Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: "Kontrola inwestycji - budowa chodnika przy placu zabaw w Osowie Lęborskim" przeprowadzonej w dniach: od 20.08.2018 r. do 01.10.2018 r.. Tomasz Klebba 2018-10-31 08:42:05 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-10-29 15:25:08 edycja dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Cewice oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2018 roku Tomasz Klebba 2018-10-29 15:11:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/391/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-10-29 12:07:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/390/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-10-29 12:05:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/393/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. Tomasz Klebba 2018-10-29 12:04:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/392/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 rok. Tomasz Klebba 2018-10-29 12:04:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/391/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-10-29 12:03:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/390/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-10-29 12:02:33 dodanie dokumentu
Aktualizacja podstawowej rocznej dotacji - październik 2018 Tomasz Klebba 2018-10-29 10:02:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-10-29 09:50:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-10-29 09:49:20 dodanie dokumentu
XXXV Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-10-29 09:14:12 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-10-26 12:41:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-10-26 12:40:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-10-26 07:46:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2017/2018. Tomasz Klebba 2018-10-25 11:35:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na Budowę chodnika w miejscowości Oskowo. Tomasz Klebba 2018-10-24 11:42:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na Przebudowę ulicy Murowanej i Drewnianej w m. Maszewo Lęborskie wraz z kanalizacją deszczową - Etap II. Tomasz Klebba 2018-10-24 11:41:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z odcinkami do granicy działek oraz dwoma przepompowniami ścieków w miejscowości Cewice - Etap I. Tomasz Klebba 2018-10-24 11:40:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z odcinkami do granicy działek oraz dwoma przepompowniami ścieków w miejscowości Cewice - Etap I. Tomasz Klebba 2018-10-24 11:39:35 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Murowanej i Drewnianej w m. Maszewo Lęborskie wraz z kanalizacją deszczową ? Etap II Małgorzata Wydrzyńska 2018-10-22 13:57:57 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-10-22 09:57:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-10-22 09:57:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-10-22 09:54:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-10-22 09:54:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-10-22 09:54:01 dodanie dokumentu
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 2 w Maszewie Lęborskim w dniu 21 października 2018 r. Tomasz Klebba 2018-10-18 11:39:42 edycja dokumentu
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 2 w Maszewie Lęborskim w dniu 21 października 2018 r. Tomasz Klebba 2018-10-18 11:39:37 usunięcie załacznika
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 1 w Cewicach w dniu 21 października 2018 r. Tomasz Klebba 2018-10-18 09:37:49 dodanie dokumentu
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 3 w Siemirowicach w dniu 21 października 2018 r. Tomasz Klebba 2018-10-18 09:37:16 dodanie dokumentu
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 2 w Maszewie Lęborskim w dniu 21 października 2018 r. Tomasz Klebba 2018-10-18 09:36:31 dodanie dokumentu
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 4 w Łebuni w dniu 21 października 2018 r. Tomasz Klebba 2018-10-18 09:35:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. Tomasz Klebba 2018-10-18 09:17:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-10-18 09:17:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-10-18 09:16:32 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji. Tomasz Klebba 2018-10-18 09:14:11 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach w sprawie dyżuru Gminnej Komisji Wyborczej w przeddzień wyborów tj. 20.10.2018 r. Tomasz Klebba 2018-10-18 08:43:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Tomasz Klebba 2018-10-17 13:53:49 dodanie dokumentu
Krzysztof Decyk - Przewodniczący Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-10-16 13:34:07 edycja dokumentu