Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2022 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 150/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2023 roku 2023-02-22 09:49:04
Zarządzenie Nr 149/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02 08:11:50
Zarządzenie Nr 148/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2023-01-02 08:11:07
Zarządzenie Nr 147/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-12-29 11:25:02
Zarządzenie Nr 146/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-12-23 08:20:57
Zarządzenie Nr 145/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-12-23 08:20:16
Zarządzenie Nr 144/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cewice 2022-12-20 08:48:16
Zarządzenie Nr 143/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia ryczałtów dla członków zespołów roboczych za czynności wykonywane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice 2022-12-20 08:47:16
Zarządzenie Nr 142/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Cewice na lata 2023-2031 2022-12-20 08:46:14
Zarządzenie Nr 141/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia "Planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Cewicach na 2023 rok" 2022-12-14 08:09:41
Zarządzenie Nr 140/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 23 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-12-14 08:07:51
Zarządzenie Nr 139/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Zagospodarowanie odpadów odebranych od wiaścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice 2022-12-20 08:44:36
Zarządzenie Nr 138/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-12-14 08:05:27
Zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-12-14 08:04:26
Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym —"Granty PPGR" w Gminie Cewice 2023-02-22 09:47:49
Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę serwera i niezbędnego oprogramowania na potrzeby pracy Urzędu Gminy w Cewicach w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina dofinansowanego z UE z EFRR w ramach PO Polska Cyfrowa 2022-11-30 07:51:07
Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-12-01 12:02:25
Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-12-01 12:01:37
Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2022-11-25 10:26:18
Zarządzenie Nr 131/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-11-23 13:41:17
Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-11-23 13:40:05
Zarządzenie Nr 129/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2023-2035. 2022-11-16 10:13:22
Zarządzenie Nr 128/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwaty budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. 2022-11-16 10:12:17
Zarządzenie Nr 127/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę skateparku w Cewicach. 2022-11-09 13:31:46
Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126/2021Wójta Gminy Cewice z dnia 02.12.2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opiat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2022 roku. 2022-11-09 13:30:47
Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-11-04 13:40:36
Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-11-04 13:39:11
Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-11-04 13:38:23
Zarządzenie Nr 122/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 31 października 2022 r. w Urzędzie Gminy w Cewicach 2022-11-04 13:36:36
Zarządzenie Nr 121/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zmian rodzaju miejscowości na terenie Gminy Cewice 2022-10-31 10:52:09
Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-10-27 08:17:39
Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2021/2022. 2022-10-26 09:41:36
Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności. 2022-10-26 09:34:58
Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-10-20 07:58:36
Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-10-20 07:57:52
Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-10-13 09:19:17
Zarządzenie Nr 114/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Cewice. 2022-10-06 08:00:29
Zarządzenie Nr 113/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Cewicach oraz nadania regulaminu jej działania. 2022-09-29 15:16:37
Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-10-04 08:35:37
Zarządzenie Nr 111/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-10-04 08:32:21
Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/202 1 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-10-04 08:23:14
Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2023 rok. 2022-10-04 08:21:20
Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-09-26 10:56:20
Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 2022-09-19 09:55:33
Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę świetlicy wiejskiej w Unieszynie 2022-09-19 09:54:18
Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę świetlicy wiejskiej w Oskowie 2022-09-19 09:53:15
Zarządzenie Nr 104/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę skateparku w Cewicach 2022-09-19 09:49:28
Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Wykonanie termomodernizacji dachu budynku urzędu gminy w Cewicach 2022-09-19 09:48:20
Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Unieszynie 2022-09-19 09:47:24
Zarządzenie Nr 101/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pa. Budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie 2022-09-19 09:46:26
Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2023 roku. 2022-09-15 14:07:16
Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z negocjacjami na Rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. 2022-09-13 11:17:48
Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-09-15 12:43:28
Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-09-15 12:42:08
Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania, na których wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cewicach. 2022-09-09 10:11:24
Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" o numerze 4189/2/2022 z dnia 21.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2022-09-15 12:40:54
Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym — Granty PPGR" o numerze 507/2022 z dnia 03.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2022-09-15 12:38:49
Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 stycznia 2020 r, w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach. 2022-09-05 10:13:36
Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z negocjacjami na Rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. 2022-08-31 14:43:08
Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (IZ) nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. 2022-08-29 07:51:35
Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. 2022-08-29 07:50:34
Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zmian rodzaju miejscowości na terenie Gminy Cewice. 2022-08-18 15:11:27
Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 2022-08-29 07:49:01
Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej oraz celowej z budżetu Gminy Cewice dla samorządowych instytucji kultury. 2022-08-29 07:48:03
Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-08-29 07:46:57
Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-08-29 07:46:04
Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Cewicach procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa. 2022-08-29 07:45:10
Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-08-29 07:44:03
Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-08-29 07:42:47
Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-29 07:41:42
Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę laptopów na potrzeby realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym — Granty PPGR" dofinansowanego w z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1. Rozwój cyfrowy 2022-07-28 09:56:21
Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-07-25 12:46:13
Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-07-25 12:45:30
Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 2022-07-21 10:03:58
Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-07-21 10:03:00
Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cewicach. 2022-07-07 13:01:43
Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 123/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 01 października 2015 r. w sprawie zastępstw pracowniczych na czas nieobecności pracownika Urzędu Gminy w Cewicach. 2022-07-07 13:00:20
Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim. 2022-07-07 12:59:04
Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-07-05 09:26:19
Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu architektury i drogownictwa w Gminie Cewice. 2022-07-05 09:25:27
Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim. 2022-07-05 08:14:54
Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-07-05 08:13:48
Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-07-05 08:12:46
Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim. 2022-06-22 09:26:12
Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu architektury i drogownictwa w Gminie Cewice. 2022-06-20 14:19:38
Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2022-06-20 14:14:33
Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę skateparku w Cewicach. 2022-06-07 08:29:06
Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cewicach. 2022-06-03 10:45:40
Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-06-01 10:40:40
Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-06-01 10:39:56
Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zasad publikacji i procedury aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cewicach. 2022-05-26 09:31:30
Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 138/2018 Wójta Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 r. 2022-05-23 15:03:20
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim 2022-05-19 13:39:59
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia dokumentacji ochrony informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Cewicach 2022-05-23 15:00:05
Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok. 2022-05-17 08:46:15
Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-04-27 12:28:15
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-04-27 12:27:33
Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-04-22 13:26:33
Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w Cewicach. 2022-04-20 09:26:34
Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Cewice na lata 2022-2024 2022-04-22 08:05:12
Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Cewicach 2022-04-14 10:47:57
Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łebunia 2022-04-12 14:26:28
Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji arkuszy organizacji pracy publicznych szkół i przedszkoli z terenu Gminy Cewice na rok szkolny 2022/2023 2022-04-08 09:51:32
Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych w zakresie zmian rodzaju miejscowości na terenie Gminy Cewice. 2022-04-06 13:06:15
Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-04-07 11:39:44
Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-04-01 10:29:42
Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-04-06 12:46:42
Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wymiany kotłów/pieców w obiektach stanowiących własność Gminy Cewice, w ramach wdrażania uchwał antysmogowych na terenie Gminy Cewice. 2022-04-06 08:06:26
Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-03-31 14:26:59
Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-03-25 08:19:34
Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Gminie Cewice. 2022-03-25 08:18:36
Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2021 rok. 2022-03-31 14:25:51
Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach 2022-03-23 12:23:12
Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Cewice do zaciągania zobowiązań 2022-03-22 11:25:11
Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-03-22 11:23:34
Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-03-22 11:22:51
Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2022-03-15 09:32:14
Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Cewicach Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 2022-03-15 09:30:40
Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-03-10 11:50:14
Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-03-10 11:49:26
Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-03-08 13:59:38
Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-03-03 11:02:22
Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-03-03 11:01:40
Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i udziału w gminnym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem pk. "KLON 2022" prowadzonego w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "ŁEBA 2022". 2022-03-01 08:53:16
Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Cewice proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok oraz określenia prewskaźników VAT za 2021 rok. 2022-03-01 13:09:39
Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. 2022-02-18 08:28:31
Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Oldze Wenta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2022-02-18 08:27:29
Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2022-02-18 08:26:25
Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Oldze Wenta pracownikowi Ośrodka Pomocy Spolecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-18 08:25:27
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-18 08:24:18
Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Oldze Wenta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-18 08:23:00
Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Malgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-18 08:22:06
Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Oldze Wenta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-18 08:21:09
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-18 08:20:19
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach — Pani Ewie Maszota do zawarcia umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Zywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 2022-01-28 11:23:52
Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-01-27 13:39:59
Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2022-01-27 13:39:16
Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2022/2023 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice 2022-01-26 08:42:28
Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2022-01-24 08:37:00
Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2022 roku 2022-01-24 08:36:02
Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2022 roku. 2022-01-19 11:52:02
Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia do uzytku służbowego "Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Cewicach" 2022-01-14 11:12:40
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice 2022-01-14 11:10:40
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Oldze Wenta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2022-01-14 11:09:30
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2022-01-14 11:08:10
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Plichta - pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatku osłonowego oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznaniu dodatku osłonowego 2022-01-14 11:06:54
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie upowaźnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatku osłonowego oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznaniu dodatku osłonowego 2022-01-14 11:05:36
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości oplat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2022-01-14 11:04:23
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok. 2022-01-05 09:30:55
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2022 rok. 2022-01-05 09:29:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
05 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
05 sty 2022, godz. 09:28

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
05 sty 2022, godz. 09:28