Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia 2023 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 12.12.2023 r. o otrzymaniu opinii PPIS w Lęborku w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 2023-12-15 08:34:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 28.11.2023 r. o otrzymaniu opinii PGW Wody Polskie RZGW Gdańsk w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2023-11-28 14:22:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 15.11.2023 r. o otrzymaniu opinii PGW Wody Polskie RZGW Gdańsk w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2023-11-16 13:19:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 09.11.2023 r. o otrzymaniu opinii Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2023-11-09 12:52:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 02.11.2023 r. o otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 1311,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Pieski — dz. nr 1, gmina Cewice" 2023-11-03 08:24:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 02.11.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-11-03 08:20:23
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Cewice, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: "budowie ulic Rodzinnej i Spokojnej w Łebuni". 2023-10-30 16:21:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 12.10.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją zgromadzoną w sprawie. 2023-10-12 14:51:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 11.10.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-10-11 12:39:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 11.09.2023 r. o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku. 2023-09-12 12:55:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 325 obręb Karwica, gmina Cewice. 2023-08-30 14:17:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do jaru leśnego. 2023-08-25 11:45:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 21.08.2023 r. o utrzymaniu informacji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 1311,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Pieski - dz. nr 1, gmina Cewice" 2023-08-22 13:37:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 16.08.2023 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. 2023-08-16 14:54:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 02.07.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją zgromadzoną w sprawie. 2023-08-02 12:22:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 02.07.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją zgromadzoną w sprawie. 2023-08-02 12:22:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-07-13 14:19:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 11 lipca 2023 r. o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie. 2023-07-11 14:23:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 29.06.2023 r. o otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażającego opinię braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2023-06-29 12:59:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 27.06.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją zgromadzoną w sprawie. 2023-06-27 15:13:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 21.06.2023 r. o utrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2023-06-22 12:17:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 12 czerwca 2023 r. o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie. 2023-06-12 11:57:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zawieszenia postępowania administracyjnego. 2023-05-26 08:38:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 24.05.2023 r. o otrzymaniu postanowienia PGW Wody Polskie - RZGW Gdańsk w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2023-05-24 14:32:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 23.05.2023 r. o utrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2023-05-24 10:59:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 15.05.2023 r. o otrzymaniu postanowienia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2023-05-16 13:09:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 12.05.2023 r. o otrzymaniu postanowienia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2023-05-15 11:32:04
Obieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 11 maja 2023 r. o otrzymaniu postanowienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2023-05-12 13:06:27
Obieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 11 maja 2023 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa. 2023-05-12 13:04:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 02.05.2023 r. o otrzymaniu postanowienia PGW Wody Polskie - RZGW Gdańsk w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2023-05-05 09:23:58
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-27 13:16:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 26.04.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją zgromadzoną w sprawie. 2023-04-27 08:19:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: Zl.6733.01.2023 z dnia 20.04.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2023-04-20 13:15:11
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego. 2023-03-31 13:22:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 29.03.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-03-29 13:21:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 29.03.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-03-29 13:19:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 22.03.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-03-24 08:22:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 8 marca 2023 r. o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie. 2023-03-09 09:25:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 27 lutego 2023 r. o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2023-03-08 10:20:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 27 lutego 2023 r. o otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko. 2023-03-02 11:08:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 27.02.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2023-02-27 14:26:36
Obieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 6 lutego 2023 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa. 2023-02-08 13:09:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: Zl.6733.05.2022 z dnia 06.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2023-02-06 14:16:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 01.02.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-02-02 13:33:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zawieszenia postępowania administracyjnego 2023-01-25 14:54:51
Decyzja o środowiskowch uwarunkowaniach realizowanego przedsięwzięcia - (artykuł stracił ważność) 2023-01-24 10:19:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 23.01.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwośći zapoznaia się z jej treścią i dokumentacją zgomadzoną w sprawie - (artykuł stracił ważność) 2023-01-24 10:17:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 20.01.2023 r. o otrzymaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-01-23 12:59:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 5 stycznia 2023 r. o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie. 2023-01-09 13:43:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 3 stycznia 2023 r. o otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 2023-01-04 12:52:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
04 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
04 sty 2023, godz. 12:49

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
04 sty 2023, godz. 12:49