Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-06-19 12:25:15
Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2023. 2023-06-19 12:24:37
Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Cewicach. 2023-06-01 09:01:45
Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-05-31 08:39:47
Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-05-11 13:44:09
Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2023. 2023-05-11 13:43:27
Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2023-04-14 13:16:52
Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-04-14 13:15:40
Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. 2023-04-05 11:57:34
Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-04-05 11:52:26
Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2023. 2023-04-05 11:51:38
Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 07 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2023-04-04 10:12:18
Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usiugi dla użytkowników "Gminnego systemu powiadamiania SMS Gminy Cewice" 2023-03-27 13:28:00
Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia dokumentacji Systemu Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Cewicach 2023-03-27 09:09:18
Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy w Cewicach "Procedury wynoszenia sprzętu teleinformatycznego poza siedzibę Administratora Danych i korzystania z prywatnego sprzętu teleinformatycznego" 2023-03-27 09:07:57
Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu ezpieczeństwa Informacji, Koordynatora Bezpieczeństwa Informacji oraz Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Cewkach 2023-03-27 09:06:46
Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2022 rok. 2023-03-27 09:02:44
Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2023-03-27 09:01:01
Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Termomodernizację budynku na Osiedlu Na Wzgórzu 35 w Cewicach 2023-03-14 09:48:37
Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2023 roku 2023-03-13 15:40:04
Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-03-13 08:02:16
Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne, znajdujących się w Urzędzie Gminy w Cewicach 2023-03-07 13:38:15
Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Cewice proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2022 rok oraz określenia prewskaźników VAT za 2022 rok. 2023-03-07 13:35:40
Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów będących własnością, współwłasnością lub pozostających w użytkowaniu pracowników Urzędu Gminy Cewice oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 2023-03-03 09:43:33
Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. 2023-02-28 10:26:25
Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-02-28 10:19:26
Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2023. 2023-02-28 10:18:30
Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły 2023-02-28 10:17:03
Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły 2023-02-28 10:16:25
Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły 2023-02-28 10:15:40
Zarządzenie Nr 150/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2023 roku 2023-02-22 09:49:04
Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym —"Granty PPGR" w Gminie Cewice 2023-02-22 09:47:49
Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2023-2031 2023-02-15 09:25:41
Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach — Pani Ewie Maszota do zawarcia umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus. 2023-02-14 10:02:58
Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2023-02-14 10:01:43
Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu Roboczego 2023-02-14 10:00:38
Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-02-09 12:22:06
Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2023/2024 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice 2023-01-30 15:00:30
Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach 2023-01-30 14:57:43
Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia regulaminu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy Cewice za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 2023-01-30 14:56:20
Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie podjęcia dzialań w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia calkowitego zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Cewicach 2023-01-30 14:55:01
Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-01-18 11:09:33
Zarządzenie Nr 139/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Cewice. 2023-01-13 09:13:56
Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. 2023-01-12 11:54:53
Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Cewice do zaciągania zobowiązań. 2023-01-12 10:44:49
Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach. 2023-01-09 11:13:45
Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok. 2023-01-05 10:02:13
Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-01-05 10:01:09
Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia ryczałtów dla członków zespołów roboczych za czynności wykonywane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice 2023-01-04 07:43:51
Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2023-01-04 07:42:59
Zarządzenie Nr 149/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02 08:11:50
Zarządzenie Nr 148/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2023-01-02 08:11:07
Zarządzenie Nr 147/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-12-29 11:25:02
Zarządzenie Nr 146/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-12-23 08:20:57
Zarządzenie Nr 145/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-12-23 08:20:16
Zarządzenie Nr 144/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cewice 2022-12-20 08:48:16
Zarządzenie Nr 143/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia ryczałtów dla członków zespołów roboczych za czynności wykonywane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice 2022-12-20 08:47:16
Zarządzenie Nr 142/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Cewice na lata 2023-2031 2022-12-20 08:46:14
Zarządzenie Nr 139/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Zagospodarowanie odpadów odebranych od wiaścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice 2022-12-20 08:44:36
Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-12-01 12:02:25
Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-12-01 12:01:37
Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę serwera i niezbędnego oprogramowania na potrzeby pracy Urzędu Gminy w Cewicach w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina dofinansowanego z UE z EFRR w ramach PO Polska Cyfrowa 2022-11-30 07:51:07
Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2022-11-25 10:26:18
Zarządzenie Nr 131/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-11-23 13:41:17
Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-11-23 13:40:05
Zarządzenie Nr 129/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2023-2035. 2022-11-16 10:13:22
Zarządzenie Nr 128/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwaty budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. 2022-11-16 10:12:17
Zarządzenie Nr 127/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę skateparku w Cewicach. 2022-11-09 13:31:46
Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126/2021Wójta Gminy Cewice z dnia 02.12.2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opiat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2022 roku. 2022-11-09 13:30:47
Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-11-04 13:40:36
Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-11-04 13:39:11
Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-11-04 13:38:23
Zarządzenie Nr 122/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 31 października 2022 r. w Urzędzie Gminy w Cewicach 2022-11-04 13:36:36
Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-10-27 08:17:39
Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2021/2022. 2022-10-26 09:41:36
Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności. 2022-10-26 09:34:58
Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-10-20 07:58:36
Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-10-20 07:57:52
Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-10-13 09:19:17
Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-10-04 08:35:37
Zarządzenie Nr 111/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-10-04 08:32:21
Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/202 1 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-10-04 08:23:14
Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2023 rok. 2022-10-04 08:21:20
Zarządzenie Nr 113/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Cewicach oraz nadania regulaminu jej działania. 2022-09-29 15:16:37
Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-09-26 10:56:20
Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 2022-09-19 09:55:33
Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę świetlicy wiejskiej w Unieszynie 2022-09-19 09:54:18
Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę świetlicy wiejskiej w Oskowie 2022-09-19 09:53:15
Zarządzenie Nr 104/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę skateparku w Cewicach 2022-09-19 09:49:28
Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Wykonanie termomodernizacji dachu budynku urzędu gminy w Cewicach 2022-09-19 09:48:20
Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Unieszynie 2022-09-19 09:47:24
Zarządzenie Nr 101/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pa. Budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie 2022-09-19 09:46:26
Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2023 roku. 2022-09-15 14:07:16
Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-09-15 12:43:28
Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-09-15 12:42:08
Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" o numerze 4189/2/2022 z dnia 21.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2022-09-15 12:40:54
Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym — Granty PPGR" o numerze 507/2022 z dnia 03.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2022-09-15 12:38:49
Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z negocjacjami na Rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. 2022-09-13 11:17:48
Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania, na których wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cewicach. 2022-09-09 10:11:24
Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 stycznia 2020 r, w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach. 2022-09-05 10:13:36
Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (IZ) nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. 2022-08-29 07:51:35
Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. 2022-08-29 07:50:34
Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 2022-08-29 07:49:01
Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej oraz celowej z budżetu Gminy Cewice dla samorządowych instytucji kultury. 2022-08-29 07:48:03
Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-08-29 07:46:57
Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-08-29 07:46:04
Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Cewicach procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa. 2022-08-29 07:45:10
Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-08-29 07:44:03
Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-08-29 07:42:47
Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-29 07:41:42
Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zmian rodzaju miejscowości na terenie Gminy Cewice. 2022-08-18 15:11:27
Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-07-25 12:46:13
Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-07-25 12:45:30
Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 2022-07-21 10:03:58
Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-07-21 10:03:00
Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cewicach. 2022-07-07 13:01:43
Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 123/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 01 października 2015 r. w sprawie zastępstw pracowniczych na czas nieobecności pracownika Urzędu Gminy w Cewicach. 2022-07-07 13:00:20
Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim. 2022-07-07 12:59:04
Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-07-05 09:26:19
Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu architektury i drogownictwa w Gminie Cewice. 2022-07-05 09:25:27
Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim. 2022-07-05 08:14:54
Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-07-05 08:13:48
Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-07-05 08:12:46
Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim. 2022-06-22 09:26:12
Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu architektury i drogownictwa w Gminie Cewice. 2022-06-20 14:19:38
Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-06-20 14:14:33
Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę skateparku w Cewicach. 2022-06-07 08:29:06
Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cewicach. 2022-06-03 10:45:40
Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-06-01 10:40:40
Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-06-01 10:39:56
Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 138/2018 Wójta Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 r. 2022-05-23 15:03:20
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia dokumentacji ochrony informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Cewicach 2022-05-23 15:00:05
Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-04-27 12:28:15
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-04-27 12:27:33
Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-04-22 13:26:33
Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Cewice na lata 2022-2024 2022-04-22 08:05:12
Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w Cewicach. 2022-04-20 09:26:34
Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Cewicach 2022-04-14 10:47:57
Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łebunia 2022-04-12 14:26:28
Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji arkuszy organizacji pracy publicznych szkół i przedszkoli z terenu Gminy Cewice na rok szkolny 2022/2023 2022-04-08 09:51:32
Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-04-07 11:39:44
Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych w zakresie zmian rodzaju miejscowości na terenie Gminy Cewice. 2022-04-06 13:06:15
Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-04-06 12:46:42
Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wymiany kotłów/pieców w obiektach stanowiących własność Gminy Cewice, w ramach wdrażania uchwał antysmogowych na terenie Gminy Cewice. 2022-04-06 08:06:26
Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-04-01 10:29:42
Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-03-25 08:19:34
Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Gminie Cewice. 2022-03-25 08:18:36
Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach 2022-03-23 12:23:12
Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Cewice do zaciągania zobowiązań 2022-03-22 11:25:11
Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-03-22 11:23:34
Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-03-22 11:22:51
Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2022-03-15 09:32:14
Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Cewicach Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 2022-03-15 09:30:40
Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-03-10 11:50:14
Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-03-10 11:49:26
Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-03-08 13:59:38
Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-03-03 11:02:22
Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-03-03 11:01:40
Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Cewice proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok oraz określenia prewskaźników VAT za 2021 rok. 2022-03-01 13:09:39
Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. 2022-02-18 08:28:31
Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Oldze Wenta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2022-02-18 08:27:29
Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2022-02-18 08:26:25
Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Oldze Wenta pracownikowi Ośrodka Pomocy Spolecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-18 08:25:27
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-18 08:24:18
Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Oldze Wenta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-18 08:23:00
Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Malgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-18 08:22:06
Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Oldze Wenta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-18 08:21:09
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-18 08:20:19
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach — Pani Ewie Maszota do zawarcia umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Zywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 2022-01-28 11:23:52
Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-01-27 13:39:59
Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-01-27 13:39:16
Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2022/2023 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice 2022-01-26 08:42:28
Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2022-01-24 08:37:00
Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2022 roku 2022-01-24 08:36:02
Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia do uzytku służbowego "Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Cewicach" 2022-01-14 11:12:40
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice 2022-01-14 11:10:40
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Oldze Wenta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2022-01-14 11:09:30
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2022-01-14 11:08:10
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Plichta - pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatku osłonowego oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznaniu dodatku osłonowego 2022-01-14 11:06:54
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie upowaźnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatku osłonowego oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznaniu dodatku osłonowego 2022-01-14 11:05:36
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości oplat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2022-01-14 11:04:23
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok. 2022-01-05 09:30:55
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-01-05 09:29:59
Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-12-29 10:37:00
Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-12-29 10:36:11
Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-12-22 11:54:53
Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-12-22 11:54:07
Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 2021-12-22 07:53:31
Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot unijnych, w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane na Remont dachu budynku nr 2 w Siemirowicach 2021-12-21 13:16:57
Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia: "Planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Cewicach na 2022 rok" 2021-12-21 13:15:32
Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" 2021-12-16 12:17:07
Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach 2021-12-16 12:16:03
Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Cewice. 2021-12-16 12:14:12
Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Cewice — Akcja Zima 2022 2021-12-15 09:37:43
Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice 2021-12-14 07:42:12
Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-12-06 09:30:26
Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-12-06 09:29:24
Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opiat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności form ksztalcenia objętych dofinansowaniem w 2022 roku. 2021-12-03 09:57:33
Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Cewicach. 2021-12-03 09:56:30
Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz ustalenia godzin pracy w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2021-12-03 09:55:36
Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-11-23 10:27:36
Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2022-2034. 2021-11-16 14:00:33
Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. 2021-11-16 13:59:27
Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-11-15 08:04:58
Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-11-15 08:04:05
Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice. 2021-11-03 13:16:28
Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2021-11-02 13:29:39
Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-10-28 09:46:27
Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-10-28 09:45:19
Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2020/2021 2021-10-27 10:23:08
Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego. 2021-10-26 09:42:53
Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach. 2021-10-06 07:54:52
Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach. 2021-10-06 07:53:53
Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 08:49:30
Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia cen za korzystanie z pola biwakowego w Krępkowicach. 2021-10-04 10:09:24
Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice — Etap III. 2021-10-04 10:05:21
Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Remont dachu budynku nr 2 w Siemirowicach gm. Cewice 2021-10-04 10:03:25
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Wydrzyńskiej - Kierownika Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Urzędu Gminy w Cewicach do wykonywania czynności w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego. 2021-10-04 10:00:57
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2021-09-23 09:37:40
Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Cewice — Etap II 2021-09-22 11:44:09
Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. 2021-09-20 11:17:33
Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Cewice — Etap II 2021-09-20 11:02:05
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Remont dachu budynku nr 2 w Siemirowicach gm. Cewice 2021-09-20 11:00:30
Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia pod kryptonimem "URZĄD-2021". 2021-09-13 15:59:37
Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i udziału wćwiczeniu gminnym pod kryptonimem "KLON — 2021". 2021-09-13 15:58:27
Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dotyczących przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cewice oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Cewice. 2021-09-13 15:55:08
Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie planu kontroli w 2021 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 2021-09-13 15:53:06
Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkól w Cewicach na potrzeby przedszkola — etap II 2021-09-13 15:49:38
Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice - Etap III 2021-09-06 08:34:38
Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół publicznych na terenie Gminy Cewice. 2021-09-06 08:33:25
Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2021-08-20 11:38:22
Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-08-20 09:02:06
Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-08-20 09:00:30
Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pelnomocnictwa procesowego Pani Marzenie Krakowiak — Sekretarzowi Gminy Cewice do reprezentowania Gminy Cewice w postępowaniu administracyjnym w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2021-08-12 14:50:25
Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-08-10 13:42:00
Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. 2021-08-10 13:41:13
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-08-10 13:38:32
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-08-10 13:37:45
Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-08-10 13:35:21
Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. 2021-08-10 13:34:27
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cewice 2021-08-10 13:32:46
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-08-10 13:31:40
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-08-10 13:21:35
Zarządzenie Nr 75/1/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Cewice 2021-08-10 13:18:52
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2021-07-23 08:07:48
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 2021-07-21 12:51:34
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice 2021-07-21 12:50:20
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany elektronicznej PlatformyUslug Administracji Publicznej (ePUAP) 2021-07-21 12:48:58
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-07-05 08:19:46
Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-07-05 08:11:01
Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem 2021-06-28 07:44:32
Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Cewice z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2021-06-21 08:44:48
Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2021-06-16 10:38:02
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 2021-06-16 10:31:43
Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap II - budowa chodnika i wymiana nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice - Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego 2021-06-16 10:30:24
Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap III - budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Maszewo Lęborskie w miejscowości Cewice 2021-06-01 14:39:49
Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice - Etap III 2021-06-01 14:38:44
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem 2021-05-28 07:43:15
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-05-27 12:38:03
Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-05-27 12:37:06
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice 2021-05-26 09:05:03
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Przebudowę (adaptację) części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkól w Cewicach - etap I 2021-05-26 09:02:59
Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Cewice do zaciągania zobowiązań. 2020-12-30 11:37:35
Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-11-25 13:22:38
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2020-11-19 08:01:14
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Cewice na lata 2021-2032. 2020-11-19 07:54:47
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. 2020-11-19 07:53:35
Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-11-19 07:50:42
Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Cewice na 2020 rok. 2020-11-19 07:49:10
Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-11-19 07:47:51
Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Cewice oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Cewice. 2020-11-12 09:53:12
Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2019/2020. 2020-11-03 12:31:45
Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych 2020-09-08 13:41:02
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-06-03 13:36:36
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-03-13 11:22:51
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienie koordynatora gminnego. 2020-03-11 14:14:24
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2020-02-26 09:42:18
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach 2020-02-21 12:43:06
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. 2011-05-04 12:22:49
Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji. 2011-05-04 12:21:13