Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2019 rok. Tomasz Klebba 2018-09-25 14:27:25 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. Tomasz Klebba 2018-09-24 16:14:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Remont drogi gminnej - ul. Szkolnej w ni. Siemirowice Tomasz Klebba 2018-09-24 14:57:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Przebudowę drogi gminnej dz. nr 107 obr. Pieski Gmina Cewice Tomasz Klebba 2018-09-24 14:56:51 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęborskim Tomasz Klebba 2018-09-24 08:31:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.07.2018 z dnia 20.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2018-09-21 12:48:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pk. "Szkoła-2018". Tomasz Klebba 2018-09-20 13:06:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pk. "Szkoła-2018". Tomasz Klebba 2018-09-20 13:06:31 dodanie dokumentu
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 17 września 2018 r. Komisarz Wyborczy w Słupsku I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Klebba 2018-09-19 13:41:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.04.2018 z dnia 17.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2018-09-19 11:27:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych. Tomasz Klebba 2018-09-19 10:16:21 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych. Tomasz Klebba 2018-09-19 09:46:00 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych. Tomasz Klebba 2018-09-19 09:45:40 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych. Tomasz Klebba 2018-09-19 09:44:59 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2018 rok Tomasz Klebba 2018-09-18 13:30:03 edycja dokumentu
Grażyna Piechowiak - dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebuni - w związku z rozwiązaniem umowy Tomasz Klebba 2018-09-18 13:22:45 dodanie dokumentu
Zenon Iszczuk - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach Tomasz Klebba 2018-09-18 13:18:22 dodanie dokumentu
Dominika Bardowska - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Tomasz Klebba 2018-09-18 13:17:29 dodanie dokumentu
Barbara Selonke - Dyrektor Zespołu Szkół w Cewicach Tomasz Klebba 2018-09-18 13:16:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-18 12:40:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Tomasz Klebba 2018-09-18 12:39:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Tomasz Klebba 2018-09-18 12:39:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Tomasz Klebba 2018-09-18 12:38:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-18 12:37:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy w 2019 roku. Tomasz Klebba 2018-09-18 12:36:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 rok. Tomasz Klebba 2018-09-18 12:36:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Tomasz Klebba 2018-09-18 12:35:50 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-09-18 12:34:44 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach - skład komisji po uzupełnieniu skaładu Tomasz Klebba 2018-09-18 12:21:29 dodanie dokumentu
URZĘDNIK WYBORCZY W GMINIE CEWICE Tomasz Klebba 2018-09-17 16:05:16 edycja dokumentu
URZĘDNIK WYBORCZY W GMINIE CEWICE Tomasz Klebba 2018-09-17 16:04:15 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-09-17 14:24:34 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-09-17 14:24:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Klebba 2018-09-14 08:36:48 dodanie dokumentu
Remont drogi gminnej - ul. Szkolnej w m. Siemirowice. Małgorzata Wydrzyńska 2018-09-13 14:15:29 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach - terminarz dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na Wójta Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-13 08:24:20 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach - terminarz dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-13 08:23:55 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach - terminarz dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na Wójta Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-13 08:05:58 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach - terminarz dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-13 08:04:57 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach - skład komisji, pełnione funkcje. Tomasz Klebba 2018-09-13 08:03:38 dodanie dokumentu