Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2023 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Łebuni oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. 2023-05-24 12:17:56
Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Remont korytarza na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach. 2023-05-24 12:17:09
Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2023 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2023-05-24 12:16:06
Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-05-11 13:44:09
Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2023. 2023-05-11 13:43:27
Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2023-04-14 13:16:52
Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-04-14 13:15:40
Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2023-04-12 10:50:31
Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. 2023-04-05 11:57:34
Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 07 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2023-04-04 10:12:18
Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-04-05 11:52:26
Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2023. 2023-04-05 11:51:38
Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usiugi dla użytkowników "Gminnego systemu powiadamiania SMS Gminy Cewice" 2023-03-27 13:28:00
Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia dokumentacji Systemu Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Cewicach 2023-03-27 09:09:18
Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy w Cewicach "Procedury wynoszenia sprzętu teleinformatycznego poza siedzibę Administratora Danych i korzystania z prywatnego sprzętu teleinformatycznego" 2023-03-27 09:07:57
Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu ezpieczeństwa Informacji, Koordynatora Bezpieczeństwa Informacji oraz Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Cewkach 2023-03-27 09:06:46
Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2022 rok. 2023-03-27 09:02:44
Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2023-03-27 09:01:01
Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2023 roku 2023-03-13 15:40:04
Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-03-13 08:02:16
Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Termomodernizację budynku na Osiedlu Na Wzgórzu 35 w Cewicach 2023-03-14 09:48:37
Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne, znajdujących się w Urzędzie Gminy w Cewicach 2023-03-07 13:38:15
Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów będących własnością, współwłasnością lub pozostających w użytkowaniu pracowników Urzędu Gminy Cewice oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 2023-03-03 09:43:33
Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Cewice proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2022 rok oraz określenia prewskaźników VAT za 2022 rok. 2023-03-07 13:35:40
Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. 2023-02-28 10:26:25
Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-02-28 10:19:26
Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2023. 2023-02-28 10:18:30
Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły 2023-02-28 10:17:03
Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły 2023-02-28 10:16:25
Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły 2023-02-28 10:15:40
Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2023-2031 2023-02-15 09:25:41
Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach — Pani Ewie Maszota do zawarcia umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus. 2023-02-14 10:02:58
Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2023-02-14 10:01:43
Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu Roboczego 2023-02-14 10:00:38
Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-02-09 12:22:06
Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach 2023-01-30 14:57:43
Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2023/2024 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice 2023-01-30 15:00:30
Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia regulaminu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy Cewice za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 2023-01-30 14:56:20
Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie podjęcia dzialań w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia calkowitego zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Cewicach 2023-01-30 14:55:01
Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2023 roku 2023-01-25 15:14:27
Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2023 roku 2023-01-25 15:12:52
Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. 2023-01-12 11:54:53
Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-01-18 11:09:33
Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Cewice do zaciągania zobowiązań. 2023-01-12 10:44:49
Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach. 2023-01-09 11:13:45
Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok. 2023-01-05 10:02:13
Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2023 rok. 2023-01-05 10:01:09
Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia ryczałtów dla członków zespołów roboczych za czynności wykonywane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice 2023-01-04 07:43:51
Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2023-01-04 07:42:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
04 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
04 sty 2023, godz. 07:41

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
04 sty 2023, godz. 07:41