Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:03:29 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:03:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:00:28 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 14:49:46 edycja dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 14:48:26 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 14:33:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 08:17:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 08:12:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.11.2017 z dnia 30.01.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2018-01-31 09:42:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.11.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN 15kV, działka nr 292 obr. Karwica Katarzyna Bazylewicz 2018-01-31 09:29:55 usunięcie dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.11.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN 15kV, działka nr 292 obr. Karwica Katarzyna Bazylewicz 2018-01-31 09:28:00 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.11.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN 15kV, działka nr 292 obr. Karwica Katarzyna Bazylewicz 2018-01-31 09:26:56 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-01-29 11:05:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Klebba 2018-01-26 11:41:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Tomasz Klebba 2018-01-26 11:39:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Tomasz Klebba 2018-01-26 11:39:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok budżetowy 2018. Tomasz Klebba 2018-01-26 11:36:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/328/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-01-25 12:42:22 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-01-25 12:26:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-01-25 12:26:04 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-01-23 13:19:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. Tomasz Klebba 2018-01-23 10:14:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. Tomasz Klebba 2018-01-23 10:14:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-01-22 11:11:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie gminy Cewice w 2018 r. Tomasz Klebba 2018-01-22 11:09:56 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-01-19 08:50:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice. Tomasz Klebba 2018-01-18 09:10:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o obowiązującej do 09.06.2018 r. taryfie na wodę i ścieki. Tomasz Klebba 2018-01-18 09:06:15 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 09:00:33 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2017 Tomasz Klebba 2018-01-17 09:00:04 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2016 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:59:48 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:59:11 usunięcie dokument
Plan pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:59:01 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji na rok 2017 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:58:35 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji na rok 2016 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:58:18 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:57:43 usunięcie dokument
Plan Pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:57:31 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice na rok 2017 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:57:03 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice na rok 2016 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:56:40 dodanie dokumentu
Plan Pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-01-17 08:56:06 usunięcie dokument