Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sekretarz Gminy

SEKRETARZ GMINY

Do obowiązków Sekretarza Gminy należy:

 1. Wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy i w tym zakresie :
 • opracowuje czynności dla poszczególnych stanowisk kierowniczych,
 • informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,
 • nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
 • prezentuje nowoprzyjętych pracowników,
 • nadzoruje właściwe wydawanie środków finansowych na przydzielone zadania budżetowe.
 1. Wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta.
 2. Pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem urzędu.
 3. Przygotowuje tematykę narad kierownictwa urzędu.
 4. Organizuje bibliotekę urzędu i dba o stałe uzupełnianie zbiorów, w tym przede wszystkim aktów normatywnych.
 5. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z narad kierownictwa urzędu.
 6. Przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia określonych czynności pracownikom.
 7. Przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy.
 8. Przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
 9. Opracowuje projekty zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach.
 10. Prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 11. Nadzoruje organizację pracy w urzędzie i przedstawia Wójtowi propozycje usprawnienia pracy urzędu.
 12. Koordynuje i organizuje sprawy związane z wyborami i spisami.
 13. Wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.
 14. Wykonuje inne czynności powierzone mu na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
03 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
18 kwi 2008, godz. 12:12

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
20 kwi 2012, godz. 12:54