Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Katarzyna Bazylewicz 2019-02-15 14:58:40 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Katarzyna Bazylewicz 2019-02-15 14:57:15 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Katarzyna Bazylewicz 2019-02-15 14:55:45 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Katarzyna Bazylewicz 2019-02-15 14:53:41 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Katarzyna Bazylewicz 2019-02-15 14:51:41 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Katarzyna Bazylewicz 2019-02-15 14:49:12 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Katarzyna Bazylewicz 2019-02-15 13:41:07 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019 Katarzyna Bazylewicz 2019-02-14 16:26:26 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Katarzyna Bazylewicz 2019-02-14 16:19:37 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-13 15:48:33 dodanie dokumentu
III Sesja Rady Gminy Cewice ósmej kadencji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:32:45 dodanie dokumentu
III Sesja Rady Gminy Cewice ósmej kadencji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:31:25 usunięcie dokument
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 8 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:26:01 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 7 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:25:35 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 6 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:25:09 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 5 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:24:36 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 4 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:23:57 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 3 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:23:33 dodanie dokumentu
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 2 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:22:33 edycja dokumentu
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 2 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:20:59 edycja dokumentu
Protokół głosowania z dnia 06.02.2019 r. - pkt 2 porządku obrad IV sesji Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:20:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:09:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Cewice uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:05:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:03:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:03:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:02:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 12:00:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-08 11:58:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.13.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-07 11:38:58 dodanie dokumentu
Dominika Bardowska - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Katarzyna Bazylewicz 2019-02-06 11:01:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.12.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-06 10:48:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.12.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-06 10:48:05 dodanie dokumentu
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:12:29 edycja dokumentu
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:11:02 dodanie dokumentu
Kontrola z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:09:54 dodanie dokumentu
Kontrola z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:09:34 usunięcie dokument
Kontrola z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:08:43 edycja dokumentu
Kontrola z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:06:41 edycja dokumentu
Kontrola z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:06:30 usunięcie załacznika
Kontrola z prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, z prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Bazylewicz 2019-02-05 12:04:51 edycja dokumentu