Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 5 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:24:36 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 4 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:23:57 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 3 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:23:33 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 2 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:22:33 edycja dokumentu
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 2 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:20:59 edycja dokumentu
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 2 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:20:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:09:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Cewice uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:05:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:03:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:03:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:02:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:00:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 11:58:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.13.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-07 11:38:58 dodanie dokumentu
Dominika Bardowska - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Katarzyna Bazylewicz 2019-02-06 11:01:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.12.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-06 10:48:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.12.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-06 10:48:05 dodanie dokumentu
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:12:29 edycja dokumentu
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:11:02 dodanie dokumentu
Kontrola z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:09:54 dodanie dokumentu
Kontrola z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:09:34 usunięcie dokument
Kontrola z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:08:43 edycja dokumentu
Kontrola z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:06:41 edycja dokumentu
Kontrola z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:06:30 usunięcie załacznika
Kontrola z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:04:51 edycja dokumentu
Kontrola z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:03:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia aukcji i powołania komisji aukcyjnej. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 11:52:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 11:49:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2019. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 11:44:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - podstawowa roczna kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2019. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 11:06:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie - podstawowa roczna kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2019. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 11:05:31 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-04 09:22:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok budżetowy 2019. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-01 10:14:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Cewice uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-31 08:53:43 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-31 08:45:55 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-31 08:45:41 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-31 08:45:25 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-31 08:45:13 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Cewice uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-31 08:44:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-31 08:35:17 dodanie dokumentu