Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXX/330/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-02-12 16:27:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/329/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 16:26:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/340/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody Tomasz Klebba 2018-02-12 16:23:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/339/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Tomasz Klebba 2018-02-12 16:20:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/338/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-02-12 16:19:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/337/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Maszewie Lęborskim stanowiących własność Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-02-12 16:19:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/336/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Cewicach stanowiącej własność Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-02-12 16:18:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/335/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-02-12 16:17:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/334/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu Tomasz Klebba 2018-02-12 16:17:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/333/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych przez Gminę Cewice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Tomasz Klebba 2018-02-12 16:16:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/332/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-02-12 16:15:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/331/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu Tomasz Klebba 2018-02-12 16:13:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/330/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-02-12 16:13:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/329/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 16:12:27 dodanie dokumentu
XXIX Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-02-12 15:35:10 dodanie dokumentu
XXVIII Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-02-12 15:34:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 13:24:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 13:24:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-02-12 13:23:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 13:15:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrywania i weryfikowania wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pod względem formalnym i merytorycznym. Tomasz Klebba 2018-02-12 13:14:14 dodanie dokumentu
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Małgorzata Wydrzyńska 2018-02-12 10:08:45 dodanie dokumentu
Protokół nr 66/2018 Tomasz Klebba 2018-02-07 08:17:05 dodanie dokumentu
Protokół nr 65/2017 Tomasz Klebba 2018-02-07 08:15:43 dodanie dokumentu
Protokół nr 64/2017 Tomasz Klebba 2018-02-07 08:15:20 dodanie dokumentu
Protokół nr 63/2017 Tomasz Klebba 2018-02-07 08:14:54 dodanie dokumentu
Protokół nr 62/2017 Tomasz Klebba 2018-02-07 08:14:28 dodanie dokumentu
Protokół nr 61/2017 Tomasz Klebba 2018-02-07 08:14:05 dodanie dokumentu
Protokół nr 43/2018 Tomasz Klebba 2018-02-06 15:14:30 dodanie dokumentu
Protokół nr 42/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 15:12:37 dodanie dokumentu
Protokół nr 41/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 15:11:48 dodanie dokumentu
Protokół nr 40/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 15:11:11 dodanie dokumentu
Protokół nr 39/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 15:10:28 dodanie dokumentu
Protokół nr 38/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 15:10:03 dodanie dokumentu
Protokół nr 37/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:56:54 dodanie dokumentu
Protokół nr 36/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:56:27 dodanie dokumentu
Protokół nr 35/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:55:58 dodanie dokumentu
Protokół nr 47/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:40:04 dodanie dokumentu
Protokół nr 46/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:39:40 dodanie dokumentu
Protokół nr 45/2017 Tomasz Klebba 2018-02-06 13:39:17 dodanie dokumentu