Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. Tomasz Klebba 2018-08-02 15:20:50 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-08-01 08:15:50 edycja dokumentu
Dostawa hydraulicznych nożyc do cięcia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni Tomasz Klebba 2018-07-30 14:57:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-27 10:39:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-27 10:38:59 dodanie dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Cewice oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku Tomasz Klebba 2018-07-26 14:44:50 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej w Maszewie Lęborskim Małgorzata Wydrzyńska 2018-07-23 14:19:54 dodanie dokumentu
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. Małgorzata Wydrzyńska 2018-07-20 14:20:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.05.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowych 15kV, złącz kablowych 15kV, stanowisk słupowych 15kV. Adres inwestycji: dz. nr: 1,16, 4/19, 4/18 obręb Małoszyce, gm. Nowa Wieś Lęborska; dz. nr: 1, 111 obr. 12, gm. Lębork; dz. nr: 117, 22, 69/4, 16/2, 46/1-L, 18/1, 35, 36/2, 201-L, 371, 7/6-L, 7/2-L, 149/1, 40/10, 40/1, 40/2, 119/1 obr. Osowo Lęborskie, gm. Cewice Tomasz Klebba 2018-07-20 13:39:41 dodanie dokumentu
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostajacych w dyspozycji GMiny Cewice. Małgorzata Wydrzyńska 2018-07-19 15:08:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych. Tomasz Klebba 2018-07-19 12:52:04 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obsługi kasowej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. Tomasz Klebba 2018-07-19 12:46:04 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych Katarzyna Bazylewicz 2018-07-18 14:40:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.07.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV wraz z infrastrukturą techniczną. Adres inwestycji: Karwica, działki o nr 155/1-L, 113/2, 89/1, 232, 177, 148 obr. Karwica Tomasz Klebba 2018-07-18 11:24:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.06.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości do 1 km, dwóch przydomowych przepompowni ścieków oraz mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do 300 RLM (równoważnej liczby mieszkańców) wraz z infrastrukturą techniczną. Adres inwestycji: Unieszyno, dz. nr: 113/9, 110/15, 120, 106/1, 101, 105, 99/4, 99/5, 98, 111 obręb: Unieszyno. Tomasz Klebba 2018-07-17 13:56:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.06.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości do 1 km, dwóch przydomowych przepompowni ścieków oraz mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do 300 RLM (równoważnej liczby mieszkańców) wraz z infrastrukturą techniczną. Adres inwestycji: Unieszyno, dz. nr: 113/9, 110/15, 120, 106/1, 101, 105, 99/4, 99/5, 98, 111 obręb: Unieszyno. Tomasz Klebba 2018-07-17 13:55:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.04.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - budowa sieci oświetlenia ulicznego. Adres inwestycji: Cewice, dz. nr: 111 i 185 obręb Cewice. Tomasz Klebba 2018-07-17 08:32:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Tomasz Klebba 2018-07-13 11:40:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Tomasz Klebba 2018-07-13 11:40:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu zastępczego eksploatowanego w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-13 11:39:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-13 11:39:06 dodanie dokumentu
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-07-12 10:07:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-12 09:25:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach Panu Zenonowi Iszczuk. Tomasz Klebba 2018-07-12 09:24:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni Pani Iwonie Mielewczyk. Tomasz Klebba 2018-07-12 09:24:11 edycja dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-12 09:22:47 edycja dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-12 09:22:24 edycja dokumentu
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora GCK w Cewicach Tomasz Klebba 2018-07-12 08:54:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-07-12 08:43:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-07-12 08:42:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-07-12 08:42:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-07-12 08:41:23 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2018 rok Tomasz Klebba 2018-07-11 13:25:16 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2018 rok Tomasz Klebba 2018-07-11 13:24:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach Panu Zenonowi Iszczuk. Tomasz Klebba 2018-07-10 15:07:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tomasz Klebba 2018-07-09 09:21:58 dodanie dokumentu
Dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2018-07-06 12:35:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni Pani Iwonie Mielewczyk. Tomasz Klebba 2018-07-05 13:38:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych. Tomasz Klebba 2018-07-05 13:37:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obsługi kasowej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Tomasz Klebba 2018-07-05 13:36:15 dodanie dokumentu