Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja z dnia 28 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny - piasku ze żwirem- ze złoża "Pieski I " na działce nr 43 w miejscowości Pieski, gmina Cewice". 2020-12-29 10:01:38
dokument Informacja dotycząca przeprowadzonego zapytania cenowego z dnia 24.11.2020 r. 2020-12-14 14:48:00
dokument Informacja dotycząca przeprowadzonego zapytania cenowego z dnia 24.11.2020 r. 2020-12-14 09:28:39
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXII sesji Rady Gminy Cewice 2020-12-04 14:10:46
dokument Informacja o wynikach konsultacji społecznych których przedmiotem był projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Cewice 2020-11-30 15:46:22
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice z dnia 26.11.2020 r. o sprzedaży w trybie aukcji motoroweru ROMET MOTORS 727 2020-11-26 11:26:20
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice z dnia 26.11.2020 r. o sprzedaży w trybie aukcji samochodu specjalnego FS-LUBLIN ZUK A15C 2020-11-26 11:19:07
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Cewice 2020-11-12 15:01:56
dokument Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 2020-11-06 10:06:54
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy. 2020-10-30 11:20:21
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2020-10-16 12:00:50
dokument OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY CEWICE DOTYCZĄCYCH UCHWALENIA STATUTÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY CEWICE 2020-10-09 09:12:18
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CEWICE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2021 ROKU 2020-10-01 09:10:45
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XX sesji Rady Gminy Cewice 2020-09-30 14:08:37
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy. 2020-09-28 12:32:33
dokument Osoby oczekujące na zawarcie umowy o najem lokalu. - dokument stracił ważność 2020-09-08 14:00:22
dokument Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego "Sukces poprzez wyższe kwalifikacje" 2020-09-08 13:57:37
dokument OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY CEWICE 2020-09-04 08:35:52
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Cewice 2020-08-20 14:35:40
dokument Harmonogram zebrań wiejskich jesień 2020 r. - aktualizacja. 2020-08-18 13:59:27
dokument Harmonogram zebrań wiejskich jesień 2020 r. 2020-07-31 14:11:57
dokument Informacja o przyznanych przez Wójta Gminy Cewice stypendiach-nagrodach dla uzdolnionych uczniów oraz nagrodach, wyróżnieniach sportowych 2020-06-26 09:50:22
dokument Informacja z dnia 4 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie innowacyjnego produktu - brykietu z odpadów tekstylnych, opartego na nowej technologii opracowanej przez firmę RUBEN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegającego na budowie zakładu brykietowania tekstyliów na części działki 421/2, obr. Cewice, Gmina Cewice". 2020-06-16 07:24:38
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Cewice 2020-06-10 10:46:22
dokument Debata nad raportem o stanie Gminy Cewice 2020-05-29 09:59:15
dokument OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE 2020-05-29 09:42:40
dokument OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM-NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 2020-05-29 09:40:02
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy. 2020-05-11 14:22:22
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XVII sesji Rady Gminy Cewice 2020-05-07 14:17:35
dokument Informacja z dnia 4 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Unieszyno, działka nr 83/1". 2020-05-04 15:29:00
dokument Informacja z dnia 25 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny - piasku ze żwirem - ze złoża "Pieski" na działce nr 43 w miejscowości Pieski, gmina Cewice" 2020-03-30 13:27:49
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Cewice 2020-03-27 13:11:13
dokument Harmonogram zebrań wiejskich wiosna 2020 r. 2020-03-05 14:39:09
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XV sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2020-03-05 12:40:05
dokument Zmiana numeru bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-02-04 12:41:22
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2020 r. 2020-01-31 11:09:53
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.12.2019 r. 2020-01-03 07:50:44