Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2003 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 1/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na: ?Budowę wodociągu w Bukowinie\" 2012-02-23 12:01:18
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 2/03 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania ustnych przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice. 2012-02-23 12:02:44
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 4/03 w sprawie zastępstw pracowników w przypadku nieobecności w pracy 2012-02-23 12:04:32
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 4/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na: ?Budowę sieci kanalizacyjnej w Łebuni\" 2012-02-23 12:05:49
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 5/03 w sprawie : cofnięcia wydanych upoważnień 2012-02-23 12:06:58
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 6/03 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC przy Urzędzie Gminy w Cewicach 2012-02-23 12:08:08
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 7/03 w sprawie : powołania dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2012-02-23 12:10:26
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 8/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na: ?Budowę sieci kanalizacyjnej w Łebuni\" 2012-02-23 12:11:28
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 9/03 w sprawie : cofnięcia wydanego upoważnienia 2012-02-23 12:12:21
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 10/03 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003. 2012-02-23 12:13:16
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 11/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2002 rok 2012-02-23 12:15:13
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 12/03 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2003. 2012-02-23 12:16:23
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 13/03 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012-02-23 12:17:28
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 14/03 w sprawie : dodatkowych dni wolnych od pracy 2012-02-23 12:34:53
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 15/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003. 2012-02-23 12:36:46
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 16/03 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 16/03 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 kwietnia 2003 roku. 2012-02-23 12:50:50
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 17/03 w sprawie powołania Komisji Obwodowych ds. referendum na obszarze gminy Cewice dla przeprowadzenia głosowania w dniach 7 i 8 czerwca 2003r. w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarządzonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 8 czerwca 2003r. 2012-02-23 12:51:55
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 18/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003. 2012-02-23 12:53:43
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 19/03 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: ?Budowa wodociągu w Bukowinie\" 2012-02-23 12:55:24
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 20/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bukowina i wsi Łebunia. 2012-02-23 12:56:31
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 21/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003. 2012-02-23 14:33:56
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 22/03 w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-02-23 14:35:12
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 23/03 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2003. 2012-02-23 14:35:39
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 24/03 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: ?Budowa sieci kanalizacyjnej w Łebuni\" 2012-02-23 14:37:48
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 25/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003. 2012-02-23 14:39:53
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 26/03 w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy. 2012-02-23 20:14:14
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 27/03 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku 2003-11-13 13:40:43
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 28/03 W sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-02-23 20:20:50
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 29/03 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. 2012-02-23 20:22:13
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 30/03 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia spisu akt z ujawnienia na stanowisku Inspektora Nadzoru Technicznego w Urzędzie Gminy w Cewicach 2012-02-23 20:24:29
Zarządzenie Nr 31/03 Wójta Gminy Cewice z dnia 14.08.2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/02 Wójta Gminy Cewice z dnia 18.12.2002 r. dot. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicac 2003-11-24 15:29:55
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 32/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-02-23 20:25:43
Zarządzenie nr 33/03 Wójta Gminy Cewice z dnia 02.09.2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/02 Wójta Gminy Cewice z dnia 18.12.2002 r. dot nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2003-11-26 12:45:14
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 34/03 w sprawie zmiany budżetu na rok 2003. 2012-02-23 20:27:14
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 35/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego poniżej 30.000 EURO na: opracowanie projektu budowlanego i architektoniczno-budowlanego dla obiektu budowlanego liniowego kanalizacja sanitarna odcinek Cewice-Maszewo Lęborskie 2012-02-23 20:28:52
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 36/03 w sprawie formy, trybów i terminów podawania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe. 2012-02-23 20:30:08
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 37/03 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. 2012-02-23 20:31:18
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 38/03 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu nieograniczonego poniżej 30.000 EURO na: opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej stanowiących uzbrojenie działek budowlanych ?Osiedla pod Lasem\" w Cewicach 2012-02-23 20:33:09
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 39/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-02-23 20:34:36
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 40/03 w sprawie przeprowadzenia wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej znajdujących się w magazynie OC na terenie gminy Cewice 2012-02-23 20:35:42
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 41/03 W sprawie wyznaczenia osoby do przeprowadzenia rozprawy administracyjnej 2012-02-23 21:22:57
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 42/03 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. 2012-02-23 21:24:21
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 43/03 w sprawie : regulaminu premii uznaniowej pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2012-02-23 21:26:01
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 44/03 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. 2012-02-23 21:27:06
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 45/03 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji 2012-02-23 21:28:21
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 46/03 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2004 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego. 2012-02-23 21:29:59
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 47/03 w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Łebuni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 9 do Rady Gminy w Cewicach , zarządzonych na dzień 11 stycznia 2004r. 2012-02-23 21:30:50
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 48/03 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. 2012-02-23 21:31:46
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 49/03 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury. 2012-02-23 21:40:04
Zarządzenie Wójta Gminy Cewice Nr 50/03 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. 2012-02-23 21:41:10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Małgorzata Wydrzyńska

Data wytworzenia:
13 lis 2003

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Wydrzyńska

Data publikacji:
13 lis 2003, godz. 13:40

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Wydrzyńska

Data aktualizacji:
13 lis 2003, godz. 13:40