Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach Panu Zenonowi Iszczuk. Tomasz Klebba 2018-07-12 09:24:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni Pani Iwonie Mielewczyk. Tomasz Klebba 2018-07-12 09:24:11 edycja dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-12 09:22:47 edycja dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-12 09:22:24 edycja dokumentu
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora GCK w Cewicach Tomasz Klebba 2018-07-12 08:54:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-07-12 08:43:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-07-12 08:42:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-07-12 08:42:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-07-12 08:41:23 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2018 rok Tomasz Klebba 2018-07-11 13:25:16 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2018 rok Tomasz Klebba 2018-07-11 13:24:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach Panu Zenonowi Iszczuk. Tomasz Klebba 2018-07-10 15:07:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tomasz Klebba 2018-07-09 09:21:58 dodanie dokumentu
Dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2018-07-06 12:35:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni Pani Iwonie Mielewczyk. Tomasz Klebba 2018-07-05 13:38:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych. Tomasz Klebba 2018-07-05 13:37:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obsługi kasowej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Tomasz Klebba 2018-07-05 13:36:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-05 07:57:57 dodanie dokumentu
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-04 10:45:10 edycja dokumentu
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-04 10:12:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:21:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:20:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:19:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:19:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pani Bogumile Bazowskiej pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:18:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pani Jolancie Szumowicz pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:17:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:16:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. Tomasz Klebba 2018-07-03 09:15:48 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-06-29 13:21:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/366/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:35:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/365/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:31:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/364/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:30:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/363/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:30:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/363/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:29:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/329/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-06-27 14:26:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/341/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:26:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/349/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:26:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/350/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:25:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/342/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:25:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/330/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-06-27 14:25:13 edycja dokumentu