Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Remont gruntowych dróg gminnych 2017 Małgorzata Wydrzyńska 2017-07-27 14:00:46 usunięcie załacznika
Protokół nr 44/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 13:59:26 dodanie dokumentu
Protokół nr 43/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 13:58:55 dodanie dokumentu
Protokół nr 42/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 13:58:24 dodanie dokumentu
Protokół nr 41/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 13:57:48 dodanie dokumentu
Protokół nr 33/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 13:51:00 dodanie dokumentu
Protokół nr 32/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 13:50:35 dodanie dokumentu
Protokół nr 31/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 13:50:10 dodanie dokumentu
Protokół nr 30/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 13:43:44 dodanie dokumentu
Protokół nr 29/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 13:43:17 dodanie dokumentu
Protokół nr 28/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 13:42:52 dodanie dokumentu
Protokół nr 58/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 11:19:04 dodanie dokumentu
Protokół nr 57/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 11:18:40 dodanie dokumentu
Protokół nr 56/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 11:18:16 dodanie dokumentu
Protokół nr 55/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 11:17:52 dodanie dokumentu
Protokół nr 54/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 11:17:27 dodanie dokumentu
Protokół nr 39/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 11:09:50 dodanie dokumentu
Protokół nr 38/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 11:09:26 dodanie dokumentu
Protokół nr 37/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 11:09:00 dodanie dokumentu
Protokół nr 36/2017 Tomasz Klebba 2017-07-27 11:08:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-07-25 13:09:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-07-25 13:08:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-07-25 13:07:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-07-25 13:04:35 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski dz. nr 107 Małgorzata Wydrzyńska 2017-07-25 10:00:57 dodanie dokumentu
Remont gruntowych dróg gminnych 2017 Małgorzata Wydrzyńska 2017-07-24 14:30:38 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli - miejsca wykorzystywane do kąpieli w Siemirowicach, Bukowinie i Krępkowicach Tomasz Klebba 2017-07-21 13:23:27 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 rok Tomasz Klebba 2017-07-21 13:17:59 edycja dokumentu
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Małgorzata Wydrzyńska 2017-07-21 13:01:48 dodanie dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Cewice oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2017 roku Tomasz Klebba 2017-07-21 07:46:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-07-18 11:45:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-07-18 11:43:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-07-18 11:42:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-07-18 11:41:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Tomasz Klebba 2017-07-18 09:39:17 dodanie dokumentu
Informacja o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Lokalizacja wanny z instalacją do impregnacji drewna metodą zanurzeniową z podnośnikiem elektrycznym, zlokalizowanego na działce nr 153/1 w Bukowinie" Tomasz Klebba 2017-07-14 12:18:53 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 rok Tomasz Klebba 2017-07-11 11:04:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na Rozbudowę i przebudowę budynku szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap I Tomasz Klebba 2017-07-11 11:03:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na Rozbudowę i przebudowę budynku szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap I Tomasz Klebba 2017-07-11 11:02:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na Przebudowę ulic Murowanej i Drewnianej w Maszewie Lęborskim wraz z kanalizacją deszczową - Etap I Tomasz Klebba 2017-07-11 11:01:27 dodanie dokumentu