Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw z zapleczem usługowo - technicznym w miejscowości Łebunia, działka nr 98/6 w gminie Cewice" Tomasz Klebba 2018-12-10 14:15:49 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-12-07 12:35:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz określenia regulaminu konkursu. Tomasz Klebba 2018-12-07 12:23:44 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-12-06 13:25:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-12-06 12:56:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-12-06 12:56:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz zatwierdzenia regulaminu jej działania. Tomasz Klebba 2018-12-06 12:55:08 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-12-05 12:54:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów będących własnością, współwłasnością lub pozostających w użytkowaniu pracowników Urzędu Gminy Cewice oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Tomasz Klebba 2018-12-05 09:38:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2011 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-12-05 09:36:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-12-05 09:35:51 dodanie dokumentu
I Sesja Rady Gminy Cewice ósmej kadencji Tomasz Klebba 2018-12-04 15:00:24 dodanie dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-04 10:04:09 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-04 10:03:40 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-04 10:02:50 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-04 10:02:09 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-04 10:01:29 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-04 10:01:02 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-04 10:00:27 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-04 10:00:05 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-04 09:59:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-12-04 08:36:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-12-04 08:36:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-12-04 08:34:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-12-04 08:34:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. Tomasz Klebba 2018-12-04 08:31:22 dodanie dokumentu
Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Klebba 2018-12-04 08:30:10 edycja dokumentu
Skład Komisji Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Tomasz Klebba 2018-12-04 08:11:51 dodanie dokumentu
Skład Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Tomasz Klebba 2018-12-04 08:08:38 edycja dokumentu
Skład Komisji Budżetu i Rozwoju Tomasz Klebba 2018-12-04 08:05:00 edycja dokumentu
Skład Komisji Rewizyjnej Tomasz Klebba 2018-12-04 07:58:26 edycja dokumentu
Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Klebba 2018-12-04 07:56:26 edycja dokumentu
Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Klebba 2018-12-04 07:46:29 dodanie dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-11-28 12:42:46 usunięcie dokument
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-11-28 12:42:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cewice na lata 2018-2022". Tomasz Klebba 2018-11-27 13:47:58 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Tomasz Klebba 2018-11-27 12:03:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały N r XIX/202/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. Tomasz Klebba 2018-11-26 14:57:59 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały N r XIX/202/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. Tomasz Klebba 2018-11-26 14:57:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Tomasz Klebba 2018-11-26 14:57:02 dodanie dokumentu