Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVI/300/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:43:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/299/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:42:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/298/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Cewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach w Zespole Szkół w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:41:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/297/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Lotników Morskich w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:40:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/296/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem w ośmioletnią Szkolę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:40:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/295/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:38:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/294/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łebuni w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łebuni. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:37:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/293/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:36:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/292/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:34:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/291/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:33:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/290/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy w 2018 roku. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:32:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/289/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:32:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/288/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:31:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/287/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:30:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/286/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:29:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/292/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:28:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/291/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:27:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/290/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy w 2018 roku. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:26:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/289/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:25:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/288/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:24:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/287/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:23:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/286/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-10-30 09:22:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2016/2017 Tomasz Klebba 2017-10-27 14:19:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-10-27 14:18:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-10-27 14:18:00 dodanie dokumentu
Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Cewice. Małgorzata Wydrzyńska 2017-10-27 11:28:00 dodanie dokumentu
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej w Urzędzie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-10-25 14:37:15 dodanie dokumentu
Sołectwa Tomasz Klebba 2017-10-25 14:00:29 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 rok Tomasz Klebba 2017-10-25 10:41:51 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. Tomasz Klebba 2017-10-19 10:16:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Cewice. Tomasz Klebba 2017-10-19 10:16:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-10-19 10:15:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-10-19 10:09:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Cewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach w Zespole Szkół w Cewicach Tomasz Klebba 2017-10-19 10:08:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Lotników Morskich w Siemirowicach Tomasz Klebba 2017-10-19 10:08:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem w ośmioletnią Szkolę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem Tomasz Klebba 2017-10-19 10:07:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim Tomasz Klebba 2017-10-19 10:07:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łebuni w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łebuni Tomasz Klebba 2017-10-19 10:06:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-10-19 10:06:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-10-19 10:05:25 dodanie dokumentu