Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXII/350/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:46:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/349/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:45:39 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej wŁebuni, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:02:08 edycja dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej wŁebuni, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:01:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Łebuni oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-05-14 07:58:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/357/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie podziału Gminy Cewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Klebba 2018-05-11 12:56:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-05-11 12:50:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-05-11 12:50:47 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-05-11 08:22:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-05-10 08:03:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-05-10 08:03:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-05-10 08:03:00 dodanie dokumentu
Ewa Maszota - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-05-09 14:36:44 edycja dokumentu
Ewa Maszota - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-05-09 14:36:09 dodanie dokumentu
Wioletta Wilkosz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-05-09 14:34:30 dodanie dokumentu
Dominika Bardowska - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Tomasz Klebba 2018-05-09 14:33:45 dodanie dokumentu
Aleksandra Klein - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przerytem Tomasz Klebba 2018-05-09 14:32:56 dodanie dokumentu
Zenon Iszczuk - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach Tomasz Klebba 2018-05-09 14:32:11 dodanie dokumentu
Grażyna Piechowiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebuni Tomasz Klebba 2018-05-09 14:31:23 dodanie dokumentu
Iwona Radomska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim Tomasz Klebba 2018-05-09 14:30:36 dodanie dokumentu
Barbara Selonke - Dyrektor Zespołu Szkół w Cewicach Tomasz Klebba 2018-05-09 14:29:55 dodanie dokumentu
Bożena Bujak-Krzyżanowska - Podinspektor ds. Wymiaru Podatku Tomasz Klebba 2018-05-09 14:28:55 dodanie dokumentu
Emilia Błauciak - Kierownik Zespołu ds. Obywatelskich Tomasz Klebba 2018-05-09 14:27:58 dodanie dokumentu
Maria Franciszczak - Skarbnik Gminy Tomasz Klebba 2018-05-09 14:26:44 dodanie dokumentu
Marzena Krakowiak - Sekretarz Gminy Tomasz Klebba 2018-05-09 14:26:08 dodanie dokumentu
XXXI Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-05-09 12:50:32 dodanie dokumentu
Budowa ul. Węgrzynowicza wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2018-05-09 12:21:15 dodanie dokumentu
Skład Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Tomasz Klebba 2018-05-09 11:47:46 edycja dokumentu
Skład Komisji Rewizyjnej Tomasz Klebba 2018-05-09 11:46:44 edycja dokumentu
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-05-09 09:33:01 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-05-09 09:31:34 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej w ramach instrumentu elastyczności dot. projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lała 2014- 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami. Tomasz Klebba 2018-05-08 14:31:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice Tomasz Klebba 2018-05-08 08:58:00 dodanie dokumentu
Protokół nr 54/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:54:27 dodanie dokumentu
Protokół nr 53/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:53:47 dodanie dokumentu
Protokół nr 52/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:53:04 dodanie dokumentu
Protokół nr 44/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:42:26 dodanie dokumentu
Protokół nr 39/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:39:06 dodanie dokumentu
Protokół nr 68/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:35:44 dodanie dokumentu
Protokół nr 67/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:35:15 dodanie dokumentu