Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2021 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2021-01-08 11:25:21
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2021-01-08 11:26:23
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-01-11 14:42:26
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok. 2021-01-11 14:43:28
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego. 2021-01-13 10:25:49
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2021-01-25 07:52:23
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice 2021-01-13 10:28:11
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2021-01-13 10:43:23
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2021-03-29 11:26:34
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2021 roku 2021-01-18 11:58:12
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Spolecznej w Cewicach — Pani Ewie Maszota do zawarcia umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. 2023-06-05 15:18:25
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2021 roku. 2021-01-21 10:58:36
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Cewice 2021-01-27 11:04:41
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2021/2022 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice 2021-01-27 11:07:07
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-02-01 13:29:52
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2021-02-04 10:02:51
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Cewicach 2021-02-04 10:03:40
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2021-02-04 10:04:40
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2021-02-04 10:05:30
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-02-02 11:26:14
Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-02-02 11:27:00
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 2021-02-17 13:10:31
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Cewice proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2020 rok oraz określenia prewskaźników VAT za 2020 rok. 2021-02-25 10:28:15
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przez Gminę Cewice obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych. 2021-03-05 07:58:25
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-03-01 08:32:20
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji arkuszy organizacji pracy publicznych szkół i przedszkoli z terenu Gminy Cewice na rok szkolny 2021/2022 2021-03-04 08:27:54
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2021-03-05 09:25:11
Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2021-03-29 11:28:32
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Budowa ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2021-03-30 11:36:25
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap II - budowa chodnika i wymiana nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice - Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2021-03-30 11:38:40
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap III - budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Maszewo Lęborskie w miejscowości Cewice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2021-03-30 11:40:26
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2020 rok. 2021-03-30 11:42:39
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach 2021-03-23 12:02:27
Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-03-30 11:45:01
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-04-01 13:38:59
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-04-01 13:39:43
Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok. 2021-04-20 09:35:32
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Cewice. 2021-04-16 10:17:07
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia i weryfikacji wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pod względem formalnym i merytorycznym. 2021-04-23 08:39:43
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach 2021-04-22 12:17:32
Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-04-26 07:37:33
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-04-26 07:38:11
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Cewicach 2021-04-28 07:59:45
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności 2021-04-28 08:00:56
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-05-17 13:52:34
Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia załącznika do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2021-05-18 10:46:28
Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Cewice. 2021-05-20 09:11:51
Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę ciągu pieszego wraz z przejściem dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 214 w miejscowości Osowo Lęborskie. 2021-05-18 09:46:40
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2021-09-23 09:37:40
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Przebudowę (adaptację) części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkól w Cewicach - etap I 2021-05-26 09:02:59
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice 2021-05-26 09:05:03
Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-05-27 12:37:06
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-05-27 12:38:03
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem 2021-05-28 07:43:15
Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice - Etap III 2021-06-01 14:38:44
Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap III - budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Maszewo Lęborskie w miejscowości Cewice 2021-06-01 14:39:49
Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. 2021-09-20 11:17:33
Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap II - budowa chodnika i wymiana nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice - Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego 2021-06-16 10:30:24
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 2021-06-16 10:31:43
Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Cewice z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2021-06-21 08:44:48
Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2021-06-16 10:38:02
Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania z negocjacjami na Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Etap II 2021-06-23 14:16:01
Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem 2021-06-28 07:44:32
Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Cewice z dnia 28.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-07-01 07:39:34
Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-07-05 08:11:01
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-07-05 08:19:46
Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Cewice z dnia 01.07.2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Integracyjnym im. Lesników Polskich w Przerytem Pani Aleksandrze Klein 2021-07-08 14:14:01
Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Cewice z dnia 01.07.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 01 października 2015 r. w sprawie zastępstw pracowniczych na czas nieobecności pracownika Urzędu Gminy w Cewicach 2021-07-08 14:16:12
Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Cewice z dnia 01.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2021-07-08 14:19:11
Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2021/2022 w okresie od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. 2021-07-13 10:07:50
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany elektronicznej PlatformyUslug Administracji Publicznej (ePUAP) 2021-07-21 12:48:58
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice 2021-07-21 12:50:20
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 2021-07-21 12:51:34
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia cen za korzystanie z pola biwakowego w Krępkowicach. 2021-07-20 13:39:48
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2021-07-23 08:07:48
Zarządzenie Nr 75/1/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Cewice 2021-08-10 13:18:52
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-08-10 13:21:35
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-08-10 13:31:40
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cewice 2021-08-10 13:32:46
Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pelnomocnictwa procesowego Pani Marzenie Krakowiak — Sekretarzowi Gminy Cewice do reprezentowania Gminy Cewice w postępowaniu administracyjnym w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2021-08-12 14:50:25
Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. 2021-08-10 13:34:27
Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-08-10 13:35:21
Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-08-20 09:00:30
Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-08-20 09:02:06
Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2021-08-20 11:38:22
Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół publicznych na terenie Gminy Cewice. 2021-09-06 08:33:25
Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice - Etap III 2021-09-06 08:34:38
Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkól w Cewicach na potrzeby przedszkola — etap II 2021-09-13 15:49:38
Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie planu kontroli w 2021 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 2021-09-13 15:53:06
Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dotyczących przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cewice oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Cewice. 2021-09-13 15:55:08
Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i udziału wćwiczeniu gminnym pod kryptonimem "KLON — 2021". 2021-09-13 15:58:27
Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia pod kryptonimem "URZĄD-2021". 2021-09-13 15:59:37
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Remont dachu budynku nr 2 w Siemirowicach gm. Cewice 2021-09-20 11:00:30
Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-09-15 14:38:42
Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2022 roku. 2021-09-16 14:50:51
Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Cewice — Etap II 2021-09-20 11:02:05
Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Cewice — Etap II 2021-09-22 11:44:09
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Wydrzyńskiej - Kierownika Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Urzędu Gminy w Cewicach do wykonywania czynności w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego. 2021-10-04 10:00:57
Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2022 rok. 2021-09-28 14:40:59
Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkółw Cewicach na potrzeby przedszkola - etap II 2021-09-28 14:44:02
Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-09-28 14:42:08
Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 08:49:30
Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Remont dachu budynku nr 2 w Siemirowicach gm. Cewice 2021-10-04 10:03:25
Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice — Etap III. 2021-10-04 10:05:21
Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia cen za korzystanie z pola biwakowego w Krępkowicach. 2021-10-04 10:09:24
Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach. 2021-10-06 07:53:53
Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach. 2021-10-06 07:54:52
Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2021-10-12 14:48:26
Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Cewice z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-10-14 09:03:05
Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Cewice z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2021-10-15 14:16:40
Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego. 2021-10-26 09:42:53
Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych służących do wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji stanu cywilnego przekazanych przez KPRM do Urzędu Gminy w Cewicach w ramach projektu "pl.ID — Polska ID karta" 2021-10-26 09:44:23
Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2020/2021 2021-10-27 10:23:08
Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-10-28 09:45:19
Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-10-28 09:46:27
Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2021-11-02 13:29:39
Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice. 2021-11-03 13:16:28
Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. 2021-11-16 13:59:27
Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2022-2034. 2021-11-16 14:00:33
Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-11-15 08:04:05
Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-11-15 08:04:58
Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-11-23 10:27:36
Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-12-06 09:29:24
Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-12-06 09:30:26
Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz ustalenia godzin pracy w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2021-12-03 09:55:36
Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Cewicach. 2021-12-03 09:56:30
Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opiat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności form ksztalcenia objętych dofinansowaniem w 2022 roku. 2021-12-03 09:57:33
Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice 2021-12-14 07:42:12
Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Cewice. 2021-12-16 12:14:12
Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Cewice — Akcja Zima 2022 2021-12-15 09:37:43
Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach 2021-12-16 12:16:03
Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" 2021-12-16 12:17:07
Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 2021-12-22 07:53:31
Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia: "Planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Cewicach na 2022 rok" 2021-12-21 13:15:32
Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-12-22 11:54:07
Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-12-22 11:54:53
Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot unijnych, w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane na Remont dachu budynku nr 2 w Siemirowicach 2021-12-21 13:16:57
Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-12-29 10:36:11
Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-12-29 10:37:00
Zarządzenie Nr 139/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Cewice. 2023-01-13 09:13:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
08 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
08 sty 2021, godz. 11:22

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-