Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM-NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW Tomasz Klebba 2018-05-29 12:12:08 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE Tomasz Klebba 2018-05-29 12:05:29 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Tomasz Klebba 2018-05-29 11:52:10 edycja dokumentu
Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: "Kontrola wybranych referatów w Urzędzie Gminy w Cewicach: a) referat administracji i obsługi, b) zespół ds. samorządowych, oświatowych, kultury i sportu w zakresie szkoleń i podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Cewice i radnych Rady Gminy Cewice" Tomasz Klebba 2018-05-25 13:04:14 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:37:15 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:36:46 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:35:25 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:34:46 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:33:03 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:27:15 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-05-25 12:26:50 edycja dokumentu
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-05-23 11:08:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i geologii. Tomasz Klebba 2018-05-23 08:42:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia upoważnienia. Tomasz Klebba 2018-05-23 08:40:26 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-05-21 13:48:24 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-05-21 13:37:36 edycja dokumentu
Sołectwa Tomasz Klebba 2018-05-18 08:58:16 edycja dokumentu
Jerzy Bańka - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-05-17 14:09:22 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w obudowach z kręgów żelbetonowych umożliwiających pobór wód podziemnych z projektowanych otworów Nr 1 i 2 na terenie ujęcia Hodowli Ryb w Maszewie Lęborskim, obręb Maszewo, działka nr 72. Tomasz Klebba 2018-05-17 14:08:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-05-16 14:44:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-05-16 14:44:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-05-16 14:43:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-05-16 14:42:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa. Tomasz Klebba 2018-05-16 13:14:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem "URZĄD-2018". Tomasz Klebba 2018-05-15 12:07:55 dodanie dokumentu
Andrzej Długi - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:58:05 dodanie dokumentu
Herbert Rosin - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:57:09 dodanie dokumentu
Czesław Miotk - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:56:28 dodanie dokumentu
Aleksander Nagórski - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:55:57 dodanie dokumentu
Marzena Reclaf - radna Tomasz Klebba 2018-05-15 11:55:22 dodanie dokumentu
Urszula Wenta - radna Tomasz Klebba 2018-05-15 11:54:50 dodanie dokumentu
Piotr Mądrzak - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:54:20 dodanie dokumentu
Aleksandra Bulman - radna Tomasz Klebba 2018-05-15 11:53:46 dodanie dokumentu
Mariola Szyca - radna Tomasz Klebba 2018-05-15 11:52:59 dodanie dokumentu
Wiesław Doliński - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:52:24 dodanie dokumentu
Katarzyna Drywa - radna Tomasz Klebba 2018-05-15 11:51:22 dodanie dokumentu
Andrzej Kandzorra - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:50:38 dodanie dokumentu
Wiesław Keller - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-05-15 11:48:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Tomasz Klebba 2018-05-15 11:04:12 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa. Tomasz Klebba 2018-05-14 14:16:04 dodanie dokumentu