Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej. Tomasz Klebba 2021-01-18 14:05:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) Tomasz Klebba 2021-01-18 12:34:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2021 roku Tomasz Klebba 2021-01-18 11:58:12 dodanie dokumentu
Uzupełnienie do treści ogłoszenia dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tomasz Klebba 2021-01-14 09:59:15 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku. Tomasz Klebba 2021-01-13 12:51:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tomasz Klebba 2021-01-13 10:49:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. Tomasz Klebba 2021-01-13 10:43:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2021-01-13 10:28:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego. Tomasz Klebba 2021-01-13 10:25:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok. Tomasz Klebba 2021-01-11 14:45:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. Tomasz Klebba 2021-01-11 14:44:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok. Tomasz Klebba 2021-01-11 14:43:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. Tomasz Klebba 2021-01-11 14:42:26 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Cewice podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice: Działki nr 23/11 obręb Cewice, Gmina Cewice. Tomasz Klebba 2021-01-11 12:35:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy. Tomasz Klebba 2021-01-11 09:24:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania Tomasz Klebba 2021-01-08 11:26:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Tomasz Klebba 2021-01-08 11:25:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2021-01-08 11:20:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2021-01-08 11:19:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/193/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. Tomasz Klebba 2021-01-07 12:51:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/181/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2021 rok. Tomasz Klebba 2021-01-07 12:50:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/180/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Tomasz Klebba 2021-01-07 12:50:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 29.12.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopaliny - piasku ze żwirem- ze złoża "Siemirowice II " na działce nr 23 w miejscowości Siemirowice, gmina Cewice". Tomasz Klebba 2021-01-04 14:03:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 29.12.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopaliny - piasku ze żwirem- ze złoża "Siemirowice II " na działce nr 23 w miejscowości Siemirowice, gmina Cewice". Tomasz Klebba 2021-01-04 14:02:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. Tomasz Klebba 2021-01-04 09:21:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. Tomasz Klebba 2021-01-04 09:20:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. Tomasz Klebba 2021-01-04 09:19:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. Tomasz Klebba 2021-01-04 09:18:47 dodanie dokumentu
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. Małgorzata Wydrzyńska 2021-01-04 09:12:57 edycja dokumentu
Opracowanie dokumentacji technicznej pn.Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego w m. Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2020-12-30 13:15:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zminay Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. Sławomir Greniuk 2020-12-30 11:39:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Cewice do zaciągania zobowiązań. Sławomir Greniuk 2020-12-30 11:37:35 dodanie dokumentu
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice. Małgorzata Wydrzyńska 2020-12-29 14:04:09 edycja dokumentu
Informacja z dnia 28 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny - piasku ze żwirem- ze złoża "Pieski I " na działce nr 43 w miejscowości Pieski, gmina Cewice". Tomasz Klebba 2020-12-29 10:02:00 edycja dokumentu
Informacja z dnia 28 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny - piasku ze żwirem- ze złoża "Pieski I " na działce nr 43 w miejscowości Pieski, gmina Cewice". Tomasz Klebba 2020-12-29 10:01:38 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2020 Tomasz Klebba 2020-12-29 09:20:51 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2020 Tomasz Klebba 2020-12-29 09:16:44 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2020 Tomasz Klebba 2020-12-29 08:58:24 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2020 Tomasz Klebba 2020-12-29 08:32:47 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2020 Tomasz Klebba 2020-12-29 08:28:29 edycja dokumentu