Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 91/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pk. "Szkola-2017". Tomasz Klebba 2017-09-22 11:31:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski podmiotów ubiegających się o dotację w konkursie "Czyste Powietrze w Gminie Cewice" - edycja 2017. Tomasz Klebba 2017-09-22 11:19:45 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 104/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski podmiotów ubiegających się o dotację w konkursie "Czyste Powietrze w Gminie Cewice" - edycja 2017 Tomasz Klebba 2017-09-22 11:02:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do zawierania umów z kontrahentami oraz wystawiania im i otrzymywania od nich faktur w imieniu i na rzecz Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-09-22 11:01:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Tomasz Klebba 2017-09-22 11:00:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Tomasz Klebba 2017-09-22 11:00:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji Tomasz Klebba 2017-09-22 10:59:20 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CEWICE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2018 ROKU Tomasz Klebba 2017-09-21 14:08:50 dodanie dokumentu
XXIV Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2017-09-21 13:47:55 edycja dokumentu
XXIV Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2017-09-21 13:47:18 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2018 roku Tomasz Klebba 2017-09-21 13:11:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski podmiotów ubiegających się o dotację w konkursie "Czyste Powietrze w Gminie Cewice" - edycja 2017. Tomasz Klebba 2017-09-21 07:55:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-09-20 11:26:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-09-20 11:25:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-09-20 11:25:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-09-20 11:24:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/285/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Powiatem Lęborskim w celu realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000" Tomasz Klebba 2017-09-20 09:49:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/284/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem Tomasz Klebba 2017-09-20 09:48:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/283/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze w Gminie Cewice" - edycja 2017 Tomasz Klebba 2017-09-20 09:46:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Tomasz Klebba 2017-09-20 09:45:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Tomasz Klebba 2017-09-20 09:44:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/281/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Siemirowice Tomasz Klebba 2017-09-20 09:43:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/280/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej Sołectwa Oskowo Tomasz Klebba 2017-09-20 09:42:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/279/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027. Tomasz Klebba 2017-09-20 09:35:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/278/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-09-20 09:34:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/279/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027. Tomasz Klebba 2017-09-20 09:33:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/278/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-09-20 09:32:24 dodanie dokumentu
XXIV Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2017-09-20 09:22:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-09-19 07:53:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-09-19 07:52:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-09-19 07:49:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-09-19 07:49:18 dodanie dokumentu
Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice Tomasz Klebba 2017-09-15 10:34:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1336G odc. skrzyżowanie z drogą powiatową 1330G- M. Popowo- granica powiatu lęborskiego" Tomasz Klebba 2017-09-14 14:00:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1336G odc. skrzyżowanie z drogą powiatową 1330G- M. Popowo- granica powiatu lęborskiego" Tomasz Klebba 2017-09-14 13:59:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.07.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 1000 m. Tomasz Klebba 2017-09-11 13:57:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Tomasz Klebba 2017-09-11 13:55:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej. Tomasz Klebba 2017-09-11 10:16:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.06.2017 z dnia 07.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tomasz Klebba 2017-09-11 07:51:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Powiatem Lęborskim w celu realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000" Tomasz Klebba 2017-09-07 15:33:55 edycja dokumentu