Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan Pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:55:51 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Cewice na rok 2017 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:55:20 edycja dokumentu
Plan Pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Cewice na rok 2017 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:54:58 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Cewice na rok 2016 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:54:45 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:54:09 usunięcie dokument
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:53:51 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice na rok 2017 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:53:10 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice na rok 2016 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:52:43 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:51:40 usunięcie dokument
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:09:54 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:09:18 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:08:49 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:08:19 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:07:39 dodanie dokumentu
Plan Pracy Rady Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:06:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-01-16 15:07:45 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-01-16 15:05:46 edycja dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-01-16 15:05:26 dodanie dokumentu
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.12.2017r. Tomasz Klebba 2018-01-15 09:40:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-01-12 07:47:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/18 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-01-11 12:58:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-01-11 12:58:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-01-11 12:56:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-01-11 12:56:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-01-11 12:55:49 dodanie dokumentu
Informacja o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku kurnika na terenie działek nr 46 i 47, obręb Pieski, gmina Cewice, powiat lęborski. Tomasz Klebba 2018-01-10 10:12:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 147/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-01-09 08:38:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 147/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-01-09 08:38:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-01-04 10:37:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Tomasz Klebba 2018-01-03 15:14:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia "Procedury działania i powiadamiania w zakresie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego". Tomasz Klebba 2018-01-03 15:11:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tomasz Klebba 2018-01-03 15:10:07 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-01-03 13:04:38 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-01-02 12:53:18 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-01-02 12:51:59 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-01-02 12:48:56 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-01-02 12:38:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 146/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-01-02 12:21:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 145/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2018-01-02 12:21:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 146/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-01-02 12:20:19 dodanie dokumentu