Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-10-19 10:04:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy w 2018 roku. Tomasz Klebba 2017-10-19 10:04:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-10-19 10:03:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-10-19 10:00:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027. Tomasz Klebba 2017-10-19 09:59:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-10-19 09:59:28 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2017-10-19 09:55:32 dodanie dokumentu
Aktualizacja wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych, październik 2017 r. Tomasz Klebba 2017-10-18 13:36:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-10-18 10:13:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-10-18 10:13:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-10-18 10:13:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-10-18 10:12:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.07.2017 z dnia 18.10.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2017-10-18 09:16:09 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2017-10-17 15:11:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2017-10-17 15:11:08 dodanie dokumentu
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 30.09.2017r. Tomasz Klebba 2017-10-16 14:35:21 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 rok Tomasz Klebba 2017-10-13 12:12:29 edycja dokumentu
Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego Tomasz Klebba 2017-10-12 14:59:22 edycja dokumentu
Skład Komisji Tomasz Klebba 2017-10-12 14:58:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 30/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2017 roku. Tomasz Klebba 2017-10-12 13:17:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych i innych nierolniczych w wyniku nawałnicy w dniu 11-12 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2017-10-12 10:01:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1336G odc. skrzyżowanie z drogą powiatową 1330Gm. Popowo- granica powiatu lęborskiego" Tomasz Klebba 2017-10-12 09:21:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1336G odc. skrzyżowanie z drogą powiatową 1330Gm. Popowo- granica powiatu lęborskiego" Tomasz Klebba 2017-10-12 09:21:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-10-11 10:59:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-10-11 10:58:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-10-11 10:58:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-10-11 10:57:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-10-11 10:57:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-10-10 13:43:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-10-10 13:43:10 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-10-10 13:20:20 dodanie dokumentu
Protokół nr 60/2017 Tomasz Klebba 2017-10-10 13:04:33 dodanie dokumentu
Protokół nr 59/2017 Tomasz Klebba 2017-10-10 13:01:00 dodanie dokumentu
Protokół nr 46/2017 Tomasz Klebba 2017-10-10 12:57:56 dodanie dokumentu
Protokół nr 45/2017 Tomasz Klebba 2017-10-10 12:56:04 dodanie dokumentu
Protokół nr 32/2017 Tomasz Klebba 2017-10-10 12:52:16 dodanie dokumentu
Protokół nr 31/2017 Tomasz Klebba 2017-10-10 12:49:55 dodanie dokumentu
Protokół nr 34/2017 Tomasz Klebba 2017-10-10 12:44:55 dodanie dokumentu
Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Tomasz Klebba 2017-10-10 10:51:01 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2017-10-09 14:04:12 edycja dokumentu