Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2017-10-09 13:35:54 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2017-10-09 13:16:21 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej Tomasz Klebba 2017-10-09 12:29:47 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 rok Tomasz Klebba 2017-10-09 10:36:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.10.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci wodociągowej Tomasz Klebba 2017-10-05 08:59:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.10.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci wodociągowej Tomasz Klebba 2017-10-05 08:59:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 29 września 2017 w sprawie wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-10-04 13:26:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-10-04 13:25:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-10-04 13:24:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 29 września 2017 w sprawie wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-10-04 13:21:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.09.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa lini energetycznych SN 15kV i nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatycznej 15/04kV wraz z infrastrukturą techniczną. Tomasz Klebba 2017-10-04 08:37:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.08.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci i przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej. Tomasz Klebba 2017-10-04 08:35:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.08.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci i przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej. Tomasz Klebba 2017-10-03 09:12:08 dodanie dokumentu
Protokól kontroli tematycznej w zakresie oceny ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz narażenia pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych. Tomasz Klebba 2017-10-02 13:13:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tomasz Klebba 2017-09-29 14:13:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-09-29 08:50:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-09-29 08:49:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-09-29 08:48:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-09-29 08:47:49 dodanie dokumentu
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-09-28 14:54:30 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Koszalinie. Tomasz Klebba 2017-09-28 14:54:18 dodanie dokumentu
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-09-28 14:53:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2017-09-28 09:22:06 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy. Tomasz Klebba 2017-09-27 14:50:20 dodanie dokumentu
Ewa Marzena Maszota - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - oświadczenie złożone na rozpoczęcie zatrudnienia Tomasz Klebba 2017-09-26 12:54:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenie zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-09-26 12:45:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-09-26 12:45:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenie zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-09-26 12:43:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-09-26 12:42:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pk. "Szkola-2017". Tomasz Klebba 2017-09-22 11:31:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski podmiotów ubiegających się o dotację w konkursie "Czyste Powietrze w Gminie Cewice" - edycja 2017. Tomasz Klebba 2017-09-22 11:19:45 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 104/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski podmiotów ubiegających się o dotację w konkursie "Czyste Powietrze w Gminie Cewice" - edycja 2017 Tomasz Klebba 2017-09-22 11:02:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do zawierania umów z kontrahentami oraz wystawiania im i otrzymywania od nich faktur w imieniu i na rzecz Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-09-22 11:01:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Tomasz Klebba 2017-09-22 11:00:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Tomasz Klebba 2017-09-22 11:00:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji Tomasz Klebba 2017-09-22 10:59:20 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CEWICE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2018 ROKU Tomasz Klebba 2017-09-21 14:08:50 dodanie dokumentu
XXIV Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2017-09-21 13:47:55 edycja dokumentu
XXIV Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2017-09-21 13:47:18 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2018 roku Tomasz Klebba 2017-09-21 13:11:20 dodanie dokumentu