Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania "Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w Sołectwie Siemirowice - etap V Budowa placu zabaw n


 

Gmina Cewice reprezentowana przez  

Wójta Gminy Cewice  

84-312 Cewice ul. W.Witosa 16 pok. nr 6  

tel.(059) 861-14-11, fax 861-14-02 woj. Pomorskie  

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2004 r, nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na  

Dostawę wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania „Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w sołectwie Siemirowice - etap V - Budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach” CPV 29835000-1 


Wymagany termin realizacji zamówienia: 22 września 2006 r.  

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Istotnych Warunkach Zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów opisanych w IWZ.  

IWZ dostępne są na stronie internetowej www.bip.cewice.pl. Istotne Warunki Zamówienia (cena 20 zł netto) można odebrać także w siedzibie Zamawiającego pok. nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym, po złożeniu pisemnego wniosku o przekazanie materiałów przetargowych.  

Wymaga się wpłacenia wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) w jednej z form określonych w IWZ  

Kryteria oceny ofert - cena - 100 % 

Termin związania ofertą - 30 dni  

Oferty należy składać w formie określonej IWZ w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 6.  

Termin składania ofert upływa dnia 11 sierpnia 2006 r. o godz. 11.00  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 1 w dniu  

11 sierpnia 2006 r. o godz.11.15.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.  

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania licytacji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Kierownik Zespołu ds. inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego - mgr inż. Roman Antosik tel. (059) 861-14-11  

pok. 11 w godz. 8.00 - 14.00  


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie plac zabaw.doc (DOC, 32.00Kb) 2006-07-28 15:10:07 451

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz plac zabaw.zip (ZIP, 2.36Mb) 2006-07-28 15:10:07 50

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
pytania i odpowiedzi z dnia 02 08 2006r.JPG (JPG, 101.70Kb) 2006-08-02 14:52:29 421

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie wynikow przetargu.JPG (JPG, 90.82Kb) 2006-08-14 12:38:10 427

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
28 lip 2006

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
28 lip 2006, godz. 15:10

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
28 lip 2006, godz. 15:10