Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-31 08:30:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-31 08:25:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-31 08:20:13 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-30 13:38:29 edycja dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-30 13:37:54 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-30 13:37:17 usunięcie dokument
Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-30 13:34:45 edycja dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-30 13:33:23 edycja dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-30 13:32:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Katarzyna Bazylewicz 2019-01-30 13:13:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2019 roku. Tomasz Klebba 2019-01-29 14:56:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2019 roku. Tomasz Klebba 2019-01-29 14:56:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2019 roku. Tomasz Klebba 2019-01-29 14:56:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o sprzedaży w trybie aukcji samochodu Mercedes-Benz. Tomasz Klebba 2019-01-25 10:39:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2019 r. Tomasz Klebba 2019-01-25 10:32:05 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku. Tomasz Klebba 2019-01-25 10:28:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2019-01-23 10:20:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach Tomasz Klebba 2019-01-23 10:19:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Tomasz Klebba 2019-01-23 10:18:25 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Tomasz Klebba 2019-01-22 11:57:31 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i geologii. Tomasz Klebba 2019-01-21 16:05:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. Tomasz Klebba 2019-01-21 09:56:56 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2018 rok Tomasz Klebba 2019-01-21 09:52:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. Tomasz Klebba 2019-01-18 10:18:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-01-18 10:17:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. Tomasz Klebba 2019-01-18 10:16:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-01-18 10:16:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-01-18 10:15:58 dodanie dokumentu
Protokół nr 2/2018 Tomasz Klebba 2019-01-18 09:42:19 dodanie dokumentu
Protokół nr 1/2018 Tomasz Klebba 2019-01-18 09:41:55 dodanie dokumentu
Protokół nr 3/2018 Tomasz Klebba 2019-01-18 09:40:30 dodanie dokumentu
Protokół nr 2/2018 Tomasz Klebba 2019-01-18 09:39:58 dodanie dokumentu
Protokół nr 1/2018 Tomasz Klebba 2019-01-18 09:39:31 dodanie dokumentu
Protokół nr 2/2018 Tomasz Klebba 2019-01-18 09:38:50 dodanie dokumentu
Protokół nr 1/2018 Tomasz Klebba 2019-01-18 09:38:17 dodanie dokumentu
Protokół nr 3/2018 Tomasz Klebba 2019-01-18 09:37:37 dodanie dokumentu
Protokół nr 2/2018 Tomasz Klebba 2019-01-18 09:37:09 dodanie dokumentu
Protokół nr 1/2018 Tomasz Klebba 2019-01-18 09:36:41 dodanie dokumentu
Protokół nr 2/2018 Tomasz Klebba 2019-01-18 09:35:50 dodanie dokumentu
Protokół nr 1/2018 Tomasz Klebba 2019-01-18 09:35:17 dodanie dokumentu