Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
REJESTR WYBORCÓW - CO NALEŻY WIEDZIEĆ, PODSTAWOWE INFORMACJE. Tomasz Klebba 2019-04-19 12:01:29 dodanie dokumentu
Informacja o terminie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Tomasz Klebba 2019-04-19 11:57:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia "Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego". Tomasz Klebba 2019-04-19 11:46:52 dodanie dokumentu
URZĘDNIK WYBORCZY W GMINIE CEWICE Tomasz Klebba 2019-04-18 14:18:23 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniajacy uchwałę nr III/25/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2019-04-18 13:28:34 edycja dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Tomasz Klebba 2019-04-18 12:20:05 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Tomasz Klebba 2019-04-18 12:13:11 edycja dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Tomasz Klebba 2019-04-18 12:04:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2019-04-18 12:03:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tomasz Klebba 2019-04-18 12:02:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin w gminie Cewice na lata 2019-2021 Tomasz Klebba 2019-04-18 11:59:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkoł podstawowych prowadzonych przez Gmine Cewice oraz okreslenia granic ich obwodów. Tomasz Klebba 2019-04-18 11:58:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzacym jest Gmina Cewice. Tomasz Klebba 2019-04-18 11:57:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniajaca uchwałę nr XXXII/351/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu kontroli prawidlowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Cewice dla niepublicznych szkoł i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorzadu terytorialnego. Tomasz Klebba 2019-04-18 11:55:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tomasz Klebba 2019-04-18 11:53:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. Tomasz Klebba 2019-04-18 11:50:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 111/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Tomasz Klebba 2019-04-18 11:49:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-04-18 11:48:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniajacy uchwałę nr III/25/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2019-04-18 11:47:57 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Cewice z dnia 18 kwietnia 2019 roku - Wójt Gminy Cewice podaje do wiadomości wyborców informacje o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Tomasz Klebba 2019-04-18 10:12:18 edycja dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Cewice z dnia 18 kwietnia 2019 roku - Wójt Gminy Cewice podaje do wiadomości wyborców informacje o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Tomasz Klebba 2019-04-18 10:11:45 edycja dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Cewice z dnia 18 kwietnia 2019 roku - Wójt Gminy Cewice podaje do wiadomości wyborców informacje o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Tomasz Klebba 2019-04-18 10:11:22 dodanie dokumentu
Wykaz komitetow wyborczych, spełniających warunek okreslony w art. 210 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzien 26 maja 2019 r. Tomasz Klebba 2019-04-18 10:07:47 dodanie dokumentu
Wykaz zawiadomien o utworzeniu komitetu wyborczego złozonych Panstwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tomasz Klebba 2019-04-18 10:06:32 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Tomasz Klebba 2019-04-18 09:42:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr 8/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tomasz Klebba 2019-04-18 09:40:07 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. Tomasz Klebba 2019-04-18 09:35:00 edycja dokumentu
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2019-04-16 14:01:31 edycja dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. Tomasz Klebba 2019-04-16 13:50:53 dodanie dokumentu
Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Tomasz Klebba 2019-04-16 13:49:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewodzkim konkursie pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdansku. Tomasz Klebba 2019-04-16 13:44:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewodzkim konkursie pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdansku. Tomasz Klebba 2019-04-16 13:44:02 dodanie dokumentu
Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. Tomasz Klebba 2019-04-16 13:40:16 dodanie dokumentu
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2019-04-16 11:50:28 edycja dokumentu
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2019-04-16 11:46:37 edycja dokumentu
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2019-04-16 10:49:07 edycja dokumentu
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2019-04-16 10:27:07 edycja dokumentu
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2019-04-16 10:22:32 edycja dokumentu
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2019-04-16 10:09:02 edycja dokumentu
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2019-04-16 10:06:14 edycja dokumentu