Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 10.08.2020 r. o otrzymaniu negatywnej opinii Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego zakładu o elementy instalacji do produkcji cementu na części działki 421/2 obr. Cewice, Gmina Cewice"
2 Harmonogram zebrań wiejskich jesień 2020 r.
3 Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach Pani Aleksandrze Klawe.
4 Ogłoszenie o wynikach postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach
5 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. płac.
6 Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok.
7 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na Odbiór odpadów z terenu Gminy Cewice i ich transport do Instalacji Komunalnej w Czarnówku
8 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Cewice oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
9 Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 28 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy.
10 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności / Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego