Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2020 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-01-03 12:31:42
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach 2020-01-03 09:19:35
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2020-01-03 09:20:40
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji arkuszy organizacji pracy publicznych szkół i przedszkoli z terenu Gminy Cewice na rok szkolny 2020/2021. 2020-01-08 07:51:20
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. 2020-01-10 11:01:42
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2020-2032. 2020-01-14 11:06:17
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski, stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I 2020-01-22 14:06:04
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok. 2020-01-15 13:30:33
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149131G ulicy Szkolnej w miejscowości Siemirowice" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2020-02-05 14:10:34
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-02-05 13:39:49
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-02-05 13:40:27
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2020/2021 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice 2020-01-31 11:12:33
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2020 roku 2020-01-31 11:13:22
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2020-02-26 09:42:18
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2020 roku. 2020-02-19 07:52:40
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach 2020-02-21 12:43:06
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Cewice proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2019 rok oraz określenia prewskaźnika VAT za 2019 rok dla zastosowania do odliczenia podatku VAT w 2020 roku. 2020-03-04 09:25:21
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-03-02 08:31:34
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-03-02 08:32:10
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-03-05 09:40:11
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-03-05 09:40:48
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Cewice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 2020-03-06 11:40:53
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienie koordynatora gminnego. 2020-03-11 14:14:24
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-03-13 11:22:51
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Cewicach prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego choroby COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-03-16 16:17:23
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. 2020-03-16 13:50:43
Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-03-24 11:59:23
Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-03-24 12:00:02
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Cewice do zaciągania zobowiązań 2020-03-24 12:04:46
Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2020 r. 2020-03-24 12:05:37
Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2019 rok. 2020-04-09 14:16:14
Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-04-03 13:32:17
Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-04-03 13:32:50
Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-04-16 13:42:50
Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-04-16 13:43:36
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku. 2020-04-28 14:53:06
Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-05-04 09:56:50
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-05-04 09:57:35
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-07-29 14:46:55
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. 2020-05-15 12:21:51
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Cewice zmieniające Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149131G ulicy Szkolnej w miejscowości Siemirowice" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2020-06-10 10:55:45
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-06-03 13:36:36
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-06-08 10:35:22
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach 2020-06-02 14:38:41
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach 2020-06-02 14:39:31
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Cewicach 2020-06-02 14:40:30
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Cewice 2020-06-19 10:00:57
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok. 2020-06-16 07:27:25
Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice 2020-06-19 10:02:35
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-06-24 13:28:33
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-06-24 13:29:30
Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-07-06 12:33:46
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-07-06 12:34:58
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na Odbiór odpadów z terenu Gminy Cewice i ich transport do Instalacji Komunalnej w Czarnówku 2020-07-29 14:46:01
Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie odwołania Pani Barbary Selonke ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach 2020-07-08 11:12:35
Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na Opracowanie dokumentacji technicznej pn. "Budowa drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w m. Cewice" 2020-07-06 12:36:38
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach 2020-07-07 11:00:49
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-07 11:01:51
Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-07-14 14:21:36
Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-07-14 14:22:24
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia dnia 17 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Cewicach 2020-07-20 07:46:03
Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2020-07-20 07:47:05
Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach 2020-07-22 08:19:01
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-07-29 07:32:46
Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-07-29 07:33:25
Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach Pani Aleksandrze Klawe. 2020-07-31 12:01:29
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2020-2021 w okresie od 1 września 2020r. do 30 czerwca 202 lr. 2020-08-18 09:25:53
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów i wyposażenia będącego na stanie Zespołu Szkół w Cewicach. 2020-08-18 09:27:10
Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2020-08-26 10:02:47
Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Urzędu Gminy Cewice w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 2020-08-28 11:48:41
Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku. 2020-08-28 11:49:54
Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-08-28 11:50:38
Zarządzenie Nr 73A/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół w Cewicach. 2020-09-23 11:04:32
Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Cewice 2020-09-02 10:12:57
Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych 2020-09-08 13:41:02
Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 01 października 2015 r. w sprawie zastępstw pracowniczych na czas nieobecności pracownika Urzędu Gminy w Cewicach 2020-09-10 11:44:50
Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na Przebudowę drogi gminnej dz. nr 141/1, 113 obr. Popowo GMINA CEWICE - 2020 2020-09-09 07:55:37
Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach 2020-09-11 09:01:01
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-09-18 08:14:10
Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-09-18 08:15:12
Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2021 rok. 2020-09-25 13:20:55
Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń, w tym do wydawania zaświadczeń 2020-10-01 13:16:28
Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2021 roku 2020-10-01 12:18:53
Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności 2020-10-06 13:59:45
Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Cewicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Cewice 2020-10-19 07:45:31
Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Cewice dotyczących uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Cewice. 2020-10-09 09:10:47
Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-10-12 07:33:03
Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na Przebudowę dróg gminnych w m. Bukowina dz. nr 314, Siemirowice dz. nr 53 i Unieszynko dz. nr 96/4-L 2020-10-12 16:03:27
Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na Wykonanie drogi gminnej w m. Siemirowice zlokalizowanej na działce nr 147 obręb Siemirowice 2020-10-12 16:04:25
Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 70/2004 Wójta Gminy Cewice z dnia 15 października 2004 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego 2020-10-16 11:26:06
Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XIV/121/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2020-2032. 2020-10-19 14:47:17
Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-11-19 07:47:51
Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Cewice na 2020 rok. 2020-11-19 07:49:10
Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2020-10-21 09:07:54
Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-11-19 07:50:42
Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-11-19 07:52:12
Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2019/2020. 2020-11-03 12:31:45
Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Cewice oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Cewice. 2020-11-12 09:53:12
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. 2020-11-19 07:53:35
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Cewice na lata 2021-2032. 2020-11-19 07:54:47
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na Remont dachu na budynku pawilonu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bukowinie. 2020-11-19 07:57:48
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2020-11-19 08:01:14
Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-11-25 13:22:38
Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia aukcji i powołania komisji aukcyjnej. 2020-11-25 13:23:31
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-12-07 09:04:09
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-12-07 09:04:59
Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy - Zastępcy Wójta Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Cewice 2020-12-10 14:43:13
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Cewicach oraz ustalenia godzin pracy w dniu 31 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Cewicach 2020-12-10 14:44:43
Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt la ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. 2020-12-10 14:46:21
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na Opracowanie dokumentacji technicznej pn.Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego w m. Cewice 2020-12-10 14:47:56
Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2021 roku. 2020-12-10 14:53:53
Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na Dostawę paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice 2020-12-16 09:27:00
Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia: "Planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Cewicach na 2021 rok" 2020-12-21 12:17:59
Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Cewice do zaciągania zobowiązań. 2020-12-30 11:37:35
Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zminay Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. 2020-12-30 11:39:12
Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Cewicach 2021-01-08 11:19:30
Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2021-01-04 09:18:47
Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2021-01-04 09:19:30
Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Cewicach 2021-01-08 11:20:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
03 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
03 sty 2020, godz. 09:18

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-