Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVI/188/05 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2005 Justyna Woźniak 2005-05-25 14:26:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/188/05 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2005 Justyna Woźniak 2005-05-25 14:25:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/200/05 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok Justyna Woźniak 2005-05-25 14:24:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/199/05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok Justyna Woźniak 2005-05-25 13:03:19 dodanie dokumentu
Sesja Nr XXVII Justyna Woźniak 2005-05-25 13:02:56 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 tys. EURO na: "Wykonanie pokrycia dachu hali sportowej Gimnazjum w Cewicach z doprowadzeniem zrealizowanych robót do zgodności z dokumentacją projektową i umową Justyna Woźniak 2005-05-25 11:27:52 dodanie dokumentu
Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach Justyna Woźniak 2005-05-24 09:27:54 dodanie dokumentu
XXVII Sesja Rady Gminy Cewice Justyna Woźniak 2005-05-23 12:05:36 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2005/2006 Justyna Woźniak 2005-05-23 12:04:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/198/05 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Justyna Woźniak 2005-05-13 15:28:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/197/05 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Cewice Justyna Woźniak 2005-05-13 15:27:13 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/196/05 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/04 Rady Gminy Cewice z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Cewice na lata 2004-2006 Justyna Woźniak 2005-05-13 15:25:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/195/05 w sprawie: zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2005-2009 dla Gminy Cewice Justyna Woźniak 2005-05-12 15:12:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Cewice Justyna Woźniak 2005-05-12 15:11:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/04 Rady Gminy Cewice z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Cewice na lata 2004-2006 Justyna Woźniak 2005-05-12 15:10:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2005-2009 dla Gminy Cewice Justyna Woźniak 2005-05-12 14:44:54 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Cewice w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Justyna Woźniak 2005-05-12 14:40:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Cewice Justyna Woźniak 2005-05-06 12:51:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/04 Rady Gminy Cewice z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Cewice na lata 2004-2006 Justyna Woźniak 2005-05-06 12:50:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/194/05 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/179/05 Rady Gminy Cewice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznió Justyna Woźniak 2005-05-06 12:50:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/193/05 w sprawie zmiany uchwały Justyna Woźniak 2005-05-06 12:50:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/192/05 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach Justyna Woźniak 2005-05-06 12:49:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/191/05 w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Justyna Woźniak 2005-05-06 12:49:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/190/05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Justyna Woźniak 2005-05-06 12:49:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/189/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich Justyna Woźniak 2005-05-06 12:49:08 dodanie dokumentu
Sesja Nr XXVI Justyna Woźniak 2005-05-06 12:49:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok Justyna Woźniak 2005-05-05 16:05:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok Justyna Woźniak 2005-05-05 16:04:40 dodanie dokumentu
Sesja XXVII Justyna Woźniak 2005-05-05 16:04:22 dodanie dokumentu
XXVI Sesja Rady Gminy Cewice Justyna Woźniak 2005-05-05 16:03:30 dodanie dokumentu
XXV Sesja Rady Gminy Cewice Justyna Woźniak 2005-05-05 16:02:59 dodanie dokumentu
XXIV Sesja Rady Gminy Cewice Justyna Woźniak 2005-05-04 15:37:57 dodanie dokumentu
Otwarty Konkurs Ofert na zadanie publiczne Gminy Cewice z zakresu ochrony i promocji zdrowia Justyna Woźniak 2005-05-04 13:08:21 dodanie dokumentu
III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Cewicach, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 518 Justyna Woźniak 2005-04-28 14:17:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/179/05 Rady Gminy Cewice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zami Justyna Woźniak 2005-04-21 15:26:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Justyna Woźniak 2005-04-21 13:00:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach Justyna Woźniak 2005-04-21 13:00:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Justyna Woźniak 2005-04-21 12:52:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Justyna Woźniak 2005-04-21 12:52:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich Justyna Woźniak 2005-04-21 11:06:28 dodanie dokumentu