Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o przyznanych przez Wójta Gminy Cewice stypendiach-nagrodach dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 Tomasz Klebba 2019-06-19 11:03:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości. Tomasz Klebba 2019-06-19 08:48:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Cewicach stanowiących własność Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2019-06-19 08:48:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska gminnego w Cewicach. Tomasz Klebba 2019-06-19 08:47:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/343/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Tomasz Klebba 2019-06-19 08:46:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 111/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Tomasz Klebba 2019-06-19 08:44:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2019-06-19 08:44:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2019-06-18 12:24:21 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2019-06-18 12:23:01 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Małgorzata Wydrzyńska 2019-06-18 11:01:22 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Tomasz Klebba 2019-06-17 15:28:06 edycja dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Tomasz Klebba 2019-06-17 15:27:46 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych. Tomasz Klebba 2019-06-17 14:27:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Tomasz Klebba 2019-06-17 14:27:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. Tomasz Klebba 2019-06-17 14:26:53 dodanie dokumentu
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cewice wymaganych poziomach w 2018 roku Tomasz Klebba 2019-06-17 12:28:28 edycja dokumentu
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cewice wymaganych poziomach w 2018 roku Tomasz Klebba 2019-06-17 12:28:21 usunięcie załacznika
Informacja o terminie i porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Tomasz Klebba 2019-06-14 10:13:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Tomasz Klebba 2019-06-14 10:01:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Tomasz Klebba 2019-06-14 10:01:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Tomasz Klebba 2019-06-14 10:00:50 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Tomasz Klebba 2019-06-14 09:59:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Tomasz Klebba 2019-06-14 09:48:32 edycja dokumentu
Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2019-06-14 07:52:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczająccj kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2019 - 30.06.2020r. Tomasz Klebba 2019-06-13 12:59:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Tomasz Klebba 2019-06-13 12:58:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Tomasz Klebba 2019-06-13 12:57:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Tomasz Klebba 2019-06-13 12:57:05 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyboru ławników. Tomasz Klebba 2019-06-13 12:01:49 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2019-06-12 14:02:17 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Tomasz Klebba 2019-06-12 08:00:00 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Tomasz Klebba 2019-06-12 07:59:27 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Tomasz Klebba 2019-06-12 07:58:45 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Tomasz Klebba 2019-06-12 07:56:54 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Tomasz Klebba 2019-06-12 07:55:06 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Tomasz Klebba 2019-06-12 07:53:16 edycja dokumentu
Dostawa i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach. Małgorzata Wydrzyńska 2019-06-11 12:37:34 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociagowej na terenie Gminy Cewice. Małgorzata Wydrzyńska 2019-06-10 12:32:54 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2019 rok Tomasz Klebba 2019-06-10 10:57:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Tomasz Klebba 2019-06-07 10:00:38 dodanie dokumentu