Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 REJESTR WYBORCÓW - CO NALEŻY WIEDZIEĆ, PODSTAWOWE INFORMACJE.
2 Informacja o terminie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
3 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia "Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego".
4 Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji.
5 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice.
6 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin w gminie Cewice na lata 2019-2021
8 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkoł podstawowych prowadzonych przez Gmine Cewice oraz okreslenia granic ich obwodów.
9 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzacym jest Gmina Cewice.
10 Projekt uchwały zmieniajaca uchwałę nr XXXII/351/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu kontroli prawidlowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Cewice dla niepublicznych szkoł i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorzadu terytorialnego.