Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXI/153/04 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2005 roku Justyna Woźniak 2004-12-07 14:03:45 dodanie dokumentu
Stawki podatku od środków transportowych na 2005 rok Justyna Woźniak 2004-12-07 14:02:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/152/04 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok Justyna Woźniak 2004-12-07 14:01:51 dodanie dokumentu
Zwolnienia z podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego na 2005 rok Justyna Woźniak 2004-12-07 14:01:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/151/04 w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego na 2005 rok Justyna Woźniak 2004-12-07 14:00:06 dodanie dokumentu
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok Justyna Woźniak 2004-12-07 13:58:40 dodanie dokumentu
Rok 2005 Justyna Woźniak 2004-12-07 13:58:28 dodanie dokumentu
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok Justyna Woźniak 2004-12-07 13:56:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/150/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok Justyna Woźniak 2004-12-07 13:55:23 dodanie dokumentu
Sesja nr XXI Justyna Woźniak 2004-12-07 13:55:02 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki MERCEDES MB 100 D Justyna Woźniak 2004-12-02 12:53:34 dodanie dokumentu
Kontakty i współpraca Justyna Woźniak 2004-11-29 14:41:25 dodanie dokumentu
Struktura organizacyjna Justyna Woźniak 2004-11-26 10:59:44 dodanie dokumentu
Referaty Justyna Woźniak 2004-11-26 10:39:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach Justyna Woźniak 2004-11-26 10:32:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Justyna Woźniak 2004-11-23 14:24:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Popowie Justyna Woźniak 2004-11-23 14:24:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2005 rok Justyna Woźniak 2004-11-23 12:28:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2005 rok Justyna Woźniak 2004-11-23 12:27:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Cewice w 2005 roku Justyna Woźniak 2004-11-23 12:27:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2005 roku Justyna Woźniak 2004-11-23 12:27:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok Justyna Woźniak 2004-11-23 12:26:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatkow i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego na 2005 rok Justyna Woźniak 2004-11-23 12:26:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok Justyna Woźniak 2004-11-23 12:26:11 dodanie dokumentu
XXI Sesja Rady Gminy Cewice Justyna Woźniak 2004-11-23 12:25:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielania pomocy w utrzymaniu przejezdności dróg wewnętrznych i usuwania śniegu na posesjach w okresie intensywnych opadów śniegu oraz likwidacji skut Justyna Woźniak 2004-11-19 11:25:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/02 Wójta Gminy Cewice z dn. 18.12.2002 r. dot. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach Justyna Woźniak 2004-11-18 09:47:06 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. EURO na "Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w Cewicach, ul. Spacerowa" Justyna Woźniak 2004-11-17 11:47:14 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. EURO na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice - etap I, odcinek Cewice-Maszewo" Justyna Woźniak 2004-11-17 11:46:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Woźniak 2004-11-16 15:23:03 dodanie dokumentu
Przyjmowanie skarg i wniosków Justyna Woźniak 2004-11-16 11:57:49 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. EURO na: modernizacja sieci wodociągowej w Unieszynie Justyna Woźniak 2004-11-16 11:45:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach nadanego Zarządzeniem Nr 9/04 Wójta Gminy w Cewicach z dnia 8 marca 2004 r. Justyna Woźniak 2004-11-15 12:55:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/04 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach nadanego Zarządzeniem Nr 9/04 Wójta Gminy w Cewicach z dnia 8 marca 2004 r. Justyna Woźniak 2004-11-15 12:53:20 dodanie dokumentu
Przeniesienie obsługi dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych Justyna Woźniak 2004-11-15 12:48:37 dodanie dokumentu
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do wyposażenia Gminnego Centrum Informacji w Cewicach Justyna Woźniak 2004-10-29 15:11:09 dodanie dokumentu
Zaproszenie Wójta Gminy Cewice do składania ofert odnośnie nabycia w drodze rokowań nieruchomości położonej w Cewicach-działka nr 241/7 Justyna Woźniak 2004-10-28 14:18:07 dodanie dokumentu
Zaproszenie Wójta Gminy Cewice do składania ofert odnośnie nabycia, w drodze rokowań nieruchomości położonej w Cewicach-działka nr 241/8 Justyna Woźniak 2004-10-28 14:13:47 dodanie dokumentu
Zaproszenie Wójta Gminy Cewice do składania ofert odnośnie nabycia, w drodze rokowań nieruchomości położonej w Cewicach-działka nr 241/10 Justyna Woźniak 2004-10-28 13:08:54 dodanie dokumentu
Rejestry i Ewidencje Justyna Woźniak 2004-10-26 09:36:21 dodanie dokumentu