Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Siemirowicach Małgorzata Wydrzyńska 2004-08-16 13:27:41 dodanie dokumentu
Dostawa ciepła z modernizacją istniejącej kotłowni węglowej Gimnazjum w Cewicach Małgorzata Wydrzyńska 2004-08-16 13:13:20 dodanie dokumentu
Opracowanie projektu budowlanego modernizacji sieci wodociągowej w Unieszynie oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Cewicach Małgorzata Wydrzyńska 2004-08-16 13:12:41 dodanie dokumentu
Nadzór budowy bloku A z modernizacją budynku administracyjno-gospodarczego Gimnazjum w Cewicach Małgorzata Wydrzyńska 2004-08-16 12:53:42 dodanie dokumentu
Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w Bukowinie (wybudowanie) Małgorzata Wydrzyńska 2004-08-16 12:45:58 dodanie dokumentu
Remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Cewicach Małgorzata Wydrzyńska 2004-08-16 12:41:26 dodanie dokumentu
Unieważnienie przetargu na opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w Bukowinie Małgorzata Wydrzyńska 2004-08-16 12:27:37 dodanie dokumentu
Opracowanie projektu budowlanego i architektoniczno-budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej odcinek Cewice-Maszewo Lęborskie Małgorzata Wydrzyńska 2004-08-16 11:57:35 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej "Osiedle pod Lasem" w Cewicach Małgorzata Wydrzyńska 2004-08-16 11:38:03 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2003/2004 Justyna Woźniak 2004-08-16 11:11:13 dodanie dokumentu
2004 rok Justyna Woźniak 2004-08-16 11:10:39 dodanie dokumentu
2003 rok Justyna Woźniak 2004-08-16 11:10:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/121/04 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok Małgorzata Wydrzyńska 2004-08-13 16:17:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/122/04 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok Małgorzata Wydrzyńska 2004-08-13 16:16:32 dodanie dokumentu
Sesja nr XVI Małgorzata Wydrzyńska 2004-08-13 16:16:02 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony powyżej 60000 EURO na: Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice - etap I, odcinek Cewice-Maszewo Małgorzata Wydrzyńska 2004-08-12 13:46:45 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2004/2005" Małgorzata Wydrzyńska 2004-07-26 16:16:37 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi gminnej na działkach nr 236 i 238 w Bukowinie Małgorzata Wydrzyńska 2004-07-22 15:50:40 dodanie dokumentu
Roczny program współpracy Gminy Cewice z organizacjmai pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok Małgorzata Wydrzyńska 2004-07-02 10:37:57 dodanie dokumentu
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Cewice na rok 2004 Justyna Woźniak 2004-07-02 10:04:58 dodanie dokumentu
Justyna Woźniak 2004-07-02 10:04:11 dodanie dokumentu
2004 rok Justyna Woźniak 2004-07-02 10:04:05 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na: "opracowanie projektu budowlanego modernizacji sieci wodociągowej w Unieszynie" Małgorzata Wydrzyńska 2004-06-30 14:09:00 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na "Budowa sieci wodociągowej - Bukowina (wybudowanie) Małgorzata Wydrzyńska 2004-06-30 14:02:09 dodanie dokumentu
XVI Sesja Rady Gminy Cewice Justyna Woźniak 2004-06-25 10:15:27 dodanie dokumentu
XV Sesja Rady Gminy Cewice Justyna Woźniak 2004-06-25 10:15:12 dodanie dokumentu
XIV Sesja Rady Gminy Cewice Justyna Woźniak 2004-06-25 10:14:54 dodanie dokumentu
Protokoły z Sesji Rady Gminy - 2004 r. Justyna Woźniak 2004-06-25 10:14:38 dodanie dokumentu
Przetarg - remont dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem, Gmina Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2004-06-25 10:12:57 dodanie dokumentu
Przetarg - remont Małgorzata Wydrzyńska 2004-06-24 17:06:03 dodanie dokumentu
Stanisław Pałubicki - Przewodniczący Rady Małgorzata Wydrzyńska 2004-06-04 16:20:45 dodanie dokumentu
Grzegorz Palasz - Wójt Gminy Małgorzata Wydrzyńska 2004-06-04 16:19:38 dodanie dokumentu
Rada Gminy Małgorzata Wydrzyńska 2004-06-04 16:18:38 dodanie dokumentu
Kierownictwo Urzędu Małgorzata Wydrzyńska 2004-06-04 16:18:25 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2003 rok Małgorzata Wydrzyńska 2004-06-04 16:18:00 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na: Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Siemirowicach, Gmina Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2004-06-02 15:22:34 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie bloku A z rozbudową budynku administracyjno-gospodarczego Gimnazjum w Cewicach. Małgorzata Wydrzyńska 2004-06-02 15:19:03 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Cewicach Małgorzata Wydrzyńska 2004-05-27 16:13:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach Małgorzata Wydrzyńska 2004-05-25 16:55:33 dodanie dokumentu
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy w Cewicach Małgorzata Wydrzyńska 2004-05-25 16:54:22 dodanie dokumentu