Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Krzysztof Decyk - Przewodniczący Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-10-01 11:51:28 dodanie dokumentu
Jerzy Bańka - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-10-01 11:50:52 dodanie dokumentu
Wiesław Keller - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-10-01 11:50:22 dodanie dokumentu
Urszula Wenta - radna Tomasz Klebba 2018-10-01 11:49:37 dodanie dokumentu
Mariola Szyca - radna Tomasz Klebba 2018-10-01 11:49:09 dodanie dokumentu
Herbert Rosin - radny Tomasz Klebba 2018-10-01 11:48:41 dodanie dokumentu
Marzena Reclaf - radna Tomasz Klebba 2018-10-01 11:48:02 dodanie dokumentu
Aleksander Nagórski - radny Tomasz Klebba 2018-10-01 11:47:13 dodanie dokumentu
Czesław Miotk - radny Tomasz Klebba 2018-10-01 11:46:33 dodanie dokumentu
Piotr Mądrzak - radny Tomasz Klebba 2018-10-01 11:46:03 dodanie dokumentu
Andrzej Kandzorra - radny Tomasz Klebba 2018-10-01 11:45:30 dodanie dokumentu
Katarzyna Drywa - radna Tomasz Klebba 2018-10-01 11:44:58 dodanie dokumentu
Wiesław Doliński - radny Tomasz Klebba 2018-10-01 11:44:21 dodanie dokumentu
Andrzej Długi - radny Tomasz Klebba 2018-10-01 11:43:41 dodanie dokumentu
Aleksandra Bulman - radna Tomasz Klebba 2018-10-01 11:42:46 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem Tomasz Klebba 2018-10-01 11:16:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Cewice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Klebba 2018-10-01 10:20:04 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Cewice Tomasz Klebba 2018-10-01 09:40:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2018 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Remont drogi gminnej - ul. Szkolnej w m. Siemirowice Tomasz Klebba 2018-10-01 09:13:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - losowanie numerów dla list kandydatów do Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-28 09:11:57 dodanie dokumentu
Grażyna Piechowiak - dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebuni - w związku z rozwiązaniem umowy Tomasz Klebba 2018-09-28 08:32:12 edycja dokumentu
Iwona Mielewczyk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebuni Tomasz Klebba 2018-09-28 08:32:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2019 roku. Tomasz Klebba 2018-09-27 14:40:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2019 roku. Tomasz Klebba 2018-09-27 14:40:08 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2019 roku. Tomasz Klebba 2018-09-27 14:35:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/389/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-27 13:58:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/388/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Tomasz Klebba 2018-09-27 13:57:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/387/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Tomasz Klebba 2018-09-27 13:57:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/386/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Tomasz Klebba 2018-09-27 13:56:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/385/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-27 13:55:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/384/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy w 2019 roku. Tomasz Klebba 2018-09-27 13:55:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/383/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 rok. Tomasz Klebba 2018-09-27 13:54:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/382/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Tomasz Klebba 2018-09-27 13:50:58 dodanie dokumentu
Krzysztof Decyk - Przewodniczący Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-27 08:57:04 dodanie dokumentu
Aleksander Nagórski - radny Tomasz Klebba 2018-09-27 08:56:28 dodanie dokumentu
Urszula Wenta - radna Tomasz Klebba 2018-09-27 08:55:52 dodanie dokumentu
XXXIV Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-09-26 14:46:16 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2018 rok Tomasz Klebba 2018-09-26 13:18:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2019 rok. Tomasz Klebba 2018-09-25 14:27:25 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. Tomasz Klebba 2018-09-24 16:14:26 dodanie dokumentu