Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonania skutecznych doręczeń podatkowego nakazu płatniczego podatnikom z terenu gminy Cewice i ustalenia stawki ryczałtowej za skuteczne doręczenie Justyna Woźniak 2006-02-13 12:43:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Wykonanie odwodnienia komory stacji podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej Unieszyno - Osada Leśna" Justyna Woźniak 2006-02-13 12:42:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: Justyna Woźniak 2006-02-13 12:41:49 dodanie dokumentu
Zarządzenia 2006 r. Justyna Woźniak 2006-02-13 12:41:20 dodanie dokumentu
Struktura organizacyjna Justyna Woźniak 2006-02-13 12:39:07 dodanie dokumentu
Referaty Justyna Woźniak 2006-02-13 12:37:58 dodanie dokumentu
Małgorzata Piwka - Druga korekta oświadczenia majątkowego Justyna Woźniak 2006-02-10 16:24:16 dodanie dokumentu
Małgorzata Piwka - Korekta oświadczenia majątkowego Justyna Woźniak 2006-02-08 13:37:53 dodanie dokumentu
Herbert Rosin - Wiceprzewodniczący Rady - korekta Justyna Woźniak 2006-02-08 13:36:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/237/05 w sprawie nabycia nieruchomości Justyna Woźniak 2006-02-08 08:59:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/238/05 w sprawie uchylenia uchwały Justyna Woźniak 2006-02-07 15:05:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/239/05 w sprawie nabycia nieruchomości Justyna Woźniak 2006-02-07 13:26:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/240/05 w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i Justyna Woźniak 2006-02-06 15:08:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach konkursu CEWICE NA SPORTOWO Justyna Woźniak 2006-02-06 12:43:31 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na: realizację zadania inwestycyjnego: "Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice - etap I odcinek Cewice-Maszewo". CPV - 74.23.15.00-2 Justyna Woźniak 2006-01-31 15:56:21 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na: opracowanie projektu budowlanego: "Odcinek chodnika przy drodze woj. 212 i przy drodze pow. 1326G w Cewicach" Justyna Woźniak 2006-01-24 15:07:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 Justyna Woźniak 2006-01-24 14:18:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/05 w sprawie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2005 roku Justyna Woźniak 2006-01-24 14:18:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/05 w sprawie: gospodarki drukami ścisłego zarachowania Justyna Woźniak 2006-01-24 14:17:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/05 w sprawie: procedury kontroli pobierania i gromadzenia środków publicznych Justyna Woźniak 2006-01-24 14:17:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 Justyna Woźniak 2006-01-24 14:16:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/05 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą, obuwiem roboczym oraz środkami utrzymania higieny osobistej Justyna Woźniak 2006-01-24 14:15:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 Justyna Woźniak 2006-01-24 14:15:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 Justyna Woźniak 2006-01-24 14:14:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Woźniak 2006-01-24 14:14:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/05 Wójta Gminy Cewice z dnia 15.11.2005 r. Justyna Woźniak 2006-01-24 14:14:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 Justyna Woźniak 2006-01-24 14:13:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/05 w sprawie przeprowadzenia wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej znajdujących się w magazynie OC na terenie gminy Cewice Justyna Woźniak 2006-01-24 14:12:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pod Lasem" Justyna Woźniak 2006-01-24 14:12:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/05 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 90/05 do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na: "Montaż lamp oświetle Justyna Woźniak 2006-01-24 12:42:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 Justyna Woźniak 2006-01-24 10:48:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych "zima 2005/2006" Justyna Woźniak 2006-01-24 10:48:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/32/2005 poniżej 60.000 EURO na: "Montaż lamp oświetlenia ulicznego 2005 r." Justyna Woźniak 2006-01-24 10:47:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Wykonanie pokrycia dachu hali sportowej Gimnazjum Publicznego w Cewicach z doprowadzeniem zrealizowanych robót do zgodnośc Justyna Woźniak 2006-01-24 10:47:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr NT.3411/31/05 "Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Wypoczynek zdrowy i bezpieczn Justyna Woźniak 2006-01-24 10:46:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/30/05 "Wypoczynek zdrowy i bezpieczny - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Cewic Justyna Woźniak 2006-01-24 10:46:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 Justyna Woźniak 2006-01-24 10:45:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/05 w sprawie określenia zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat Justyna Woźniak 2006-01-24 10:45:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/05 w sprawie: zasad przeprowadzania kontroli wydatków w nadzorowanych jednostkach Justyna Woźniak 2006-01-24 10:41:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/05 w sprawie: procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków środków publicznych Justyna Woźniak 2006-01-24 10:41:04 dodanie dokumentu