Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
2 Monika Raczkowska (059) 8613474 kierownikgk@cewice.pl kierownik referatu gospodarki komunalnej Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2 Ewa Gaffke (059) 8613472 gospodarkakomunalna@cewice.pl gospodarka lokalowa Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2 Marlena Śmigielska (059) 8613472 gkwoda@cewice.pl gospodarka wodno-ściekowa Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2 Sławomir Czaja (059) 8613473 gkbhp@cewice.pl gospodarka komunalna, bhp Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2 Marta Stukan (059) 8613476 gospodarkaodpadami@cewice.pl gospodarka odpadami Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2 Renata Śmiałkowska (059) 8613476 gkdrogi@cewice.pl utrzymanie dróg i terenów komunalnych Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4 . . (059) 8613477 obsługa prawna
6 Małgorzata Broda (059) 8613460, (059) 8613461 sekretariat@cewice.pl sekretariat urzędu Referat Organizacyjny
6 . . (059) 8613466 sekretarz@cewice.pl sekretarz, zastępca wójta, kierownik referatu organizacyjnego Referat Organizacyjny
7 Maria Franciszczak (059) 8613465 skarbnik@cewice.pl skarbnik, kierownik referatu budżetowego Referat Budżetowy
8 Maria Kaszkowiak (059) 8613469 ksiegowa@cewice.pl księgowość urzędu - zastępca głównego księgowego Referat Budżetowy
8 Wioletta Zakrzewska (059) 8613469 ksiegowa2@cewice.pl księgowość urzędu Referat Budżetowy
9 Bożena Bujak-Krzyżanowska (059) 8613470 wymiarpodatku@cewice.pl wymiar podatków Referat Budżetowy
10 Grzegorz Marzęcki (059) 8613475 planowanie.przestrzenne@cewice.pl kierownik referatu planowania przestrzennego Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji
10 Justyna Lica (059) 8613471 inwestycje@cewice.pl realizacja inwestycji Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji
11 Angelika Wenta (059) 8613468 windykacja@cewice.pl windykacja należności Referat Budżetowy
11 Marzena Cierocka (059) 8613468 kasa@cewice.pl kasa urzędu Referat Budżetowy
12 Sławomir Greniuk (059) 8613482 obronacywilna@cewice.pl obrona cywilna, ochrona p.poż, archiwum zakładowe Referat Organizacyjny
12 Tomasz Klebba (059) 8613463 admin@cewice.pl informatyka, KBI Referat Organizacyjny
14 Katarzyna Bazylewicz (059) 8613480, (059) 8613493 usc@cewice.pl kierownik usc, kierownik referatu spraw obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich
15 Anna Rosin (059) 8613481 elud@cewice.pl ewidencja ludności, dowody osobiste, zastępca kierownika usc Referat Spraw Obywatelskich
17 Mariola Mądra-Nowak (059) 8613490 zadaniaoswiatowe@cewice.pl oświata, kultura, sport i zdrowie Referat Organizacyjny
19 Małgorzata Wydrzyńska (059) 8613485 zamowieniapubliczne@cewice.pl kierownik referatu zamówień publicznych Referat Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji
19 Justyna Kamińska (059) 8613483 redaktor@cewice.pl fundusze zewnętrzne Referat Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji
19 Marta Parczewska-Wołocznik (059) 8613483 promocja@cewice.pl promocja, organizacje pozarządowe Referat Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji
20 Małgorzata Szulta (059) 8613486 oswiata@cewice.pl kierownik referatu obsługi finansowo-kadrowej Referat Obsługi Finansowo-Kadrowej
20 Marta Cybulska (059) 8613486 kadry@cewice.pl kadry Referat Obsługi Finansowo-Kadrowej
21 Daria Orzechowska (059) 8613487 place@cewice.pl płace Referat Obsługi Finansowo-Kadrowej
21 Edyta Drzewiecka (059) 8613487 ksiegowaoswiata@cewice.pl księgowość oświaty Referat Obsługi Finansowo-Kadrowej
23 Lidia Schulz (059) 8613488 radagminy@cewice.pl obsługa biura rady gminy, działalność gospodarcza samodzielne stanowisko
24 Marzena Krakowiak (059) 8613489 kierownikzg@cewice.pl kierownik referatu gosp. nieruchomościami, ochrony środowiska Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
24 Anna Lewandowska (059) 8613484 ochronasrodowiska@cewice.pl ochrona środowiska Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
24 Anna Szczechowicz (059) 8613484 gospodarkanieruchomosciami@cewice.pl gospodarka nieruchomościami, geologia Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa