Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.10.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV wraz z infrastrukturą techniczną. Adres inwestycji: Siemirowice, działki o nr 174/2, 132/3, 162/5, 161/1, 162/7, 162/2 Tomasz Klebba 2018-09-03 11:50:18 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-09-03 11:10:51 edycja dokumentu
XXXIII Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-08-31 14:17:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-08-31 08:13:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. realizacji projektu pn. ?Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tomasz Klebba 2018-08-30 09:36:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku Tomasz Klebba 2018-08-29 13:18:01 usunięcie dokument
Rejestr petycji 2018 rok Tomasz Klebba 2018-08-29 12:57:58 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2018 rok Tomasz Klebba 2018-08-29 12:56:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-08-29 12:41:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-08-29 12:40:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-08-29 12:40:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-08-29 12:39:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-08-29 11:06:33 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-08-29 11:06:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Cewice miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Tomasz Klebba 2018-08-29 10:21:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Cewice miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Tomasz Klebba 2018-08-29 10:19:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-08-29 10:16:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów i wyposażenia będącego na stanie Szkoły Podstawowej w Łebuni. Tomasz Klebba 2018-08-29 10:15:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Cewice Tomasz Klebba 2018-08-29 10:13:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice Tomasz Klebba 2018-08-29 10:11:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-08-29 10:10:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-08-29 10:08:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku Tomasz Klebba 2018-08-29 09:53:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku Tomasz Klebba 2018-08-29 09:52:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-08-29 09:49:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-08-29 09:49:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-08-29 09:47:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-08-29 09:46:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/271/2013 Rady Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-08-29 09:34:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVIII/250/2013 Rady Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-08-29 09:33:00 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych. Tomasz Klebba 2018-08-27 10:30:40 edycja dokumentu
Informacja o wynikach II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych. Tomasz Klebba 2018-08-27 10:30:29 usunięcie załacznika
Informacja o wynikach II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych. Tomasz Klebba 2018-08-27 10:02:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Cewice miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Tomasz Klebba 2018-08-24 10:01:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 23 sierpnia 2018 r. Tomasz Klebba 2018-08-24 09:59:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. Tomasz Klebba 2018-08-24 09:57:22 dodanie dokumentu
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siemirowice Katarzyna Bazylewicz 2018-08-23 14:11:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy Katarzyna Bazylewicz 2018-08-23 14:09:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Katarzyna Bazylewicz 2018-08-23 14:06:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Katarzyna Bazylewicz 2018-08-23 14:04:38 edycja dokumentu