Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Tomasz Klebba 2018-10-17 13:53:49 dodanie dokumentu
Krzysztof Decyk - Przewodniczący Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-10-16 13:34:07 edycja dokumentu
Krzysztof Decyk - Przewodniczący Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-10-16 13:34:00 usunięcie załacznika
Krzysztof Decyk - Przewodniczący Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-10-16 13:33:45 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania pełnomocników upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od komisji obwodowych. Tomasz Klebba 2018-10-12 14:14:00 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. ustalenia wyników głosowania w Łebuni - skład komisji, pełnione funkcje. Tomasz Klebba 2018-10-12 13:32:55 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w Siemirowicach - skład komisji, pełnione funkcje. Tomasz Klebba 2018-10-12 13:32:19 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w Maszewie Lęborskim - skład komisji, pełnione funkcje. Tomasz Klebba 2018-10-12 13:31:34 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w Cewicach - skład komisji, pełnione funkcje. Tomasz Klebba 2018-10-12 13:30:23 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Łebuni - skład komisji, pełnione funkcje. Tomasz Klebba 2018-10-12 13:29:21 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Maszewie Lęborskim - skład komisji, pełnione funkcje. Tomasz Klebba 2018-10-12 13:28:41 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Cewicach - skład komisji, pełnione funkcje. Tomasz Klebba 2018-10-12 13:27:51 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Siemirowicach - skład komisji, pełnione funkcje. Tomasz Klebba 2018-10-12 13:26:56 edycja dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Siemirowicach - skład komisji, pełnione funkcje. Tomasz Klebba 2018-10-12 11:10:43 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-10-12 08:13:38 edycja dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-10-11 13:46:35 edycja dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-10-11 13:40:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.10.2018 o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2018-10-11 13:05:35 dodanie dokumentu
Budowa chodnika w miejscowości Oskowo. Małgorzata Wydrzyńska 2018-10-11 11:36:46 dodanie dokumentu
Przesunięcie terminu składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-10-10 14:58:29 dodanie dokumentu
Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Tomasz Klebba 2018-10-09 14:19:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu kart do głosowania w wyborach Wójta Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-10-08 13:34:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu kart do głosowania. Tomasz Klebba 2018-10-08 13:34:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Cewice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Klebba 2018-10-08 13:33:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-10-08 13:32:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Klebba 2018-10-08 08:16:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Klebba 2018-10-08 08:15:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Klebba 2018-10-08 08:15:30 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Murowanej i Drewnianej w m. Maszewo Lęborskie wraz z kanalizacją deszczową ? Etap II Małgorzata Wydrzyńska 2018-10-05 12:45:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Cewice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Klebba 2018-10-05 12:06:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Cewice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Klebba 2018-10-05 12:05:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.08.2018 z dnia 01.10.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2018-10-05 07:58:45 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-10-05 07:56:47 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z odcinkami do granicy działek oraz dwoma przepompowniami ścieków w miejscowości Cewice ? Etap I. Małgorzata Wydrzyńska 2018-10-04 14:20:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.06.2018 z dnia 25.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2018-10-03 09:43:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tomasz Klebba 2018-10-02 11:28:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-10-02 11:26:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-10-02 11:25:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-10-02 11:24:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-10-02 11:24:17 dodanie dokumentu