Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2004 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2004-11-16 15:23:03
Zarządzenie Nr 2/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji d/s wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach 2012-02-23 21:44:14
Zarządzenie Nr 3/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/02 Wójta Gminy Cewice z dn. 18.12.2002 r. dot. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2004-11-18 09:47:06
Zarządzenie Nr 4/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielania pomocy w utrzymaniu przejezdności dróg wewnętrznych i usuwania śniegu na posesjach w okresie intensywnych opadów śniegu oraz likwidacji skut 2004-11-19 11:25:00
Zarządzenie Nr 5/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004. 2012-02-23 21:45:21
Zarządzenie Nr 6/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu nieograniczonego NT. 3411/1/2004 poniżej 30.000 EURO na: opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w Bukowinie (wybudowanie) 2012-02-23 23:30:17
Zarządzenie Nr 7/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu nieograniczonego NT. 3411/2/2004 poniżej 30.000 EURO na: budowę sieci wodociągowej - ?Osiedle pod Lasem\" w Cewicach 2012-02-23 23:31:22
Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie : cofnięcia wydanych upoważnień 2012-02-23 23:32:33
Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2004-11-26 10:32:16
Zarządzenie Nr 10/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2004. 2012-02-23 23:33:40
Zarządzenie Nr 11/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2003 rok 2004-08-17 13:49:37
Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu nieograniczonego NT. 3411/3/2004 poniżej 30.000 EURO na: remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2012-02-23 23:35:01
Zarządzenie Nr 13/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie: ustalenia planu działania w zakresie ochrony ludności (obrony cywilnej) w 2004 r. 2012-02-23 23:36:08
Zarządzenie Nr 14/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej gminy Cewice. 2012-02-23 23:37:04
Zarządzenie Nr 15/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu nieograniczonego NT. 3411/9/2004 poniżej 30.000 EURO na: opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w Bukowinie(wybudowanie) gmina Cewice 2012-02-23 23:38:16
Zarządzenie Nr 16/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zastępstw pracowników w przypadku nieobecności w pracy 2012-02-23 23:39:31
Zarządzenie Nr 17A/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 1/2002 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 stycznia 2002 roku w sprawie określenia zasad rachunkowości w gminie Cewice. 2012-02-23 23:41:34
Zarządzenie Nr 17/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004. 2012-02-23 23:40:28
Zarządzenie Nr 18/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży przyczepy niskopodwoziowej T 035, nr fabryczny 4048 oraz 10 szt okien drewnianych trzyskrzydłowych o wym. 250 cm x 145 cm w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-02-23 23:43:31
Zarządzenie Nr 19/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. : ?Budowa sieci wodociągowej - Osiedle pod lasem\" 2012-02-23 23:44:42
Zarządzenie Nr 20/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie : dodatkowych dni wolnych od pracy 2012-02-23 23:45:39
Zarządzenie Nr 21/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2012-02-24 07:54:37
Zarządzenie Nr 22/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie : cofnięcia wydanego upoważnienia 2012-02-24 07:55:54
Zarządzenie Nr 23/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży przyczepy niskopodwoziowej T 035, nr fabryczny 4048 oraz 10 szt okien drewriianych trzyskn^dłowych o wym. 250 cm x 145 cm w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2012-02-24 07:57:39
Zarządzenie Nr 24/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004. 2012-02-24 07:58:53
Zarządzenie Nr 25/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie : cofnięcia wydanych upoważnień 2012-02-24 08:00:10
Zarządzenie Nr 26/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie : udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach 2012-02-24 08:01:25
Zarządzenie Nr 27/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004. 2012-02-24 08:03:19
Zarządzenie Nr 28/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze gminy Cewice dla przeprowadzenia głosowania w dniu 13 czerwca 2004r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09 marca 2004r. 2012-02-24 08:06:06
Zarządzenie Nr 29/04 Wójta Gminy Cewice W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia rozdziału elementów robót zgodnie z protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania inwestycyjnego ?Budowa sieci wodociągowej w Bukowinie\" 2012-02-24 08:07:48
Zarządzenie Nr 30/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu nieograniczonego NT. 3411/11/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?dostawę ciepła z modernizacją istniejącej kotłowni węglowej Gimnazjum w Cewicach\" 2012-02-24 08:09:22
Zarządzenie Nr 32/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-02-24 08:13:04
Zarządzenie Nr 33/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/22/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w Unieszynie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cewicach, ul. Spacerowa\" 2012-02-24 08:14:01
Zarządzenie Nr 34/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-02-24 08:15:09
Zarządzenie Nr 35/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004. 2012-02-24 08:19:25
Zarządzenie Nr 36/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/23/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowę bloku A z rozbudową budynku administracyjno-gospodarczego Gimnazjum w Cewicach\" 2012-02-24 08:22:10
Zarządzenie Nr 37/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/19/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach, Gmina Cewice\" 2012-02-24 08:23:12
Zarządzenie Nr 39/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-02-24 08:24:36
Zarządzenie Nr 40/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004. 2012-02-24 08:25:34
Zarządzenie Nr 41/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/15/2004 powyżej 60.000 EURO na: ?budowa segmentu A z przebudową budynku administracyjno-gospodarczego Gimnazjum w Cewicach\" 2012-02-24 09:58:25
Zarządzenie Nr 42/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/27/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?remont dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem, Gmina Cewice\" 2012-02-24 09:59:28
Zarządzenie Nr 43/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/26/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?opracowanie projektu budowlanego modernizacji sieci wodociągowej w Unieszynie.\" 2012-02-24 10:00:42
Zarządzenie Nr 44/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/25/2004 poniżej 60.000 EURO na: Przetarg - budowa sieci wodociągowej w Bukowinie (wybudowanie) 2012-02-24 10:01:48
Zarządzenie Nr 45/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-02-24 10:03:12
Zarządzenie Nr 46/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-02-24 10:04:25
Zarządzenie Nr 47/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-02-24 10:05:43
Zarządzenie Nr 48/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/32/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?dostawę ciepła z modernizacją istniejącej kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej w Cewicach\" 2012-02-24 10:06:51
Zarządzenie Nr 49/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku 2004-10-15 09:07:23
Zarządzenie Nr 50/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych 2012-02-24 10:15:50
Zarządzenie Nr 51/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/31/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?Przetarg - dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2004/2005 \" 2012-02-24 10:17:22
Zarządzenie Nr 52/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: .Remont dachu z wymianą stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Siemirowicach\". 2012-02-24 10:20:32
Zarządzenie Nr 53/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004. 2012-02-24 10:32:40
Zarządzenie Nr 54/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową. 2012-02-24 10:33:36
Zarządzenie Nr 55/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie: powołania koordynatora zarządzającego zasobami wodnymi w warunkach specjalnych 2012-02-24 10:34:29
Zarządzenie Nr 56/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia Gminnego Planu Reagowania 2012-02-24 10:35:27
Zarządzenie Nr 57/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/35/2004 poniżej 60.000 EURO na: Montaż lamp oświetlenia ulicznego 2004r.\" 2012-02-24 10:36:22
Zarządzenie Nr 58/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością gospodarczą jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach. 2012-02-24 10:37:50
Zarządzenie Nr 59/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004. 2012-02-24 10:38:44
Zarządzenie Nr 60/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/36/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych\" 2012-02-24 10:39:42
Zarządzenie Nr 61/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/38/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?Dostawa maczki ceglanej i gliny cegielnianej zmielonej na modernizację boiska sportowego w Bukowinie z uwzględnieniem kosztów transportu na miejsce realizacji projektu\" 2012-02-24 11:38:44
Zarządzenie Nr 62/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/39/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?Dostawa materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjno - sportowego w Cewicach z uwzględnieniem kosztów transportu na miejsce realizacji projektu\" 2012-02-24 11:39:48
Zarządzenie Nr 63/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania . 2012-02-24 11:40:46
Zarządzenie Nr 64/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/40/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?Montaż lamp oświetlenia ulicznego 2004r.\" 2012-02-24 11:42:07
Zarządzenie Nr 65/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/41/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych\" 2012-02-24 11:43:10
Zarządzenie Nr 66/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. : ?Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem\". 2012-02-24 11:44:21
Zarządzenie Nr 67/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej na terenie gminy Cewice 2012-02-24 11:45:32
Zarządzenie Nr 68/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-02-24 11:47:11
Zarządzenie Nr 69/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004. 2012-02-24 11:49:26
Zarządzenie Nr 70/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. 2012-02-24 11:51:04
Zarządzenie Nr 71/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: ,Przetarg - budowa sieci wodociągowej w Bukowinie (wybudowanie)\". 2012-02-24 11:52:22
Zarządzenie Nr 72/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej : do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego NT.3411/34/2004 Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice - etap I odcinek Cewice -Maszewo\" 2012-02-24 11:53:48
Zarządzenie Nr 73/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach. 2012-02-24 11:54:49
Zarządzenie Nr 74/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach nadanego Zarządzeniem Nr 9/04 Wójta Gminy w Cewicach z dnia 8 marca 2004 r. 2004-11-15 12:55:24
Zarządzenie Nr 75/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli wykonania robót budowlanych na hali sportowej Gimnazjum w Cewicach. 2012-02-24 11:57:01
Zarządzenie Nr 76/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie : cofcięcia wydanych upoważnień 2012-02-24 11:58:25
Zarządzenie Nr 77/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004. 2012-02-24 11:59:40
Zarządzenie Nr 78/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2005 rok wraz z objaśnieniami oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego 2004-12-09 10:25:53
Zarządzenie Nr 79/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/48/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?opracowanie projektu budowlanego sieci sieci kanalizacji sanitarnej w Cewicach, ul. Spacerowa\" 2012-02-24 12:01:23
Zarządzenie Nr 80/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/47/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice, etap I odcinek Cewice - Maszewo\" 2012-02-24 12:02:34
Zarządzenie Nr 81/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT. 3411/46/2004 poniżej 60.000 EURO na: ?Modernizacja sieci wodociągowej w Unieszynie\" 2012-02-24 12:04:20
Zarządzenie Nr 82/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004. 2012-02-24 12:06:42
Zarządzenie Nr 83/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-02-24 12:07:53
Zarządzenie Nr 84/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu ciężarowego marki MERCEDES MB 100 D 2012-02-24 12:09:10
Zarządzenie Nr 85/04 w sprawie powołania wspólnego zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonego z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organów Gminy Cewice pn. Z 2005-02-07 15:19:37
Zarządzenie Nr 86/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie -.powołania komisji do rozpatrywania składanych ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane 2012-02-24 12:10:37
Zarządzenie Nr 87/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2012-02-24 12:11:36
Zarządzenie Nr 88/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie inwentaryzacji na dzień 31-12-2004 r. 2012-02-24 12:13:35
Zarządzenie Nr 89/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach. 2012-02-24 12:14:36
Zarządzenie Nr 90/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004. 2012-02-24 12:15:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Małgorzata Wydrzyńska

Data wytworzenia:
13 lis 2003

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Wydrzyńska

Data publikacji:
13 lis 2003, godz. 13:40

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Wydrzyńska

Data aktualizacji:
13 lis 2003, godz. 13:40