Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Lista osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-04-03 13:01:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/342/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:57:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/341/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:55:43 dodanie dokumentu
XXX Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-04-03 12:54:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/348/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Cewice umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.:"Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko". Tomasz Klebba 2018-04-03 12:53:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/348/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Cewice umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.:"Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko". Tomasz Klebba 2018-04-03 12:52:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/347/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:51:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/346/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018". Tomasz Klebba 2018-04-03 12:51:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/345/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:50:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/344/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVH7328/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:49:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/343/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wspacia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:48:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/342/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:47:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/341/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:47:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-03-30 09:58:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-03-30 09:57:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-03-30 08:25:03 dodanie dokumentu
Informacja o poziomach osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2017 roku Tomasz Klebba 2018-03-28 15:21:27 dodanie dokumentu
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cewice wymaganych poziomach w 2017 roku Tomasz Klebba 2018-03-28 15:20:49 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-03-28 08:27:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-03-27 14:24:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-03-27 14:22:34 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. realizacji inwestycji. Tomasz Klebba 2018-03-27 14:21:05 dodanie dokumentu
LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY OBLICZANA DO CELÓW WYBORCZYCH Tomasz Klebba 2018-03-26 14:25:08 dodanie dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2017 roku przez podmioty wykonujace zawodowo działalność lobbingową Tomasz Klebba 2018-03-26 09:43:25 dodanie dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2016 roku przez podmioty wykonujace zawodowo działalność lobbingową Tomasz Klebba 2018-03-26 09:42:18 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-03-26 09:38:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. Tomasz Klebba 2018-03-23 13:59:47 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami. Tomasz Klebba 2018-03-23 12:23:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-03-22 13:08:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-03-22 13:07:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Cewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Klebba 2018-03-22 11:35:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Cewice na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Tomasz Klebba 2018-03-22 11:35:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Cewice umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.:"Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko" Tomasz Klebba 2018-03-22 11:34:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Tomasz Klebba 2018-03-22 11:33:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-03-22 11:32:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018" Tomasz Klebba 2018-03-22 11:31:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów Tomasz Klebba 2018-03-22 11:31:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/328/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-03-22 11:30:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Tomasz Klebba 2018-03-22 11:30:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-03-22 11:29:33 dodanie dokumentu