Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-04 10:45:10 edycja dokumentu
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-04 10:12:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:21:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:20:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:19:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:19:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pani Bogumile Bazowskiej pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:18:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pani Jolancie Szumowicz pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:17:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:16:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:15:48 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-06-29 13:21:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/366/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:35:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/365/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:31:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/364/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:30:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/363/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:30:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/363/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:29:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/329/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-06-27 14:26:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/341/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:26:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/349/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:26:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/350/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:25:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/342/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:25:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/330/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-06-27 14:25:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/328/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/329/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/330/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/331/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/332/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/333/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych przez Gminę Cewice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/334/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/335/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/336/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Cewicach stanowiącej własność Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/337/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Maszewie Lęborskim stanowiących własność Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/338/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/339/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/340/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/341/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/342/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/343/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wspacia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/344/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVH7328/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/345/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:35 edycja dokumentu