Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXIV Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XXIV/ 2005

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Cewice

w dniu 24 marca 2005 r.

Obecni na sesji:

  • radni wg listy obecności

  • Wójt Gminy

  • Z-ca Wójta Gminy

  • Sekretarz Gminy

  • protokolant

XXIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pałubicki. Na wstępie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 radnych obecni byli wszyscy.

Przewodniczący przedstawił porządek sesji, jak poniżej:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/171/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Cewicach”.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

3. Zamknięcie obrad sesji.

Poddany pod głosowanie porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie.

ad.2.

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy. Na wstępie Wójt wyjaśnił powód zwołania sesji w tak krótkim terminie stwierdzając, że 27 marca br mija termin związany z przetargiem i do tego czasu musi być podpisana umowa. Po tym terminie umowa nie byłaby ważna. Ponadto dodał, że zmiana tej uchwały dotyczy jedynie terminu spłaty kredytu, czego nie uwzględniała poprzednia uchwała. Wójt powiedział, że projekt tej uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z innymi materiałami planowanymi na 30 marca i każdy z nim się zapoznał a ponadto na komisjach Wójt wyjaśniał sprawę.

  • Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu radny Jan Klebba wyraził pozytywną opinię Komisji w powyższej sprawie, stwierdzając, że Komisja nie wnosi uwag i popiera działania Wójta.

  • Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały XXIV/177/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu i poddał ją pod głosowanie.

  • W głosowaniu jawnym Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

ad. 3.

Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu przez radnych oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br., złożył wszystkim życzenia świąteczne i zamknął obrady sesji.

Protokółowała

Ewa Kruczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
04 maj 2005

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
04 maj 2005, godz. 15:37

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
04 maj 2005, godz. 15:37