Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach - skład komisji po uzupełnieniu skaładu Tomasz Klebba 2018-09-18 12:21:29 dodanie dokumentu
URZĘDNIK WYBORCZY W GMINIE CEWICE Tomasz Klebba 2018-09-17 16:05:16 edycja dokumentu
URZĘDNIK WYBORCZY W GMINIE CEWICE Tomasz Klebba 2018-09-17 16:04:15 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-09-17 14:24:34 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-09-17 14:24:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Klebba 2018-09-14 08:36:48 dodanie dokumentu
Remont drogi gminnej - ul. Szkolnej w m. Siemirowice. Małgorzata Wydrzyńska 2018-09-13 14:15:29 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach - terminarz dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na Wójta Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-13 08:24:20 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach - terminarz dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-13 08:23:55 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach - terminarz dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na Wójta Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-13 08:05:58 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach - terminarz dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-13 08:04:57 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach - skład komisji, pełnione funkcje. Tomasz Klebba 2018-09-13 08:03:38 dodanie dokumentu
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-09-12 09:27:02 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-09-11 12:27:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.5.2018 z dnia 10.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2018-09-11 10:44:06 dodanie dokumentu
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Tomasz Klebba 2018-09-10 14:49:43 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Klebba 2018-09-10 14:46:21 dodanie dokumentu
Aktualności ze strony Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Klebba 2018-09-10 14:39:31 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań wiejskich - jesień 2018 r. Tomasz Klebba 2018-09-10 13:34:02 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 107 obręb Pieski w m. Pieski Gmina Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2018-09-10 13:23:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, związanych z prowadzeniem Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-09-06 08:57:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/376/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-09-05 14:37:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/375/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-09-05 14:36:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/378/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Tomasz Klebba 2018-09-05 14:35:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/381/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy Tomasz Klebba 2018-09-05 14:34:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/380/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Tomasz Klebba 2018-09-05 14:34:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/379/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Cewice oraz Nadleśnictwa Cewice pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Siemirowice zlokalizowanej na działce 174/2 obręd Siemirowice" Tomasz Klebba 2018-09-05 14:33:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/378/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Tomasz Klebba 2018-09-05 14:32:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/377/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cewice w gminie Cewice Tomasz Klebba 2018-09-05 14:29:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/376/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-09-05 14:28:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/375/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-09-05 14:27:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, związanych z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Łebuni. Tomasz Klebba 2018-09-05 12:29:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, związanych z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Łebuni. Tomasz Klebba 2018-09-05 12:28:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-09-05 12:27:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-09-05 12:26:31 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa w Łebuni Tomasz Klebba 2018-09-04 12:41:36 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Tomasz Klebba 2018-09-04 12:27:46 edycja dokumentu
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-09-04 12:25:24 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-09-04 12:21:45 edycja dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-09-04 09:30:52 edycja dokumentu