Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - gospodarka zasobem mieszkaniowym gminy. Tomasz Klebba 2019-08-22 13:46:04 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ewidencja ksiąg cmentarnych. Tomasz Klebba 2019-08-22 13:45:19 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dostawa wody i odprowadzanie ścieków. Tomasz Klebba 2019-08-22 13:44:37 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tomasz Klebba 2019-08-22 13:11:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.02.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV. Adres inwestycji: Pieski, działki nr 54/1, 272, 47 obr. Pieski Tomasz Klebba 2019-08-22 11:51:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.02.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV. Adres inwestycji: Pieski, działki nr 54/1, 272, 47 obr. Pieski Tomasz Klebba 2019-08-22 11:50:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego. Tomasz Klebba 2019-08-21 09:21:59 dodanie dokumentu
Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Tomasz Klebba 2019-08-19 15:36:56 dodanie dokumentu
Zgłoś się do pracy w obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. Tomasz Klebba 2019-08-19 13:48:21 dodanie dokumentu
Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Tomasz Klebba 2019-08-14 12:47:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Tomasz Klebba 2019-08-14 12:46:21 dodanie dokumentu
Protokół nr 13/2019 Tomasz Klebba 2019-08-14 08:51:28 dodanie dokumentu
Protokół nr 12/2019 Tomasz Klebba 2019-08-14 08:50:47 dodanie dokumentu
Protokół nr 14/2019 Tomasz Klebba 2019-08-14 08:46:47 dodanie dokumentu
Protokół nr 13/2019 Tomasz Klebba 2019-08-14 08:46:18 dodanie dokumentu
Protokół nr 14/2019 Tomasz Klebba 2019-08-14 08:43:20 dodanie dokumentu
Protokół nr 13/2019 Tomasz Klebba 2019-08-14 08:42:50 dodanie dokumentu
Protokół nr 8/2019 Tomasz Klebba 2019-08-14 08:38:23 dodanie dokumentu
Protokół nr 6/2019 Tomasz Klebba 2019-08-14 08:37:44 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 08.08.2019 r. - pkt 11a porządku obrad IX sesji Tomasz Klebba 2019-08-12 15:45:46 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 08.08.2019 r. - pkt 11 porządku obrad IX sesji Tomasz Klebba 2019-08-12 15:45:31 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 08.08.2019 r. - pkt 10 porządku obrad IX sesji Tomasz Klebba 2019-08-12 15:45:16 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 08.08.2019 r. - pkt 9 porządku obrad IX sesji Tomasz Klebba 2019-08-12 15:45:00 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 08.08.2019 r. - pkt 8 porządku obrad IX sesji Tomasz Klebba 2019-08-12 15:44:44 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 08.08.2019 r. - pkt 7 porządku obrad IX sesji Tomasz Klebba 2019-08-12 15:44:16 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 08.08.2019 r. - pkt 6 porządku obrad IX sesji Tomasz Klebba 2019-08-12 15:43:49 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 08.08.2019 r. - pkt 5 porządku obrad IX sesji Tomasz Klebba 2019-08-12 15:43:35 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 08.08.2019 r. - pkt 4 porządku obrad IX sesji Tomasz Klebba 2019-08-12 15:43:21 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 08.08.2019 r. - pkt 3 porządku obrad IX sesji Tomasz Klebba 2019-08-12 15:43:01 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 08.08.2019 r. - pkt 2 porządku obrad IX sesji Tomasz Klebba 2019-08-12 15:41:47 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 08.08.2019 r. - Przyjęcie autopoprawki Wójta w sprawie dodania do porządku obrad punktu 11a Tomasz Klebba 2019-08-12 15:40:52 dodanie dokumentu
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP Tomasz Klebba 2019-08-12 13:32:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-08-12 13:27:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-08-12 13:27:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach opieki zapewnianej przez dziennych opiekunów zatrudnianych przez Fundację "Rozwiń Skrzydła" działającej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka dzieciom zamieszkałym w Gminie Cewice Tomasz Klebba 2019-08-12 13:26:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. Tomasz Klebba 2019-08-12 13:25:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Tomasz Klebba 2019-08-12 13:24:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2019-08-12 13:23:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tomasz Klebba 2019-08-12 13:21:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Tomasz Klebba 2019-08-12 13:19:23 dodanie dokumentu