Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2010 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr01/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie gminy Cewice 2010-02-16 09:55:17
Zarządzenie Nr 02/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2010-02-16 10:07:48
Zarządzenie Nr 03/2010 w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010 2010-02-16 10:27:09
Zarządzenie Nr 04/2010 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa 2010-02-16 10:42:36
Zarządzenie Nr 5/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2010-02-16 11:13:36
Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-1/10 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) na "Budowę centrum artystyczno-kulturalnego w Cewicach" 2010-03-18 15:35:38
Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-3/10 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) na opracowanie dwóch dokumentacji projektowych pn. ?Projekt budowlano-wykonawczy na budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Popowo? oraz ??Projekt budowlano-w 2010-03-18 15:40:58
Zarządzenie Nr 08/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Cewice na 2010 rok 2010-07-02 11:08:44
Zarządzenie Nr 09/10 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-2/10 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na "Przebudowę kompleksu sportowego przy SP w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia ter 2010-07-02 11:18:45
Zarządzenie Nr 10/10 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2009 rok 2010-07-02 13:06:04
Zarządzenie Nr 11/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-4/10 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na "Budowę sieci wodociągowej - połączenie wodociągu w Łebuni i Bukowinie gm. Cewice" 2010-07-05 11:23:21
Zarządzenie Nr 12/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2010-07-05 11:34:41
Zarządzenie Nr 13/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku na terenie gminy Cewice 2010-07-05 11:52:23
Zarządzenie Nr 14/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Cewice na 2010 rok 2010-07-05 14:54:05
Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-5/10 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na "Budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego w Osowie Lęborskim - etap II budowa placu zabaw, wiaty i ogrodzenia" 2010-07-09 09:45:08
Zarządzenie Nr 16/10 w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Cewice miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2010-07-09 09:49:45
Zarządzenie Nr 17/10 w sprawie: ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. dniem wolnym od pracy 2010-07-09 09:51:46
Zarządzenie Nr 18/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-07-09 09:56:31
Zarządzenie Nr 19/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2010-09-02 15:33:49
Zarządzenie Nr 20/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-09-02 15:57:49
Zarządzenie Nr 21/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.RG.3411-6/10 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na "Budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego w Osowie Lęborskim - etap II budowa placu zabaw, wiaty i ogrodzenia" 2010-09-02 16:01:48
Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie: powołania członka Gminnego Biura Spisowego do pelnienia funkcji Lidera Gminnego 2010-09-02 16:09:05
Zarządzenie Nr 23/10 Wójta Gminy Cewice z dn. 28.05.2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Cewice dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-09-02 16:15:00
Zarządzenie Nr 24/2010 w sprawie uchylenia Zarządzeń Wójta Gminy Cewice 2010-09-02 16:58:04
Zarządzenie Nr 25/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2010-09-02 17:45:11
Zarządzenie Nr 26/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-09-02 18:03:36
Zarządzenie Nr 27/10 w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych 2010-09-02 18:05:29
Zarządzenie Nr 28/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2010-09-02 18:08:42
Zarządzenie Nr 29/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-09-02 18:23:24
Zarządzenie Nr 30/10 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2010-09-03 09:18:11
Zarządzenie Nr 31/10 w sprawie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Cewice 2010-09-03 09:21:11
Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.RG.3411-9/10 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na "Dostawa i montaż elementów placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bukowinie" 2010-09-03 09:29:19
Zarządzenie Nr 33/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego SOKiS.3411-8/10 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na: "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011 na terenie Gminy Cewice" 2010-09-03 09:48:31
Zarządzenie Nr 34/10 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni 2010-09-03 10:01:13
Zarządzenie Nr 35/10 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów ponownych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 04 lipca 2010 roku 2010-09-03 10:04:27
Zarządzenie Nr 36/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-09-03 11:41:00
Zarządzenie Nr 37/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2010-09-03 12:04:27
Zarządzenie Nr 38/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-09-03 12:48:07
Zarządzenie Nr 39/2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zasilania elektrycznego przepompowni w m. Łebunia" 2010-09-22 08:49:45
Zarządzenie Nr 40/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2010-09-22 08:57:36
Zarządzenie Nr 41/2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej - połączenie wodociągu w Łebuni i w Bukowinie gm. Cewice" 2010-09-22 09:03:31
Zarządzenie Nr 42/2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanych robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim" 2010-09-22 09:09:47
Zarządzenie Nr 43/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni 2010-09-22 09:14:23
Zarządzenie Nr 44/10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/10 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni 2010-09-22 09:31:52
Zarządzenie Nr 45/10 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.RG.3411-10/10 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na "Remont domku sportowca "Leśnik" w Cewicach" 2010-09-22 09:39:38
Zarządzenie Nr 46 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2010-09-22 10:07:49
Zarządzenie Nr 47 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-09-22 10:31:37
Zarządzenie Nr 48/2010 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2010-09-22 10:38:10
Zarządzenie Nr 49/2010 w sprawie zmian w składzie komisji do przeprowadzenia ustnych przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice 2010-09-22 10:42:35
Zarządzenie Nr 50/10 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni 2010-09-22 10:45:47
Zarządzenie Nr 51/10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni 2010-09-22 10:50:34
Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Cewicach" 2010-09-22 10:56:20
Zarządzenie Nr 53/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2010-09-22 11:04:21
Zarządzenie Nr 54/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-09-22 13:19:55
Zarządzenie Nr 55/10 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.IE.3411-11/10 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.) na "Budowę obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Oskowo gm. Cewice" 2010-09-22 13:51:06
Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim" 2010-10-11 10:12:54
Zarządzenie Nr 57/2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu szkoły" 2010-10-11 10:17:10
Zarządzenie Nr 58/08 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku 2010-10-11 14:19:50
Zarządzenie Nr59/10 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia spisu zdawczo - odbiorczego w Przedszkolu Niepublicznym "Plastuś" w Cewicach 2010-11-26 13:25:51
Zarządzenie Nr 60/10 w sprawie regulaminu wynagradzania za wykonywanie prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2010 roku przez pracowników Urzędu Gminy Cewice będących członkami Gminnego Biura Spisowego 2010-11-26 13:32:29
Zarządzenie Nr 61/10 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.IE.3411-15/10 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.) na "Budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Popowo" 2010-11-26 13:38:05
Zarządzenie Nr 62/10 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.IE.3411-12/10 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.) na "Wymianę stolarki okiennej budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach" 2010-11-26 13:42:41
Zarządzenie Nr 63/10 w sprawie powołania Komisji ds. archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. i w dniu 4 lipca 2010 r. 2010-11-26 13:47:32
Zarządzenie Nr 64/10 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.IE.3411-14/10 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.) na "Budowę obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Oskowo gm. Cewice" 2010-11-26 13:51:01
Zarządzenie Nr 65/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2010-11-26 13:56:47
Zarządzenie Nr 66/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-11-26 14:23:33
Zarządzenie Nr 67/10 Wójta Gminy Cewice z dnia 09 września 2010 r. 2010-11-26 14:39:41
Zarządzenie Nr 68/10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2010-11-26 14:41:41
Zarządzenie Nr 69/10 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bukowinie" 2010-11-26 14:52:51
Zarządzenie Nr 70/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2010-11-26 14:59:05
Zarządzenie Nr 71/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-11-26 15:31:55
Zarządzenie Nr 72/10 w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Cewice miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2010-11-30 13:37:40
Zarządzenie Nr 73/10 w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2011 rok 2010-11-30 13:39:47
Zarządzenie Nr 74/2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Osowie Lęborskim - etap II budowa placu zabaw, wiaty i ogrodzenia" 2010-11-30 13:43:01
Zarządzenie Nr 75/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-12-03 08:44:25
Zarządzenie Nr 76/10 w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim z zakupem wyposażenia informatycznego" o numerze 00084-6922-UM1100122/09 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" osi priorytetowej 3. "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2010-12-03 08:51:03
Zarządzenie Nr 77/10 w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu szkoły" o numerze UDA-RPPM.09.01.00-00-057/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna Infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działan 2010-12-03 09:02:46
Zarządzenie Nr 78/10 w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Budowa sieci wodociągowej - połączenie sieci wodociągowej Łebunia - Bukowina" o numerze 00067-6921-UM1100027/09 w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla ludności" osi priorytetowej 3. "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2010-12-03 09:44:54
Zarządzenie Nr 79/10 w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Oskowo, gm. Cewice" o numerze 00003-6930-UM1130006/09/09 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" osi priorytetowej 4. "Leader" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2010-12-03 09:59:17
Zarządzenie Nr 81/2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Popowo" 2010-12-03 10:25:59
Zarządzenie Nr 83/10 w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2010-12-03 10:27:51
Zarządzenie Nr 84/2010 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2010-12-03 10:40:19
Zarządzenie Nr 85/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-12-03 10:43:05
Zarządzenie Nr 86/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Montaż oświetlenia przy placu zabaw w Osowie Lęborskim" 2010-12-03 10:51:51
Zarządzenie Nr 87/10 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2010-12-03 11:56:38
Zarządzenie Nr 88/10 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem 2010-12-03 11:57:46
Zarządzenie Nr 89/2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Remont domku sportowca "Leśnik" w Cewicach" 2010-12-03 12:20:41
Zarządzenie Nr 90/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2010-12-03 16:28:52
Zarządzenie Nr 91/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-12-03 16:44:36
Zarządzenie Nr 92/10 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.RG.3411-18/10 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na "Budowa placu zabaw w Krępkowicach" 2010-12-06 08:44:21
Zarządzenie Nr 93/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-07 07:53:49
Zarządzenie Nr 94/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo, gm. Cewice" 2010-12-07 07:57:42
Zarządzenie Nr 95/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2010-12-07 07:59:04
Zarządzenie Nr 96/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2010-12-07 08:26:05
Zarządzenie Nr 97/2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Dowieszenie dwóch lamp na istniejących słupach oświetleniowych w m. Karwica - słup nr 401 (1 lampa) i Unieszyniec nr 201 (1 lampa)" 2010-12-07 08:30:00
Zarządzenie Nr 98/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana stolarki okiennej w budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach" 2010-12-07 08:32:27
Zarządzenie Nr 99/10 w sprawie utworzenia funduszu nagród 2010-12-07 08:33:47
Zarządzenie Nr 100/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2011-01-04 13:43:00
Zarządzenie Nr 101/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2011-01-04 14:18:49
Zarządzenie Nr 102/10 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 36/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości 2011-01-04 14:51:38
Zarządzenie Nr 103/10 w sprawie: ustalenia dnia 27 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy oraz skrócenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2010 r. 2011-01-04 15:11:00
Zarządzenie Nr 104/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2010 2011-01-04 15:26:06
Zarządzenie Nr 105/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok 2011-01-05 08:04:10
Zarządzenie Nr 106/10 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku 2011-01-05 08:06:16
Zarządzenie Nr 107/10 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok. 2011-02-09 09:19:55
Zarządzenie Nr 108/10 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Cewice 2013-04-24 13:43:27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
16 lut 2010

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
16 lut 2010, godz. 09:50

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
16 lut 2010, godz. 09:50