Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski, stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I Tomasz Klebba 2020-01-22 14:06:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2020-01-22 12:57:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. Tomasz Klebba 2020-01-22 12:56:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem "URZĄD-2019". Tomasz Klebba 2020-01-22 12:18:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Tomasz Klebba 2020-01-21 07:38:22 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - projekty pn. "Szansa na lepszą przyszłość", "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach", "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice" oraz "Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III w Gminie Cewice" Tomasz Klebba 2020-01-17 13:09:33 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - projekty pn. "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice" oraz "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice zrealizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013" Tomasz Klebba 2020-01-17 13:07:33 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - projekty pn. "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice" oraz "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice zrealizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013" Tomasz Klebba 2020-01-17 13:06:37 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - udział w konkursie "Żyjmy ładniej" Tomasz Klebba 2020-01-17 09:05:22 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - stowarzyszenia i organizacje pozarządowe Tomasz Klebba 2020-01-17 09:05:03 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - udział w konkursie "Żyjmy ładniej" Tomasz Klebba 2020-01-17 09:02:59 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - profil Gmina Cewice na Facebook Tomasz Klebba 2020-01-17 09:01:00 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Bieg na Orientację Drużyn Strażackich Tomasz Klebba 2020-01-17 08:58:05 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - obsługa kadrowo-płacowa. Tomasz Klebba 2020-01-17 08:49:54 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 9b ust. 1 ppkt 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. DOZ. 967 (przeprowadzenie procedury awansu zawodowego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego). Tomasz Klebba 2020-01-16 11:16:25 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (zwrot rodzicom kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej). Tomasz Klebba 2020-01-16 11:14:39 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z Uchwały Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 14 kwietnia 2016 r w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/345/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów. Tomasz Klebba 2020-01-16 11:12:44 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z Uchwały Nr XXI/232/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Tomasz Klebba 2020-01-16 11:10:33 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59. ze zm.) związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Tomasz Klebba 2020-01-16 11:08:41 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59. ze zm.) - związanego z obowiązkiem kontroli realizacji spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat. Tomasz Klebba 2020-01-16 11:06:51 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela. Tomasz Klebba 2020-01-16 11:04:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa budynku inwentarskiego: chlewni - tuczami wraz z niezbędną infrastruktura techniczną. Tomasz Klebba 2020-01-16 10:29:14 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - powszechny obowiązek obronny, obrona cywilna. Tomasz Klebba 2020-01-16 10:04:17 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Tomasz Klebba 2020-01-16 10:01:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok. Tomasz Klebba 2020-01-15 13:31:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok. Tomasz Klebba 2020-01-15 13:30:33 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2020 Tomasz Klebba 2020-01-14 11:21:52 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2020 Tomasz Klebba 2020-01-14 11:17:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2020-2032. Tomasz Klebba 2020-01-14 11:07:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2020-2032. Tomasz Klebba 2020-01-14 11:06:17 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Tomasz Klebba 2020-01-14 08:09:49 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Tomasz Klebba 2020-01-14 07:59:59 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Tomasz Klebba 2020-01-14 07:58:42 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Tomasz Klebba 2020-01-14 07:47:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rekultywacje wód podziemnych. Tomasz Klebba 2020-01-13 15:49:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku. Tomasz Klebba 2020-01-13 15:45:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice. Tomasz Klebba 2020-01-13 15:44:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2020-01-10 11:01:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw oraz bezdotykowej myjni samochodowej na działce nr 93/14 w miejscowości Cewice, obr. Cewice, gm. Cewice". Tomasz Klebba 2020-01-09 10:00:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw oraz bezdotykowej myjni samochodowej na działce nr 93/14 w miejscowości Cewice, obr. Cewice, gm. Cewice". Tomasz Klebba 2020-01-09 10:00:18 dodanie dokumentu