Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2017 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2017-01-09 14:41:24
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok 2017-01-12 14:50:02
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017. 2017-01-12 14:50:49
Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Cewice - Szefa Obrony Cywilnej w sprawie obowiązującej dokumentacji w podległych jednostkach organizacyjnych 2017-01-12 14:51:58
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach 2017-01-11 09:19:06
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach 2017-01-11 09:20:07
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Gminy w Cewicach o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 2017-11-15 12:58:18
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice 2017-01-13 10:36:40
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2026. 2017-01-17 11:06:59
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok budżetowy 2017 2017-01-26 10:55:24
Zarządzenie Nr 11/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2017-01-25 09:57:44
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2017-01-23 13:09:10
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-01-24 13:35:56
Zarządzenie Nr 14/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-01-24 13:36:47
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów z kontrahentami oraz wystawiania im i otrzymywania od nich faktur w imieniu i na rzecz Gminy Cewice. 2017-01-26 10:57:10
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów z kontrahentami oraz wystawiania im i otrzymywania od nich faktur w imieniu i na rzecz Gminy Cewice. 2017-01-26 10:57:47
Zarządzenie Nr 17/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów z kontrahentami oraz wystawiania im i otrzymywania od nich faktur w imieniu i na rzecz Gminy Cewice. 2017-01-26 10:58:13
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów z kontrahentami oraz wystawiania im i otrzymywania od nich faktur w imieniu i na rzecz Gminy Cewice. 2017-01-26 10:58:38
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów z kontrahentami oraz wystawiania im i otrzymywania od nich faktur w imieniu i na rzecz Gminy Cewice. 2017-01-26 10:59:06
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów z kontrahentami oraz wystawiania im i otrzymywania od nich faktur w imieniu i na rzecz Gminy Cewice. 2017-02-01 12:38:19
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2017 roku 2017-01-27 13:56:03
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-02-02 10:35:13
Zarządzenie Nr 23/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-02-02 10:35:51
Zarządzenie Nr 24/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach 2017-02-09 08:51:52
Zarządzenie Nr 25/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia upoważnienia i pełnomocnictwa 2017-02-20 11:21:39
Zarządzenie Nr 26/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Cewicach oraz nadania regulaminu jej działania 2017-02-22 11:46:15
Zarządzenie Nr 27/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-02-20 11:22:29
Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-02-20 11:23:12
Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminowi Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2017-03-06 08:02:04
Zarządzenie Nr 30/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2017 roku. 2017-10-12 13:17:36
Zarządzenie Nr 31/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków znajdujących się w eksploatacji Gminy Cewice. 2017-02-22 11:47:01
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Cewice. 2017-03-07 10:50:32
Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia ryczałtów dla członków zespołów roboczych za czynności wykonywane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice 2017-03-08 10:39:37
Zarządzenie Nr 34/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 18 października 2013 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2017-03-15 10:19:34
Zarządzenie Nr 35/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. 2017-03-15 09:05:17
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 01 października 2015 r. w sprawie zastępstw pracowniczych na czas nieobecności pracownika Urzędu Gminy w Cewicach 2017-03-20 10:11:16
Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. 2017-03-21 08:40:04
Zarządzenie Nr 38/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2016 rok 2017-03-31 10:47:51
Zarządzenie Nr 39/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2017-03-30 13:45:35
Zarządzenie Nr 40/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-03-31 10:48:38
Zarządzenie Nr 41/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Cewice 2017-04-11 11:23:03
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-04-11 15:18:57
Zarządzenie Nr 43/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-04-11 15:19:28
Zarządzenie Nr 44/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim 2017-04-12 08:06:11
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewódzkim konkursie pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 2017-04-12 08:07:06
Zarządzenie Nr 46/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-04-26 14:51:46
Zarządzenie Nr 47/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-04-26 14:52:29
Zarządzenie Nr 48/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 62/08 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 października 2008 r. 2017-05-10 13:25:56
Zarządzenie Nr 49/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim 2017-05-10 13:29:56
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-05-10 13:31:50
Zarządzenie Nr 51/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-05-10 13:32:26
Zarządzenie Nr 52/17 Wójta Gminy Cewice - szefa Obrony Cywilnej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem "URZĄD-2017" 2017-05-25 10:14:33
Zarządzenie Nr 53/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok. 2017-05-25 10:16:21
Zarządzenie Nr 54/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim Pani Iwonie Radomskiej 2017-05-25 10:17:17
Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. 2017-05-25 10:18:20
Zarządzenie Nr 56/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-05-31 15:15:09
Zarządzenie Nr 57/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2016 rok do odliczenia podatku VAT za 2017 rok, a także określenia prewskaźnika Vat na 2017 rok 2017-05-31 15:16:03
Zarządzenie Nr 58/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zmiany dotychczasowych nazw niektórych ulic oraz nazwy osiedla, położonych na terenie miejscowości Cewice 2017-05-29 07:53:52
Zarządzenie Nr 59/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2017-05-31 09:34:25
Zarządzenie Nr 60/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2017-06-02 12:51:17
Zarządzenie Nr 61/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-06-12 15:11:38
Zarządzenie Nr 62/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-06-12 15:12:20
Zarządzenie Nr 63/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji oceniającej wyniki przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy 2017-06-22 08:09:19
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 23 czerwca 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na Budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice. 2017-06-26 15:30:26
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na Budowę oświetlenia ulicznego w m. Pieski 2017-06-27 13:13:37
Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017 2017-07-06 11:43:47
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok 2017-07-06 11:44:58
Zarządzenie Nr 68/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Cewice 2017-07-05 14:48:01
Zarządzenie Nr 69/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. realizacji projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2017-07-06 15:20:31
Zarządzenie Nr 70/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-10 13:26:12
Zarządzenie Nr 71/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice" o numerze RPPM.11.02.00-22-0003/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego 2017-08-30 09:40:54
Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-07-18 11:41:42
Zarządzenie Nr 73/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-07-18 11:42:17
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na Przebudowę ulic Murowanej i Drewnianej w Maszewie Lęborskim wraz z kanalizacją deszczową - Etap I 2017-07-11 11:01:27
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na Rozbudowę i przebudowę budynku szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap I 2017-07-11 11:02:21
Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-07-25 13:04:35
Zarządzenie Nr 77/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-07-25 13:07:38
Zarządzenie Nr 78/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostce organizacyjnej Gminy Cewice 2017-07-31 10:16:51
Zarządzenie Nr 79/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. 2017-08-01 08:26:48
Zarządzenie Nr 80/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na Remont gruntowych dróg gminnych 2017 2017-08-09 08:49:45
Zarządzenie Nr 81/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pieski dz. nr 107. 2017-08-11 14:41:27
Zarządzenie Nr 82/17 Wójta Gminy Cewice zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Cewice - Szefa Obrony Cywilnej Nr 132/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Cewice. 2017-08-30 09:43:59
Zarządzenie Nr 83/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-08-30 11:27:48
Zarządzenie Nr 84/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-08-30 11:30:53
Zarządzenie Nr 85/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na Rozbudowę i przebudowę budynku szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap I 2017-09-01 08:53:53
Zarządzenie Nr 86/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych 2017-08-30 11:31:52
Zarządzenie Nr 87/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku. 2017-08-30 11:34:18
Zarządzenie Nr 88/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia upoważnień i pełnomocnictw Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach 2017-09-01 08:54:55
Zarządzenie Nr 89/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych i innych nierolniczych w wyniku nawałnicy w dniu 11-12 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Cewice 2017-10-12 10:01:02
Zarządzenie Nr 90/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cewice 2017-09-05 09:54:38
Zarządzenie Nr 91/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pk. "Szkola-2017". 2017-09-07 14:34:40
Zarządzenie Nr 92/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach. 2017-09-05 15:05:19
Zarządzenie Nr 93/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół publicznych na terenie Gminy Cewice 2017-09-07 14:35:40
Zarządzenie Nr 94/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2017-09-11 13:55:18
Zarządzenie Nr 95/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-09-19 07:49:18
Zarządzenie Nr 96/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach. 2017-09-19 07:52:35
Zarządzenie Nr 97/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach. 2017-09-19 07:53:10
Zarządzenie Nr 98/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-09-20 11:24:19
Zarządzenie Nr 99/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-09-20 11:25:18
Zarządzenie Nr 100/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2017-09-22 10:59:20
Zarządzenie Nr 101/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2017-09-22 11:00:08
Zarządzenie Nr 102/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 2017-09-22 11:00:54
Zarządzenie Nr 103/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do zawierania umów z kontrahentami oraz wystawiania im i otrzymywania od nich faktur w imieniu i na rzecz Gminy Cewice. 2017-09-22 11:01:38
Zarządzenie Nr 104/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski podmiotów ubiegających się o dotację w konkursie "Czyste Powietrze w Gminie Cewice" - edycja 2017 2017-09-22 11:02:15
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2018 roku 2017-09-21 13:11:20
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-09-26 12:42:08
Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenie zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-09-26 12:43:51
Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2018 rok. 2017-09-26 12:45:12
Zarządzenie Nr 109/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-09-29 08:47:49
Zarządzenie Nr 110/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-09-29 08:48:23
Zarządzenie Nr 111/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2017-09-28 09:22:06
Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 29 września 2017 w sprawie wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice. 2017-10-04 13:21:50
Zarządzenie Nr 113/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2017-09-29 14:13:23
Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-10-04 13:24:08
Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-10-04 13:25:24
Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-10-11 10:57:12
Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-10-11 10:57:51
Zarządzenie Nr 118/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach. 2017-10-11 10:59:41
Zarządzenie Nr 119/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-10-18 10:12:23
Zarządzenie Nr 120/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-10-18 10:13:05
Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2017-10-17 15:11:08
Zarządzenie Nr 122/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-10-27 14:18:00
Zarządzenie Nr 123/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2016/2017 2017-10-27 14:19:28
Zarządzenie Nr 124/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-11-08 11:19:51
Zarządzenie Nr 125/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-11-08 11:20:26
Zarządzenie Nr 126/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2017-11-07 10:02:34
Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 01 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2017-11-08 13:27:08
Zarządzenie Nr 128/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-11-10 12:50:24
Zarządzenie Nr 129/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. 2017-11-14 13:41:30
Zarządzenie Nr 130/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. 2017-11-14 13:42:20
Zarządzenie Nr 131/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 26.01.2015r w sprawie jednolitych zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2017-12-14 13:31:07
Zarządzenie Nr 132/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-12-05 10:15:51
Zarządzenie Nr 133/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-12-05 10:17:02
Zarządzenie Nr 134/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas lub drgania mechaniczne na stanowisku pracy robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2017-12-19 09:36:40
Zarządzenie Nr 135/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2018-01-03 15:10:07
Zarządzenie Nr 136/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia "Procedury działania i powiadamiania w zakresie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego". 2018-01-03 15:11:09
Zarządzenie Nr 137/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-12-14 10:10:59
Zarządzenie Nr 138/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-12-14 10:11:45
Zarządzenie Nr 139/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2017-12-14 10:16:16
Zarządzenie Nr 140/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2017-12-19 09:37:37
Zarządzenie Nr 141/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2017-12-19 09:38:24
Zarządzenie Nr 142/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Cewice. 2017-12-20 11:59:30
Zarządzenie Nr 143/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 18 października 2013r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2017-12-20 12:49:26
Zarządzenie Nr 144/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2017-12-22 09:58:25
Zarządzenie Nr 145/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. 2018-01-02 12:19:42
Zarządzenie Nr 146/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2018-01-02 12:20:19
Zarządzenie Nr 147/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. 2018-01-09 08:38:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
09 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
09 sty 2017, godz. 14:40

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-