Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół nr 41/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:37:28 dodanie dokumentu
Protokół nr 40/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:36:59 dodanie dokumentu
Protokół nr 51/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:26:56 dodanie dokumentu
Protokół nr 50/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:26:32 dodanie dokumentu
Protokół nr 49/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:26:03 dodanie dokumentu
Protokół nr 48/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:25:37 dodanie dokumentu
Protokół nr 47/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:25:10 dodanie dokumentu
Protokół nr 38/2018 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:11:48 dodanie dokumentu
Protokół nr 37/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:10:02 dodanie dokumentu
Protokół nr 36/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:09:10 dodanie dokumentu
Protokół nr 35/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:08:44 dodanie dokumentu
Protokół nr 34/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:08:14 dodanie dokumentu
Protokół nr 33/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:07:47 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-02-05 14:28:12 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-02-05 13:55:21 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-02-05 13:55:04 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-02-05 13:54:27 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-02-05 11:38:07 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-02-05 11:37:56 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-02-05 11:36:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-02-05 11:36:08 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:32:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:30:23 usunięcie dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:28:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:26:31 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:26:28 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:26:23 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:25:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2018 roku Katarzyna Bazylewicz 2018-02-02 08:57:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:40:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:38:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:34:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Maszewie Lęborskim stanowiących własność Gminy Cewice Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:29:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Cewicach stanowiącej własność Gminy Cewice Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:25:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:23:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:21:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych przez Gminę Cewice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:18:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:15:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:12:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:09:23 dodanie dokumentu