Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania "Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w Sołectwie Siemirowice - etap V Budowa placu zabaw n


 

Gmina Cewice reprezentowana przez  

Wójta Gminy Cewice  

84-312 Cewice ul. W.Witosa 16 pok. nr 6  

tel.(059) 861-14-11, fax 861-14-02 woj. Pomorskie  

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2004 r, nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na  

Dostawę wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania „Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w sołectwie Siemirowice - etap V - Budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach” CPV 29835000-1 


Wymagany termin realizacji zamówienia: 22 września 2006 r.  

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Istotnych Warunkach Zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów opisanych w IWZ.  

IWZ dostępne są na stronie internetowej www.bip.cewice.pl. Istotne Warunki Zamówienia (cena 20 zł netto) można odebrać także w siedzibie Zamawiającego pok. nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym, po złożeniu pisemnego wniosku o przekazanie materiałów przetargowych.  

Wymaga się wpłacenia wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) w jednej z form określonych w IWZ  

Kryteria oceny ofert - cena - 100 % 

Termin związania ofertą - 30 dni  

Oferty należy składać w formie określonej IWZ w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 6.  

Termin składania ofert upływa dnia 11 sierpnia 2006 r. o godz. 11.00  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 1 w dniu  

11 sierpnia 2006 r. o godz.11.15.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.  

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania licytacji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Kierownik Zespołu ds. inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego - mgr inż. Roman Antosik tel. (059) 861-14-11  

pok. 11 w godz. 8.00 - 14.00  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_plac_zabaw.doc (DOC, 32KB) 2006-07-28 15:10:07 32KB 438 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_plac_zabaw.zip (ZIP, 2.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-07-28 15:10:07 2.3MB 50 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_02_08_2006r.JPG (JPG, 101KB) 2006-08-02 14:52:29 101KB 412 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynikow_przetargu.JPG (JPG, 90.KB) 2006-08-14 12:38:10 90.KB 415 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 28-07-2006 15:10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 28-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 14-08-2006 12:38:10