynku usługowego na posterunek policji wraz z budową wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2012-04-19 14:07:51
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ,,Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu
Minął termin składania ofert
2012-03-15 14:44:37
Opracowanie dokumentacji projektowych w 2012 roku
Minął termin składania ofert
2012-03-08 14:19:55
DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW OŚRODKA ZDROWIA I DOMKU SPORTOWCA W CEWICACH.
Minął termin składania ofert
2012-01-24 13:44:40
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ?Szansa na lepszą przyszłość? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Minął termin składania ofert
2012-01-11 13:09:51
Projekt budowlany i wykonawczy na budowę kolektora ścieków komunalnych wraz z przepompownią, łączącego kompleks wojskowy oraz budynki mieszkalne w m. Siemirowice z kanalizacyjną siecią zbiorczą w m. Cewice.
Minął termin składania ofert
2011-12-27 14:42:05
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego.
Minął termin składania ofert
2011-12-14 14:55:29
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego.
Minął termin składania ofert
2011-11-23 15:06:37
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2011/2012, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg na terenie Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2011-11-17 15:11:20
Remont gruntowych dróg gminnych.
Minął termin składania ofert
2011-10-03 11:30:58
Dostawa paliwa na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy w Cewicach.
Minął termin składania ofert
2011-09-16 14:54:13
Dostawa opału na potrzeby ogrzewania budynków szkół publicznych na terenie Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2011-09-15 09:12:27
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec-Cewice, przy ul. Osiedle Młodych (etapII) w Cewicach oraz w miejscowości Łebunia Gmina Cewice.
Minął termin składania ofert
2011-09-08 13:04:59
Przebudowa gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszynko.
Minął termin składania ofert
2011-09-07 13:15:10
Dostawa opału na potrzeby ogrzewania budynków szkół publicznych na terenie Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2011-09-06 14:54:36
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Minął termin składania ofert
2011-09-05 13:10:32
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Minął termin składania ofert
2011-08-25 14:55:59
Opracowanie dokumentacji projektowych w 2011 roku.
Minął termin składania ofert
2011-08-23 14:39:04
Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w SIemirowicach.
Minął termin składania ofert
2011-08-22 13:52:47
Zorganizowanie i przeprowadzenie 6 akcji informacyjno - promocyjnych w zakresie działań proekologicznych w Gminie Cewice w ramach projektu pn. ? Instalacja urządzeń solarnych na terenie gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 ? 2013 (Oś priorytetowa 5. Środowiska i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawi
Minął termin składania ofert
2011-08-19 11:11:18
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób zagrożónych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2011-08-12 15:37:28
Instalacja urządzeń solarnych w celu wspomagania podgrzewu c.w.u. systemem solarnym w budynku Zespołu Szkół w Cewicach.
Minął termin składania ofert
2011-08-11 15:11:42
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na likwidację oczyszczalni ścieków w Łebuni, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łebuni, tranzytowego kanału sanitarnego z m. Łebunia do m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie, sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowo Lęborskie, sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie- Maszewo Lęborskie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Łebunia, Maszewo Lęborskie ? Osowo Lęborskie Skrzyżowanie- Osowo Lęborskie
Minął termin składania ofert
2011-08-03 14:37:15
Dowóz uczniów do szkół publicznych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2011/2012.
Minął termin składania ofert
2011-07-27 13:19:38
Budowa oświetlenia kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach.
Minął termin składania ofert
2011-07-20 15:03:44
Remont placu w otoczeniu budynku Urzędu Gminy w Cewicach z remontem zjazdów na drogę wojewódzką nr 212.
Minął termin składania ofert
2011-07-19 14:54:32
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych.
Minął termin składania ofert
2011-07-06 13:23:25
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi gminnej ul. Spacerowej oraz drogi dojazdowej (dz. 23/8) do zabudowy jednorodzinnej w Cewicach wraz z budowę infrastruktury: chodniki, oświetlenie, odwodnienie.
Minął termin składania ofert
2011-06-29 15:23:29
Dostawa i montaż lamp solarnych do oświetlenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo oraz placu zabaw przy Niepublicznym Zespole Szkół w Bukowinie.
Minął termin składania ofert
2011-06-24 14:59:24
Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę m. Pieski oraz Karwica-Lesiaki w Gminie Cewice.
Minął termin składania ofert
2011-06-14 12:23:01
Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę na budynku Remizy OSP z częścią mieszkalną w Pieskach.
Minął termin składania ofert
2011-06-03 14:25:50
Budowa placu postojowego przy Ośrodku Zdrowia w Cewicach.
Minął termin składania ofert
2011-05-10 12:47:34
Wykonanie projektu budowalno-wykonawczego na likwidację oczyszczalni ścieków w Łebuni, budowę kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Łebunia i Osowo Lęborskie.
Minął termin składania ofert
2011-03-15 09:37:36
Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2011-01-14 15:22:07
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach.
Minął termin składania ofert
2010-12-07 12:49:21
Budowa placu zabaw w Krępkowicach.
Minął termin składania ofert
2010-11-03 12:06:32
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2010/2011, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2010-10-15 13:59:45
Wymiana stolarki okiennej budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach.
Minął termin składania ofert
2010-08-26 11:17:50
Remont gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszynko.
Minął termin składania ofert
2010-08-26 09:01:55
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Popowo.
Minął termin składania ofert
2010-08-24 11:47:55
Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo, gm. Cewice
Minął termin składania ofert
2010-08-23 15:38:32
Dostawa ciepła do obiektów Zespołu Szkół w Cewicach.
Minął termin składania ofert
2010-08-18 12:09:01
Budowa dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach.
Minął termin składania ofert
2010-08-17 11:43:28
Budowa małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łebuni.
Minął termin składania ofert
2010-08-17 11:35:21
Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo, gm. Cewice
Minął termin składania ofert
2010-08-03 17:56:26
Budowa dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach
Minął termin składania ofert
2010-07-29 15:19:47
Budowa małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łebuni
Minął termin składania ofert
2010-07-29 14:33:04
Remont domku sportowca "Leśnik" w Cewicach.
Minął termin składania ofert
2010-07-22 11:38:28
Dostawa i montaż elementów placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bukowinie.
Minął termin składania ofert
2010-06-22 13:25:23
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2010-2011 na terenie Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2010-06-21 13:49:53
Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim
Minął termin składania ofert
2010-05-13 12:40:07
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim - etap II budowa placu zabaw, wiaty i ogrodzenia
Minął termin składania ofert
2010-05-11 13:33:54
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim - etap II budowa placu zabaw, wiaty i ogrodzenia.
Minął termin składania ofert
2010-04-09 13:45:29
Budowa sieci wodociągowej - połączenie wodociągu w Łebuni i Bukowinie Gmina Cewice.
Minął termin składania ofert
2010-04-01 10:07:37
Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji i wymianą ogrodzenia terenu szkoły.
Minął termin składania ofert
2010-03-02 13:38:47
Opracowanie dwóch dokumentacji projektowych pn.: "Projekt budowlano-wykonawczy na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Popowo" oraz "Projekt budowlano-wykonawczy na budowę odcinka sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice".
Minął termin składania ofert
2010-02-23 13:51:48
Budowa Centrum Artystyczo-Kulturalnego w Cewicach.
Minął termin składania ofert
2010-02-10 11:30:29
Wykonanie i montaż trzech piezometrów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie, Gmina Cewice.
Minął termin składania ofert
2009-12-11 14:32:21
Zamontowanie dodatkowych trzech hydrantów pożarowych na wodociągu przy ul. Spacerowej w Cewicach.
Minął termin składania ofert
2009-12-11 14:29:23
Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim.
Minął termin składania ofert
2009-11-18 13:02:36
Budowa dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem w miejscowości Popowo.
Minął termin składania ofert
2009-11-17 09:08:49
Remont budynków sześciu hydroforni na terenie Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2009-11-04 13:58:10
Remont gruntowej drogi gminnej Karwica Unieszynko.
Minął termin składania ofert
2009-10-28 12:15:14
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.210.000, 00 zł dla Gminy Cewice
Minął termin składania ofert
2009-10-22 12:55:31
Termomodernizacja ściany zachodniej budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz wymiana stolarki okiennej
Minął termin składania ofert
2009-10-22 12:42:54
Wykonanie odwodnienia, zamontowanie 4 studzienek ściekowych na chodniku w Osowie Lęborskim.
Minął termin składania ofert
2009-09-29 11:13:56
Remont gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszynko.
Minął termin składania ofert
2009-09-02 12:52:04
Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim.
Minął termin składania ofert
2009-09-02 10:44:02
Wykonanie i montaż trzech piezomertów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie Gmina Cewice.
Minął termin składania ofert
2009-08-17 10:29:07
Termomodernizacja ściany zachodniej budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz wymiana stolarki okiennej.
Minął termin składania ofert
2009-08-07 13:28:52
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej pn Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2009-07-17 13:53:08
Wykonanie i montaż trzech piezometrów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie Gmina Cewice.
Minął termin składania ofert
2009-07-16 14:12:53
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010
Minął termin składania ofert
2009-07-01 11:55:44
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1320G w miejscowości Maszewo Lęborskie (koło kościoła) oraz budowa chodnika przy drodze w Osowie Lęborskim.
Minął termin składania ofert
2009-06-19 15:08:08
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2009-06-05 09:09:08
Budowa lamp oswietlenia ulicznego na terrenie Gminy Cewice w 2009 roku.
Minął termin składania ofert
2009-05-20 13:47:55
Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Urzędzie Gminy w Cewicach.
Minął termin składania ofert
2009-04-21 11:11:59
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej i na Osiedlu Młodych w Cewicach - etap I odcinek ul. Spacerowa
Minął termin składania ofert
2009-04-03 14:48:23
Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej do zadania Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
Minął termin składania ofert
2009-02-10 15:23:26
Obsługa bankowa budżetu Gminy Cewice i jednostek organizacyjnych podległych gminie.
Minął termin składania ofert
2008-12-05 09:10:01
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
Minął termin składania ofert
2008-11-28 12:05:41
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000,00 zł dla Gminy Cewice.
Minął termin składania ofert
2008-10-10 14:12:15
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Projekt budowlany na remont Domu Kultury w Maszewie gm. Cewice
Minął termin składania ofert
2008-10-10 08:48:15
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla przyłączenia kompleksu działek przy ul. Spacerowej w Cewicach
Minął termin składania ofert
2008-10-10 08:43:53
Budowa chodnika w Siemirowicach
Minął termin składania ofert
2008-09-15 10:47:42
Modernizacja gruntowej drogi gminnej Karwica - Unieszynko. CPV-45233142-6
Minął termin składania ofert
2008-09-09 11:14:29
Budowa lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cewice w 2008 r.
Minął termin składania ofert
2008-08-01 12:11:25
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009
Minął termin składania ofert
2008-07-09 11:41:15
Budowa lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cewice w 2008 r.- CPV 45316100-6, CPV 45315300-1, CPV 45311000-0
Minął termin składania ofert
2008-06-27 13:48:06
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009.
Minął termin składania ofert
2008-06-18 14:51:24
Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" w miejscowości Łebunia, Gmina Cewice
Minął termin składania ofert
2008-06-18 12:47:07
Zamówienie z wolnej ręki na Opracowanie dokumentacji projektowych w 2008 roku
Minął termin składania ofert
2008-04-15 11:46:00
Opracowanie dokumentacji projektowych w 2008 roku
Minął termin składania ofert
2008-02-06 15:12:52
Przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 r."
Minął termin składania ofert
2007-12-18 14:15:26
Przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 r."
Minął termin składania ofert
2007-11-26 16:57:51
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na Dostawa ciepła do obiektów Zespołu Szkół w Cewicach. CPV 40300000-5
Minął termin składania ofert
2007-09-06 16:20:55
Przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 ze zm.) na Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Cewice, etap III odcinek Oskowo-Cewice (CPV 45231300-8, 45113000-2, 74140000-3)
Minął termin składania ofert
2007-08-28 10:17:37
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo Zamówień publicznych na "Modernizacja gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszyno." CPV-45233142-6
Minął termin składania ofert
2007-07-27 15:35:23
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2007/2008. CPV 60112200-8
Minął termin składania ofert
2007-07-25 15:31:22
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Budowa uzbrojenia kompleksu działek budowlanych przy ulicy Witosa w Cewicach. CPV 45231300-8"
Minął termin składania ofert
2007-07-10 14:12:30
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Budowa sieci wodociągowej Skrzeszewo-Bukowina. CPV 45231300-8"
Minął termin składania ofert
2007-07-09 18:13:33
Przetarg nieograniczony na: Budowa uzbrojenia kompleksu działek budowlanych przy ulicy Witosa w Cewicach (CPV 45231300-8) z budową wjazdu z drogi wojewódzkiej nr 212 (CPV 45233252-0)
Minął termin składania ofert
2007-06-13 09:24:57
Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. EURO pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych zima 2006/2007" CPV-90212000-6
Minął termin składania ofert
2006-11-03 15:49:43
Przetarg nieograniczony pn "Modernizacja gruntowej drogi gminnej Popowo - Wybudowania Popowo" CPV-45233142-6
Minął termin składania ofert
2006-10-13 14:12:11
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na Dostawę wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania "Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w sołectwie Siemirowice - etap V
Minął termin składania ofert
2006-08-17 15:30:40
Przetarg nieograniczony na realizację zadania "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 453 000 zł" CPV 66130000-0
Minął termin składania ofert
2006-08-08 15:46:47
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania "Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w Sołectwie Siemirowice - etap V Budowa placu zabaw n
Minął termin składania ofert
2006-07-28 15:10:07
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na realizację zadania inwestycyjnego "Likwidacja - rozbiórka oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej w Cewicach." CPV - 45.11.11.10-0
Minął termin składania ofert
2006-07-18 12:50:05
Przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na "Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2006/2007"
Minął termin składania ofert
2006-07-07 15:46:27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Super Admin

Data wytworzenia:
27 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
27 cze 2003, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
25 maj 2021, godz. 15:28