Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2014 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustaleniu wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2014-01-08 12:18:21
Zarządzenie Nr 2/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, wydawania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy w Cewicach 2014-01-15 11:57:14
Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok. 2014-01-15 11:59:59
Zarządzenie Nr 4/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014. 2014-01-15 12:01:03
Zarządzenie Nr 5/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowana ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku. 2014-01-10 14:53:29
Zarządzenie Nr 6/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice 2014-01-28 09:52:43
Zarządzenie Nr 7/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2014-02-06 15:14:50
Zarządzenie Nr 8/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków , zasilaniem energetycznym na odcinku Sicmirowicc - Cewice w ramach zadania inwestycyjnego ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym oraz przyłączem wodociągowym z instalacją zewnętrzną na terenie przepompowni ścieków w mi 2014-01-29 07:49:43
Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu \"Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach\" o numerze 00305-6930-UM1130414/13 w ramach działania \"Odnowa i rozwój wsi\" osi priorytetowej 4 \"Lider\", działanie 413 \"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju\". 2014-01-30 12:14:21
Zarządzenie Nr 10/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-01-31 10:22:42
Zarządzenie Nr 11/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-01-31 10:23:44
Zarządzenie Nr 12/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie : udzielenia dotacji z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2014 roku 2014-02-04 08:05:55
Zarządzenie Nr 13/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-02-06 15:16:29
Zarządzenie Nr 14/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach 2014-02-14 09:23:25
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2014-02-17 09:28:08
Zarządzenie Nr 16/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-02-25 14:58:44
Zarządzenie Nr 17/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-02-25 15:00:00
Zarządzenie Nr 18/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od Spółdzielni Mieszkaniowej w MAszewie Lęborskim 2014-03-03 08:55:20
Zarządzenie Nr 19/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia zasad korzystania z telefonów stacjonarnych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2014-03-05 13:31:16
Zarządzenie Nr 20/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nicprzekraczająccj kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Budowę zatoki autobusowej i chodnika 2014-03-11 10:12:00
Zarządzenie Nr 21/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne gminy 2014-03-17 11:07:03
Zarządzenie Nr 22/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2013 rok 2014-03-25 11:26:39
Zarządzenie Nr 23/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych 2014-03-25 11:35:51
Zarządzenie Nr 24/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach 2014-03-25 11:37:14
Zarządzenie Nr 25/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Budowę boisk sportowych na terenie gminy Cewice 2014-03-25 11:38:10
Zarządzenie Nr 26/14 Wójta Gminy Cewice POKONTROLNE 2014-03-25 11:39:51
Zarządzenie Nr 27/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2014-04-04 13:25:19
Zarządzenie Nr 28/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-04-03 11:16:36
Zarządzenie Nr 29/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-04-07 11:44:54
Zarządzenie Nr 30A/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/08 Wójta Gminy Cewice z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2015-02-06 11:48:04
Zarządzenie Nr 30/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-04-07 11:45:40
Zarządzenie Nr 31/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków , zasilaniem energetycznym w m. Kamieniec w ramach zadania inwestycyjnego \"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym oraz przyłączem wodociągowym z instalacją zewnętrzną na terenie przepompowni ścieków w miejscowościach S 2014-04-17 09:58:57
Zarządzenie Nr 32/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkil/przcdszkoli prowadzonych przez Gminę Cewice obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015. 2014-04-17 10:00:22
Zarządzenie Nr 33/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Cewicach 2014-04-23 09:10:01
Zarządzenie Nr 34/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2014-04-24 15:10:08
Zarządzenie Nr 35/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-05-02 08:07:50
Zarządzenie Nr 36/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-05-02 08:08:43
Zarządzenie Nr 37/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. ?Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oskowo Gmina Cewice 2014-04-30 13:14:04
Zarządzenie Nr 38/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 107/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uzupełniającej do projektu pt. ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach\" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 74/2013 Wójta Gminy Cew 2014-05-07 08:28:28
Zarządzenie Nr 39/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Cewice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05 12:54:09
Zarządzenie Nr 40/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu \"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice\" o numerze 00742-6173-SW1102203/13/14 w ramach Programu Operacyjnego ?Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013\" finansowanego ze ś 2014-05-16 10:04:58
Zarządzenie Nr 41/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-05-16 10:05:57
Zarządzenie Nr 42/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2014-05-20 09:36:18
Zarządzenie Nr 43/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-05-25 13:23:05
Zarządzenie Nr 44/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-05-25 13:23:47
Zarządzenie Nr 45/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice. 2014-05-27 11:26:47
Zarządzenie Nr 46/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Budowa boiska sportowego w m. Osowo Lęborskie\" 2014-05-25 13:28:02
Zarządzenie Nr 47/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Budowa boiska sportowego w m. Łebunia\" 2014-05-25 13:29:09
Zarządzenie Nr 48/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Przebudowa budynku byłej remizy OSP w Łebuni z przeznaczeniem na siłownię\" 2014-05-25 13:30:43
Zarządzenie Nr 49/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 212 w m. Oskowo\" 2014-05-25 13:32:10
Zarządzenie Nr 50/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia aukcji i powołania komisji aukcyjnej. 2014-05-28 10:58:34
Zarządzenie Nr 51/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Budowa zatoki autobusowej z peronem oraz przebudowa zjazdu publicznego w pasie drogi powiatowej w m. Dziechno\" 2014-05-30 08:54:45
Zarządzenie Nr 52/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I 2014-06-05 12:40:36
Zarządzenie Nr 53/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Dostawa i montaż elementów małej architektury i pomostów pływających w ramach realizacji zadania pn: \"Zagospodarowania terenu r 2014-06-05 12:41:45
Zarządzenie Nr 54/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Przebudowę drogi gminnej w m. Cewice na odcinku II (dz. nr 77/5). 2014-06-11 11:46:36
Zarządzenie Nr 55/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-04 11:18:00
Zarządzenie Nr 56/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-07-01 13:01:01
Zarządzenie Nr 57/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-07-01 13:04:44
Zarządzenie Nr 58/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu Projektowego w projekcie pt.: \"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice\" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. 2014-07-09 09:24:43
Zarządzenie Nr 59/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn: \"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice\" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion i powoł 2014-07-09 09:26:16
Zarządzenie Nr 60/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej. 2014-07-10 11:32:21
Zarządzenie Nr 61/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-07-11 12:23:12
Zarządzenie Nr 62/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-07-11 12:23:59
Zarządzenie Nr 63/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice\" o numerze POIG.08.03.00?22-504/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfr 2014-09-04 14:50:08
Zarządzenie Nr 64/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków, Gmina Cewice 2014-07-15 09:33:16
Zarządzenie Nr 65/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nicprzckraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, Gmina Cewice. 2014-07-15 09:35:21
Zarządzenie Nr 66/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nicprzckraczająccj kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy ciągów pieszych, Gmina Cewice. 2014-07-15 09:36:23
Zarządzenie Nr 67/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nicprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Dowóz uczniów do szkół publicznych Gminy Cewice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-07-15 09:38:21
Zarządzenie Nr 68/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nicprzckraczająccj kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Remont gruntowych dróg gminnych 2014 2014-07-15 09:39:26
Zarządzenie Nr 69/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pt: \"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice\" 2014-07-15 09:41:06
Zarządzenie Nr 70/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013rM poz. 907 ze zm) na Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowości Popowo wsi Popowo 2014-07-15 09:42:09
Zarządzenie Nr 71/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentów Ostatecznych oraz punktów koordynacyjnych w ramach projektu pt: \"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cew 2014-07-29 08:34:53
Zarządzenie Nr 72/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-07-22 09:33:30
Zarządzenie Nr 73/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-07-22 09:34:13
Zarządzenie Nr 74/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie gminy w Cewicach 2014-07-24 11:23:36
Zarządzenie Nr 75/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-07-31 09:27:23
Zarządzenie Nr 76/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-07-31 09:28:05
Zarządzenie Nr 77/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury Budowa chodnika (od drogi wojewódzkiej do placu zabaw) w m. Cewice - Etap II. 2014-08-01 10:15:15
Zarządzenie Nr 78/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Budowa boiska sportowego w m. Siemirowice\" 2014-08-01 10:16:55
Zarządzenie Nr 79/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Portrety wsi Gminy Cewice. Historia i współczesność - wykonanie materiałów promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne Gminy Cewice\" o numerze 01599-6930-UM1143461/14 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 \"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju\". 2014-09-04 14:57:13
Zarządzenie Nr 80/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu \"Mali Kaszubi - zakup regionalnych strojów kaszubskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cewice\" o numerze 01598-6930-UM1143469/14 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013, w ramach działania 413 \"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju\". 2014-09-04 15:04:26
Zarządzenie Nr 81/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Dostawa i montaż zestawu zabawowego oraz urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach realizacji zadania pn: zagospodarowania terenu rek 2014-09-04 15:05:53
Zarządzenie Nr 82/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nleprzekracząjącej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Dostawa I montaż pomostów pływających oraz elementów małej architektury w ramach realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie teren 2014-09-04 15:09:49
Zarządzenie Nr 83/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w pr2episach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Dostawa sceny estradowej wraz z podestem scenicznym I agregatu prądotwórczego w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenu rekreac 2014-09-04 15:10:54
Zarządzenie Nr 84/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w rym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice\" 2014-09-04 15:12:23
Zarządzenie Nr 85/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Budowa boiska sportowego w m. Popowo\" 2014-09-04 15:25:02
Zarządzenie Nr 86/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Przebudowa drogi gminnej w m. Cewice na odcinku II (dz. nr 77/5)\" 2014-09-04 15:27:01
Zarządzenie Nr 87/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Cewice nr 59/2014 z dnia 04.07.2014r. przyjmującego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn: \"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice\" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Dzi 2014-09-08 10:21:30
Zarządzenie Nr 88/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku 2014-09-04 15:28:39
Zarządzenie Nr 89/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-09-05 11:34:25
Zarządzenie Nr 90/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-09-05 11:35:27
Zarządzenie Nr 91/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Remont ciągów pieszych na terenie Gminy Cewice 2014-12-11 09:25:20
Zarządzenie Nr 92/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot ckreślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej oraz drogi dojazdowej do zabudowy jednorodzinnej w Cewicach - Etap I budowa oświetlenia ulicznego 2014-09-05 11:38:46
Zarządzenie Nr 93/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pt: \"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice\" w 2014-09-08 10:23:38
Zarządzenie Nr 94/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach\" 2014-09-05 11:40:11
Zarządzenie Nr 95/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Cewice 2014-09-05 11:41:19
Zarządzenie Nr 96/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu \"Wykonanie materiałów promujących obszar Partnerstwa Dorzecza Słupi\" o numerze 01528-6930-UM1143066/13 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 \"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju\". 2014-09-05 11:42:49
Zarządzenie Nr 97A/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Budowę ciągów pieszych w miejscowościach Siemirowice i Łebunia 2014-09-08 10:26:04
Zarządzenie Nr 97/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu \"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowina Gmina Cewice - etap I\" o numerze 00215-6921-UM1100268/14 w ramach działania 321 \"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej\" osi priorytetowej 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej\" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2014-09-05 11:44:23
Zarządzenie Nr 98/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok. 2014-09-05 11:45:38
Zarządzenie Nr 99/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-09-05 11:46:29
Zarządzenie Nr 100/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-09-05 11:49:18
Zarządzenie Nr 101/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Cewice miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2014-09-05 11:51:11
Zarządzenie Nr 102/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Budowę cmentarza komunalnego w Cewicach - etap II 2014-09-05 11:52:22
Zarządzenie Nr 103/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Remont ciągów pieszych na terenie Gminy Cewice 2014-09-05 11:53:33
Zarządzenie Nr 104/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Rozbudowę infrastruktury sportowej w m. Cewice - etap I budowa boiska wielofunkcyjnego 2014-09-05 11:55:27
Zarządzenie Nr 105/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem \"Urząd 2014\" 2014-09-09 14:40:18
Zarządzenie Nr 106/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem \"SZKOŁA-2014\" 2014-09-09 14:42:04
Zarządzenie Nr 107/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2014-09-19 09:32:20
Zarządzenie Nr 108/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. 2014-09-10 12:46:54
Zarządzenie Nr 109/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-09-15 13:09:48
Zarządzenie Nr 110/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem \"Gmina - 2014\" 2014-09-24 08:30:39
Zarządzenie Nr 111/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2015 roku 2014-09-18 13:07:26
Zarządzenie Nr 112/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2014-09-19 09:33:59
Zarządzenie Nr 113/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 116/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. \"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice\" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-09-19 09:36:15
Zarządzenie Nr 114/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tysięcy EURO netto w Urzędzie Gminy w Cewicach dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2015-01-09 12:28:58
Zarządzenie Nr 115/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 63/2014 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu \"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice\" o numerze POIG.08.03.00-22-504/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjn 2014-09-29 10:40:18
Zarządzenie Nr 116/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych 2014-09-25 12:27:35
Zarządzenie Nr 117/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2015 rok. 2014-09-29 10:43:17
Zarządzenie Nr 118/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-10-02 09:17:30
Zarządzenie Nr 119/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Przebudowa gruntowej drogi gminnej ETAP II Bukowina 2014 2014-10-13 10:33:07
Zarządzenie Nr 120/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bukowina Gmina Cewice - Etap I 2014-10-13 10:34:57
Zarządzenie Nr 121/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Oskowo. 2014-10-13 10:39:34
Zarządzenie Nr 122/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Maszewie Lęborskim 2014-10-13 10:41:17
Zarządzenie Nr 123/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim na terenie Gminy Cewice 2014-10-07 08:41:15
Zarządzenie Nr 124/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-10-09 10:47:48
Zarządzenie Nr 125/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-10-09 10:48:17
Zarządzenie Nr 126/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice 2014-10-16 10:55:50
Zarządzenie Nr 127/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pravo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2014/2015, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Cewice 2014-10-13 09:55:40
Zarządzenie Nr 128/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę siedziby Referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komun 2015-01-20 13:29:45
Zarządzenie Nr 129/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia przeglądu oraz zmiany lub zniesienia klauzuli tajności na dokumentach (materiałach) wytworzonych w Urzędzie Gminy w Cewicach oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cewicach zawierających informacje niejawne. 2014-11-28 09:44:26
Zarządzenie Nr 130/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-10-21 14:17:33
Zarządzenie Nr 131/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-10-21 14:18:25
Zarządzenie Nr 132/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2014r. dniem wolnym od pracy 2014-10-21 11:39:28
Zarządzenie Nr 133/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej oraz drogi dojazdowej do zabudowy jednorodzinnej w Cewicach - Etap I budowa oświetlenia ulicznego\". 2014-10-23 14:10:37
Zarządzenie Nr 134/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-10-27 13:42:32
Zarządzenie Nr 135/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-10-27 13:43:15
Zarządzenie Nr 136/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. \"Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - Etap II\" 2014-10-29 08:19:27
Zarządzenie Nr 137/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. \"Budowa ciągu pieszego w miejscowości Łebunia\" 2014-10-29 10:23:43
Zarządzenie Nr 138/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego 2014-10-30 07:44:12
Zarządzenie Nr 139/2014 Wójta Gminy Cewice w/s wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-10-31 08:52:01
Zarządzenie Nr 140/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-11-05 13:28:51
Zarządzenie Nr 141/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-11-05 13:29:34
Zarządzenie Nr 142/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa studni ujęcia wody Ujęcie wody w m. Lesiaki (dz. 15/1) Gmina Cewice" 2014-11-05 13:44:24
Zarządzenie Nr 143/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Remont placu w otoczeniu budynku Urzędu Gminy w Cewicach\" 2014-11-05 13:45:49
Zarządzenie Nr 144/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Remont drogi brukowej wraz z przebudową chodnika w m. Oskowo\" 2014-11-05 13:46:57
Zarządzenie Nr 145/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołaniu Komisji do odbioru zadania pn. \"Budowa ciągu pieszego wraz z zatoką w m. Siemirowice\" 2014-11-05 13:48:12
Zarządzenie Nr 146/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-11-07 09:32:50
Zarządzenie Nr 147/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem 2014-11-18 10:17:29
Zarządzenie Nr 148/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cewice na lata 2015-2023 2014-11-18 10:19:00
Zarządzenie Nr 149/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-11-20 09:14:40
Zarządzenie Nr 150/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-11-20 09:15:16
Zarządzenie Nr 151/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowości Popowo - cześć I \"Zagospodarowanie centrum wsi Popowo\". 2014-11-20 09:32:36
Zarządzenie Nr 152/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2014-11-26 11:39:18
Zarządzenie Nr 153/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2014-11-26 11:40:36
Zarządzenie Nr 154/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-12-03 08:26:43
Zarządzenie Nr 155/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-12-03 08:27:38
Zarządzenie Nr 156/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu \"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice\" o numerze POIS.09.03.00-00-140/13 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2014-12-10 08:53:53
Zarządzenie Nr 157/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2014-12-11 09:26:29
Zarządzenie Nr 158/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2014-12-11 09:27:11
Zarządzenie Nr 159/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. \"Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Maszewie Lęborskim\" 2014-12-15 08:58:25
Zarządzenie Nr 160/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2015 2014-12-22 10:25:55
Zarządzenie Nr 161/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Cewice. 2014-12-23 09:36:57
Zarządzenie Nr 162/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2014 2015-01-02 10:58:48
Zarządzenie Nr 163/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2015-01-02 10:59:40
Zarządzenie Nr 164/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. \"Przebudowa remizy OSP w Łebuni\" 2014-12-29 08:38:49
Zarządzenie Nr 165/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok 2015-01-08 11:19:00
Zarządzenie Nr 166/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Rozbudowa infrastruktury sportowej w miejscowości Cewice - Etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego\" o numerze 00411-6922-UM1100513/14 w ramach działania 313, 322, 323 ?Odnowa i rozwój wsi\" osi priorytetowej 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej\". 2015-01-19 12:37:29
Zarządzenie Nr 167/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo\" o numerze 01066-6173-SW1103117/14/15 w ramach Programu Operacyjnego ?Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013\" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. 2015-01-19 12:38:45
Zarządzenie Nr 168/14 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap I budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec - Cewice\" o numerze 01076-6173-SW1103116/14/15 w ramach Programu Operacyjnego ?Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013\" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. 2015-01-19 12:40:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
08 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
08 sty 2014, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-