Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na realizację zadania inwestycyjnego "Likwidacja - rozbiórka oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej w Cewicach." CPV - 45.11.11.10-0


 

 

 

  

Wójt Gminy Cewice  

84-312 Cewice ul. W.Witosa 16 pok. nr 6  

tel.(059) 8611- 495, fax. 8611-402 woj. pomorskie  

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na:  

realizację zadania inwestycyjnego:  

„Likwidacja - rozbiórka oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej w Cewicach”. CPV - 45.11.11.10-0  

Istotne Warunki Zamówienia (cena 20 zł netto) można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym.  

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Roman Antosik  

tel. (059) 8611411 pok. 11 w godz. 8.00 - 14.00  

Termin składania ofert upływa dnia 08 sierpnia 2006 r. o godz. 11:00  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 1 w dniu 08 sierpnia  

2006 r. o godz. 11:15.  

Kryteria oceny ofert - cena - 100 %  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.  

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Istotnych Warunkach Zamówienia.  

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_Likwidacja_oczyszczaln_w_Cewicach.doc (DOC, 22.KB) 2006-07-18 12:50:05 22.KB 384 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Likwidacja_oczyszczalni_sciekow_SIWZ.doc (DOC, 255KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-07-18 12:50:05 255KB 55 razy
2 Zalacznik_do_SIWZ_przedmiar_robot.zip (ZIP, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2006-07-24 15:57:09 1.4MB 32 razy
3 Zalacznik_do_SIWZ_projekt_likwidacji.zip (ZIP, 3.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2006-07-24 15:55:47 3.3MB 33 razy
Wynik postępowania
1 Wybor_najkorzystniejszej_oferty.JPG (JPG, 147KB) 2006-09-01 12:22:06 147KB 373 razy
2 Informacja_o_odrzuceniu_oferty.JPG (JPG, 159KB) 2006-09-01 12:22:30 159KB 348 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 18-07-2006 12:50:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 18-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 01-09-2006 12:22:30