Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji L budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2019-01-16 11:33:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2019-01-09 10:57:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Tomasz Klebba 2019-01-08 14:09:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok. Tomasz Klebba 2019-01-08 08:53:13 edycja dokumentu
Marzena Reclaf - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2019-01-07 15:59:32 dodanie dokumentu
Mariola Szyca - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2019-01-07 15:59:10 dodanie dokumentu
Maria Bachan - radna Tomasz Klebba 2019-01-07 15:58:43 dodanie dokumentu
Katarzyna Drywa - radna Tomasz Klebba 2019-01-07 15:58:06 dodanie dokumentu
Mariola Dzienisz - radna Tomasz Klebba 2019-01-07 15:57:32 dodanie dokumentu
Michał Grybisz - radny Tomasz Klebba 2019-01-07 15:57:06 dodanie dokumentu
Anna Kubica - radna Tomasz Klebba 2019-01-07 15:56:41 dodanie dokumentu
Mariola Myszk - radna Tomasz Klebba 2019-01-07 15:56:15 dodanie dokumentu
Grzegorz Partyka - radny Tomasz Klebba 2019-01-07 15:55:51 dodanie dokumentu
Hanna Płotka - radna Tomasz Klebba 2019-01-07 15:55:26 dodanie dokumentu
Herbert Rosin - radny Tomasz Klebba 2019-01-07 15:55:01 dodanie dokumentu
Zbigniew Tryba - radny Tomasz Klebba 2019-01-07 15:54:35 dodanie dokumentu
Daniel Wasielewski - radny Tomasz Klebba 2019-01-07 15:54:09 dodanie dokumentu
Adrian Wenta - radny Tomasz Klebba 2019-01-07 15:53:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok. Tomasz Klebba 2019-01-07 11:58:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2019. Tomasz Klebba 2019-01-07 08:04:17 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2019-01-04 19:59:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych. Tomasz Klebba 2019-01-04 13:39:02 dodanie dokumentu
Diagnoza problemów społecznych, rok 2018 Tomasz Klebba 2019-01-04 09:59:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:56:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2018. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:54:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:52:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:51:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:51:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:49:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr II/22/2018 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Cewice "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:47:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:47:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2018. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:46:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach opieki zapewnianej w niepublicznych żłobkach działających na terenie Gminy Miasta Lębork dzieciom zamieszkałym w Gminie Cewice oraz opieki zapewnianej w niepublicznych żłobkach działających na terenie Gminy Cewice dzieciom zamieszkałym w Gminie Miasto Lębork. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:45:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustanowienia zasad na jakich Sołtysom z terenu Gminy Cewice oraz Przewodniczącemu Zarządu "Osiedla Na Skarpie" w Siemirowicach przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:39:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji Rady na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:27:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:27:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:26:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:25:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie dzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2019-01-04 08:24:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2019-01-03 14:38:27 dodanie dokumentu