Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XIX/143/2004 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu Justyna Woźniak 2004-10-15 13:50:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/142/04 w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Justyna Woźniak 2004-10-15 13:40:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/141/04 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2004 Justyna Woźniak 2004-10-15 13:26:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/141/04 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2004 Justyna Woźniak 2004-10-15 13:23:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/138/04 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo Justyna Woźniak 2004-10-15 13:22:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/137/04 w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Justyna Woźniak 2004-10-15 11:18:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2004 Justyna Woźniak 2004-10-15 09:08:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku Justyna Woźniak 2004-10-15 09:07:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/131/04 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2004 Justyna Woźniak 2004-10-15 09:06:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/131/04 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2004 Justyna Woźniak 2004-10-15 09:06:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/138/04 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo Justyna Woźniak 2004-10-14 09:57:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/137/04 w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Justyna Woźniak 2004-10-14 09:44:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/148/04 w sprawie: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cewice na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Justyna Woźniak 2004-10-14 09:25:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/148/04 w sprawie: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cewice na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Justyna Woźniak 2004-10-13 12:49:23 dodanie dokumentu
Sesja nr XIX Justyna Woźniak 2004-10-13 12:47:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/136/04 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach Justyna Woźniak 2004-10-12 15:42:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Justyna Woźniak 2004-10-12 15:42:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozl Justyna Woźniak 2004-10-12 15:24:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cewice na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Justyna Woźniak 2004-10-12 15:10:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/113/04 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV/106/04 Rady Gminy Cewice z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok Justyna Woźniak 2004-10-12 14:21:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/113/04 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV/106/04 Rady Gminy Cewice z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok Justyna Woźniak 2004-10-12 11:38:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/113/04 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV/106/04 Rady Gminy Cewice z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok Justyna Woźniak 2004-10-12 11:38:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/133/04 w sprawie uchwalenia Justyna Woźniak 2004-10-12 10:49:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/132/04 w sprawie uchwalenia Justyna Woźniak 2004-10-12 10:49:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/136/04 Rady Gminy w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach Justyna Woźniak 2004-10-11 15:22:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/135/04 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach Justyna Woźniak 2004-10-11 15:22:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/134/04 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach Justyna Woźniak 2004-10-11 15:21:49 dodanie dokumentu
Sesja nr XVIII Justyna Woźniak 2004-10-11 15:21:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cewice na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Justyna Woźniak 2004-10-11 12:45:41 dodanie dokumentu
XIX Sesja Rady Gminy Cewice Justyna Woźniak 2004-10-11 12:45:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości Justyna Woźniak 2004-10-07 14:32:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Justyna Woźniak 2004-10-07 14:30:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości Justyna Woźniak 2004-10-07 14:29:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie: określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin Justyna Woźniak 2004-10-07 14:18:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie:stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cewice na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Justyna Woźniak 2004-10-07 13:36:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/04 Rady Gminy Cewice z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Cewice na lata 2004-2006 Justyna Woźniak 2004-10-06 14:58:40 dodanie dokumentu
Justyna Woźniak 2004-10-06 14:58:22 dodanie dokumentu
XIX Sesja Rady Gminy Cewice Justyna Woźniak 2004-10-06 14:58:20 dodanie dokumentu
Justyna Woźniak 2004-10-06 14:58:09 dodanie dokumentu
Rok 2004 Justyna Woźniak 2004-10-06 14:58:06 dodanie dokumentu