Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY (Główna Księgowa Budżetu)

Stanowisko z powołania. Stosunek pracy nawiązuje się z chwilą podjęcia przez radę gminy uchwały o powołaniu.

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości urzędu gminy i budżetu Gminy Cewice.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Opracowywanie projektów budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian i sprawozdań z wykonania.
 6. Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych.
 7. Wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy.
 8. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
 9. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie swoich propozycji do organów gminy.
 10. Kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
 11. Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy oraz jego inwentaryzację.
 12. Kierowanie służbami finansowymi i wykonywanie w stosunku do podległych pracowników obowiązków przełożonego służbowego.
 13. Realizowanie i egzekwowanie dochodów budżetu gminy wynikających z uregulowań ustawowych, w szczególności podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.
 14. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadaniami wynikającymi z polecenia lub upoważnienia Wójta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
03 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
22 kwi 2008, godz. 13:54

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
18 mar 2015, godz. 14:28