Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o terminie i porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy Cewice. 2022-12-05 10:21:59
Protokół z przeprowadzonych w dniach od 7 listopada 2022 r. do dnia 20 listopada 2022 r. konsultacjach społecznych z mieszkańcami/podmiotami miejscowości Unieszyniec. 2022-11-21 14:36:49
Protokół z przeprowadzonych w dniach od 7 listopada 2022 r. do dnia 21 listopada 2022 r. konsultacjach społecznych z mieszkańcami/podmiotami miejscowości Osowiec. 2022-11-21 14:34:12
Informacja o terminie i porządku obrad XLII sesji Rady Gminy Cewice. 2022-11-21 13:41:30
NABÓR WNIOSKÓW O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 2022-11-21 12:23:55
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Cewice. 2022-11-14 12:23:14
ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 2022-11-08 14:33:44
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o konsultacjach społecznych z mieszkańcami/pod miotami miejscowości U nieszyniec w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości z Unieszyniec "przysiółek osady Unieszyno" na Unieszyniec "osada" 2022-11-07 10:54:45
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o konsultacjach społecznych z mieszkańcami/podmiotami miejscowości Osowiec w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości z Osowiec "przysiółek osady Osowo Lęborskie" na Osowiec "osada" 2022-11-07 10:53:04
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. 2022-11-04 09:25:22
Informacja o terminie i porządku obrad XLI sesji Rady Gminy Cewice. 2022-10-18 13:44:36
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI GMINY CEWICE 2022-10-05 08:54:03
Informacja o terminie i porządku obrad XL sesji Rady Gminy Cewice. 2022-09-26 13:16:53
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CEWICE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2023 ROKU 2022-09-15 13:54:09
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Cewice 2022-09-12 13:55:45
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice z dnia 26 sierpnia 2022 r. o konsultacjach społecznych z mieszkańcami/podmiotami miejscowości Unieszyniec w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości z Unieszyniec "przysiółek osady Unieszyniec" na Unieszyniec "wieś" 2022-08-26 13:52:41
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice z dnia 26 sierpnia 2022 r. o konsultacjach społecznych z mieszkańcami/podmiotami miejscowości Osowiec w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości z Osowiec "przysiółek osady Osowo Lęborskie" na Osowiec "wieś" 2022-08-26 13:51:31
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyinego. 2022-08-16 12:16:17
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2022-08-16 12:14:22
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 12.08.2022 r. w sprawie otrzymania postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. realizacji przedsięwzięcia pn.: "Kompostownia odpadów BIO- COMPOST" 2022-08-16 12:03:26
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 02.08.2022 r. o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 2022-08-03 12:20:18
Decyzja nakazująca usunięcie odpadów z miejsca do tego nie przeznaczonego - dz. 421/2 oraz 143/2 obr. Cewice, miejscowość Kamieniec. 2022-08-02 12:24:25
Informacja o terminie i porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Cewice 2022-07-27 10:31:47
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 21.07.2022 r w sprawie otrzymania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku dot. realizacji przedsięwzięcia pn.: "Kompostownia odpadów BIO- COMPOST". 2022-07-22 14:15:21
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2022-07-22 08:24:39
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 11 lipca 2022 r. o wydaniu decyzji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją zgromadzoną w sprawie. 2022-07-11 15:13:19
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 30.06.2022 r. o otrzymaniu opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 39 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Unieszyno, wraz z podziałem istniejącej działki 83/25 na działki budowlane i działki pod drogi wewnętrzne, obręb ewid. Unieszyno, gmina Cewice, powiat lęborski, województwo Pomorskie." 2022-07-01 13:19:14
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 01.07.2022 r. o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie. 2022-07-01 11:35:59
Informacja o przyznanych przez Wójta Gminy Cewice stypendiach-nagrodach dla uzdolnionych uczniów oraz nagrodach, wyróżnieniach sportowych. 2022-06-27 10:31:03
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 20.06.2022 r. o otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 2022-06-21 10:07:59
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 20.06.2022 r. o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie. 2022-06-21 10:06:23
Informacja o terminie i porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Cewice 2022-06-13 10:55:06
Zawiadomienie Wójta Gminy Cewice z dnia 01.06.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2022-06-02 14:44:53
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 31 maja 2022 r. o wydaniu decyzji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją zgromadzoną w sprawie. 2022-06-01 11:07:18
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE 2022-05-30 09:59:06
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM-NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 2022-05-30 09:58:20
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 16.05.2022 r. o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie. 2022-05-16 16:02:11
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice z dnia 13 maia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2022-05-13 09:27:12
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 9 maja 2022 r. o wydaniu decyzji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją zgromadzoną w sprawie. 2022-05-10 14:39:14
Protokół z przeprowadzonych w dniach od 14 kwietnia 2022 r. do dnia 28 kwietnia 2022 r. konsultacjach społecznych z mieszkańcami/podmiotami miejscowości Unieszyniec 2022-05-04 09:01:18
Protokół z przeprowadzonych w dniach od 14 kwietnia 2022 r. do dnia 28 kwietnia 2022 r. konsultacjach społecznych z mieszkańcami/podmiotami miejscowości Osowiec 2022-05-04 09:00:16
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 19.04.2022 r. o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie. 2022-04-19 13:19:24
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 14.04.2022 r. o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie. 2022-04-14 14:56:32
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice z dnia 14 kwietnia 2022 r. o konsultacjach społecznych z mieszkańcami/podmiotami miejscowości Unieszyniec w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości z Unieszyniec "część Wsi Unieszyno" na Unieszyniec "wieś" 2022-04-14 13:32:39
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice z dnia 14 kwietnia 2022 r. o konsultacjach społecznych z mieszkańcami/podmiotami miejscowości Osowiec w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości z Osowiec "część wsi Osowo Lęborskie" na Osowiec "wieś" 2022-04-14 13:31:30
Informacja o terminie i porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy Cewice 2022-04-14 11:58:30
Informacja o terminach zebrań wiejskich - wiosna 2022 r. 2022-04-13 10:25:22
Zawiadomienie Wójta Gminy Cewice z dnia 12.04.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2022-04-12 14:13:57
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 30.03.2022 r. o otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nie uzgadniającego realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wydobywaniu kopaliny - piasku ze żwirem - ze złoża Pieski I na działce nr 43 w miejscowości Pieski, gmina Cewice". 2022-03-30 15:12:05
Informacja o terminie i porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy Cewice 2022-03-21 15:28:08
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 15.03.2022 r. w sprawie otrzymania postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku uzgadniającego realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa, modernizacja i wyposażenie istniejącego budynku oraz terenu w mobilną instalację do produkcji brykietu opałowego z tekstyliów." 2022-03-15 15:09:43
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 09.03.2022 r. o otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku uzgadniającego realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 130 MWp włącznie (także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działkach 5/1, 6, 8/1, 50/1 obręb Osowo Lęborskie, gm. Cewice" 2022-03-10 08:44:34
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 21.02.2022 r. o otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku uzgadniającego realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 1311,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Pieski dz. nr 1, gmina Cewice". 2022-02-22 10:36:47
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Cewice 2022-02-21 13:28:17
Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2022-02-03 12:51:10
Osoby oczekujące na zawarcie umowy o najem socjalny - stan na 28 stycznia 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-03 11:58:26
Osoby oczekujące na zawarcie umowy o najem lokalu na czas nieoznaczony - stan na 28 stycznia 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-03 11:57:06
Ogłoszenie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2022 r. 2022-01-20 14:24:50
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Cewice 2022-01-17 10:44:39
Informacja o możliwości zapoznania się z calością dokumentacji postępowania administracyjnego. 2022-01-05 09:27:51
Informacja Wójta Gminy Cewice z dnia 03.01.2022 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 130 MWp włącznie (także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działkach 5/1, 6, 8/1, 50/1 obręb Osowo Lęborskie, gm. Cewice" 2022-01-03 10:46:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
03 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
03 sty 2022, godz. 10:45

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
03 sty 2022, godz. 10:45