Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-01-16 15:07:45 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-01-16 15:05:46 edycja dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-01-16 15:05:26 dodanie dokumentu
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.12.2017r. Tomasz Klebba 2018-01-15 09:40:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-01-12 07:47:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/18 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-01-11 12:58:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-01-11 12:58:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-01-11 12:56:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-01-11 12:56:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-01-11 12:55:49 dodanie dokumentu
Informacja o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku kurnika na terenie działek nr 46 i 47, obręb Pieski, gmina Cewice, powiat lęborski. Tomasz Klebba 2018-01-10 10:12:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 147/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-01-09 08:38:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 147/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-01-09 08:38:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-01-04 10:37:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Tomasz Klebba 2018-01-03 15:14:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia "Procedury działania i powiadamiania w zakresie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego". Tomasz Klebba 2018-01-03 15:11:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tomasz Klebba 2018-01-03 15:10:07 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-01-03 13:04:38 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-01-02 12:53:18 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-01-02 12:51:59 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-01-02 12:48:56 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-01-02 12:38:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 146/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-01-02 12:21:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 145/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2018-01-02 12:21:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 146/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-01-02 12:20:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 145/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2018-01-02 12:19:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/327/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wysokości i zasad udzielenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:25:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/326/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonego przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:24:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/325/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/308/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 r. i uchylenia § 2 Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 23 sierpnia 2012 r. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:23:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/324/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji i finansowania zadania pod nazwą "Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2018 r." Tomasz Klebba 2018-01-02 09:22:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/323/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:21:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/322/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:18:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/321/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:16:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/320/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:14:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:13:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/318/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2017. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:12:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/317/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:12:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/320/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:10:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:09:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/318/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2017. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:08:36 dodanie dokumentu