Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora GCK w Cewicach Tomasz Klebba 2018-06-05 15:11:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-06-05 15:08:30 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora GCK w Cewicach Tomasz Klebba 2018-06-05 14:58:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/356/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody. Tomasz Klebba 2018-06-05 14:27:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/356/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody. Tomasz Klebba 2018-06-05 14:27:34 usunięcie załacznika
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-06-05 11:42:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni. Tomasz Klebba 2018-06-04 15:08:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę ul. Węgrzynowicza wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice Tomasz Klebba 2018-06-04 15:07:17 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice. Małgorzata Wydrzyńska 2018-06-01 13:04:19 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2020 r. Małgorzata Wydrzyńska 2018-05-30 15:29:15 usunięcie załacznika
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2020 r. Małgorzata Wydrzyńska 2018-05-30 15:15:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.03.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa energetycznej linii kablowej 15kV, złącza kablowego SN oraz słupów linii napowietrznej 15kV. Tomasz Klebba 2018-05-30 11:52:33 dodanie dokumentu
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-05-29 15:13:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-05-29 15:13:01 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM-NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW Tomasz Klebba 2018-05-29 12:12:08 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE Tomasz Klebba 2018-05-29 12:05:29 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Tomasz Klebba 2018-05-29 11:52:10 edycja dokumentu
Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: "Kontrola wybranych referatów w Urzędzie Gminy w Cewicach: a) referat administracji i obsługi, b) zespół ds. samorządowych, oświatowych, kultury i sportu w zakresie szkoleń i podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Cewice i radnych Rady Gminy Cewice" Tomasz Klebba 2018-05-25 13:04:14 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:37:15 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:36:46 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:35:25 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:34:46 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:33:03 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:27:15 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:26:50 edycja dokumentu
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-05-23 11:08:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i geologii. Tomasz Klebba 2018-05-23 08:42:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia upoważnienia. Tomasz Klebba 2018-05-23 08:40:26 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-05-21 13:48:24 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-05-21 13:37:36 edycja dokumentu
Sołectwa Tomasz Klebba 2018-05-18 08:58:16 edycja dokumentu
Jerzy Bańka - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-05-17 14:09:22 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w obudowach z kręgów żelbetonowych umożliwiających pobór wód podziemnych z projektowanych otworów Nr 1 i 2 na terenie ujęcia Hodowli Ryb w Maszewie Lęborskim, obręb Maszewo, działka nr 72. Tomasz Klebba 2018-05-17 14:08:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-05-16 14:44:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-05-16 14:44:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-05-16 14:43:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-05-16 14:42:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa. Tomasz Klebba 2018-05-16 13:14:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem "URZĄD-2018". Tomasz Klebba 2018-05-15 12:07:55 dodanie dokumentu
Andrzej Długi - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:58:05 dodanie dokumentu