Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół głosowania z dnia 20.11.2019 r. - pkt 12 porządku obrad XII sesji Tomasz Klebba 2019-11-21 10:06:47 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 20.11.2019 r. - pkt 11 porządku obrad XII sesji Tomasz Klebba 2019-11-21 10:06:22 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 20.11.2019 r. - pkt 10 porządku obrad XII sesji Tomasz Klebba 2019-11-21 10:05:59 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 20.11.2019 r. - pkt 9 porządku obrad XII sesji Tomasz Klebba 2019-11-21 10:05:39 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 20.11.2019 r. - pkt 8 porządku obrad XII sesji Tomasz Klebba 2019-11-21 10:05:21 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 20.11.2019 r. - pkt 7 porządku obrad XII sesji Tomasz Klebba 2019-11-21 10:04:57 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 20.11.2019 r. - pkt 6 porządku obrad XII sesji Tomasz Klebba 2019-11-21 10:04:33 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 20.11.2019 r. - pkt 5 porządku obrad XII sesji Tomasz Klebba 2019-11-21 10:03:24 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 20.11.2019 r. - pkt 4 porządku obrad XII sesji Tomasz Klebba 2019-11-21 10:02:47 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 20.11.2019 r. - pkt 3 porządku obrad XII sesji Tomasz Klebba 2019-11-21 10:02:18 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 20.11.2019 r. - pkt 2 porządku obrad XII sesji Tomasz Klebba 2019-11-21 10:00:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. Tomasz Klebba 2019-11-21 09:04:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. Tomasz Klebba 2019-11-21 09:03:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. Tomasz Klebba 2019-11-20 10:35:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2019-11-20 07:35:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2019-11-20 07:34:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia godzin pracy w dniach 24 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2019-11-20 07:33:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.06.2019 z dnia 15.11.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2019-11-19 10:58:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 rok. Tomasz Klebba 2019-11-15 11:29:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Tomasz Klebba 2019-11-15 11:28:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2020-2032. Tomasz Klebba 2019-11-15 11:17:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. Tomasz Klebba 2019-11-15 11:13:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2020-2032. Tomasz Klebba 2019-11-15 11:10:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. Tomasz Klebba 2019-11-15 11:09:55 dodanie dokumentu
Protokół kontroli oceny stanu sanitarnego wodociagów zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Karwica, Karwica Górna, Łebunia-Bukowina, Lesiaki. Tomasz Klebba 2019-11-14 15:10:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Tomasz Klebba 2019-11-14 11:55:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice Tomasz Klebba 2019-11-14 10:50:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę i przebudowę drogi gminnej nr 149041G łączącej drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach Tomasz Klebba 2019-11-14 10:49:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Przebudowę drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina Tomasz Klebba 2019-11-14 10:49:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.10.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV, budowa słupów linii napowietrznej 15kV. Tomasz Klebba 2019-11-14 09:18:57 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XII sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Tomasz Klebba 2019-11-13 12:07:12 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok Tomasz Klebba 2019-11-13 12:03:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2020 Tomasz Klebba 2019-11-13 12:03:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Cewice Tomasz Klebba 2019-11-13 12:02:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Cewice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Tomasz Klebba 2019-11-13 12:01:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. ks E . Roszczynialskiego w Zespole Szkól w Cewicach Tomasz Klebba 2019-11-13 12:00:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2019-11-13 11:57:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. Tomasz Klebba 2019-11-13 11:56:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-11-13 11:55:53 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XII sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Tomasz Klebba 2019-11-13 11:53:56 dodanie dokumentu