Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2019-01-03 14:37:44 dodanie dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:31:39 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:31:31 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:31:06 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:30:36 usunięcie załacznika
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:30:33 usunięcie załacznika
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:30:30 usunięcie załacznika
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:30:27 usunięcie załacznika
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:30:24 usunięcie załacznika
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:30:21 usunięcie załacznika
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:30:18 usunięcie załacznika
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:30:15 usunięcie załacznika
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:30:11 usunięcie załacznika
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:30:06 usunięcie załacznika
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:30:02 usunięcie załacznika
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:29:58 usunięcie załacznika
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2019-01-03 12:29:54 usunięcie załacznika
II Sesja Rady Gminy Cewice ósmej kadencji Tomasz Klebba 2019-01-02 14:10:18 dodanie dokumentu
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.12.2018r. Tomasz Klebba 2019-01-02 14:09:10 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw z zapleczem usługowo - technicznym w miejscowości Łebunia, działka nr 98/6 w gminie Cewice" Tomasz Klebba 2019-01-02 10:06:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/393/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. Tomasz Klebba 2019-01-02 09:57:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/392/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 rok. Tomasz Klebba 2019-01-02 09:56:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/384/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy w 2019 roku. Tomasz Klebba 2019-01-02 09:55:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/382/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Tomasz Klebba 2019-01-02 09:54:41 dodanie dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-31 09:41:23 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-31 09:41:15 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-31 09:40:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 31 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-12-27 14:27:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Tomasz Klebba 2018-12-27 14:26:33 dodanie dokumentu
Podniesienie standardu oświetlenia na ternie Gminy Cewice. Małgorzata Wydrzyńska 2018-12-27 12:07:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.13.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa podziemnej sieci średniego napięcia (15kV) na działkach leśnych w postaci 3 kabli ziemnych od istniejącego kabla (przy istniejącym słupie nr 10 linii 00900-328- 378). Adres inwestycji: Cewice, działki o nr 186-L, 193/8-L obr. Cewice Tomasz Klebba 2018-12-27 09:21:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-12-21 13:31:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-12-21 13:30:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-12-21 13:27:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-12-21 13:27:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/22/2018 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Cewice "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Tomasz Klebba 2018-12-20 14:10:28 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/22/2018 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Cewice "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Tomasz Klebba 2018-12-20 14:10:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-20 14:09:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2018. Tomasz Klebba 2018-12-20 14:09:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-12-20 14:08:39 dodanie dokumentu