Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp w Maszewie Lęborskim, obręb Maszewo, działka nr 72". Tomasz Klebba 2019-10-11 14:30:54 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp w Maszewie Lęborskim, obręb Maszewo, działka nr 72". Tomasz Klebba 2019-10-11 14:30:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Tomasz Klebba 2019-10-11 13:59:56 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Tomasz Klebba 2019-10-11 13:59:28 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Tomasz Klebba 2019-10-11 13:57:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu na okres 3 lat. Tomasz Klebba 2019-10-11 13:46:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat. Tomasz Klebba 2019-10-11 13:45:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lęborku. Tomasz Klebba 2019-10-11 13:25:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 rok. Tomasz Klebba 2019-10-11 13:25:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Tomasz Klebba 2019-10-11 13:24:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca Uchwalę nr VI/53/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych zc środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na Tomasz Klebba 2019-10-11 13:24:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-10-11 13:23:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Tomasz Klebba 2019-10-11 13:11:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Tomasz Klebba 2019-10-11 13:11:34 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Tomasz Klebba 2019-10-11 13:09:39 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XI sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Tomasz Klebba 2019-10-11 12:32:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie zagospodarowania terenu w Gminie Cewice" Tomasz Klebba 2019-10-10 13:57:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Opracowanie dokumentacji technicznej pn. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych ua funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach" Tomasz Klebba 2019-10-10 13:55:53 dodanie dokumentu
Aleksandra Klawe - wicedyrektor pełniący funkcję dyrektora w Zespole Szkół w Cewicach Tomasz Klebba 2019-10-10 13:43:38 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2019-10-09 13:53:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Tomasz Klebba 2019-10-09 13:10:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-10-08 10:17:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-10-08 10:14:48 dodanie dokumentu
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w gminie Cewice. Tomasz Klebba 2019-10-07 16:14:04 dodanie dokumentu
Składy obwodowych komisji wyborczych w gminie Cewice. Tomasz Klebba 2019-10-07 16:10:09 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości. Tomasz Klebba 2019-10-07 15:30:15 dodanie dokumentu
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Klebba 2019-10-07 15:13:53 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. ?Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach? Małgorzata Wydrzyńska 2019-10-02 13:32:10 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie zagospodarowania terenu w Gminie Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2019-10-02 12:19:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2020 rok. Tomasz Klebba 2019-10-01 13:02:42 dodanie dokumentu
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 30.09.2019 r. Tomasz Klebba 2019-10-01 12:55:52 dodanie dokumentu
Remont drogi gminnej w miejscowości Karwica zlokalizowanej na działce nr 134/4, 265/1, 288 obręb Karwica Małgorzata Wydrzyńska 2019-09-30 14:29:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. Tomasz Klebba 2019-09-27 10:44:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-09-27 10:44:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. Tomasz Klebba 2019-09-27 10:43:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-09-27 10:42:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72A/2019 Wójta Gminy Cewice zmieniające Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków m. Unieszyno Gmina Cewice" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tomasz Klebba 2019-09-27 10:41:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak ZI.6733.04.2019 z dnia 24.09.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej lini kablowej nn-0,4kV na działkach o nr: 54/1, 272, 47 obr. Pieski Sławomir Greniuk 2019-09-25 14:07:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci. Tomasz Klebba 2019-09-25 08:10:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci. Sławomir Greniuk 2019-09-24 13:23:13 dodanie dokumentu