Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski, stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I
2 Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach.
3 Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok.
4 Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem "URZĄD-2019".
5 Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
6 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - projekty pn. "Szansa na lepszą przyszłość", "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach", "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice" oraz "Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III w Gminie Cewice"
7 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - projekty pn. "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice" oraz "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice zrealizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013"
8 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
9 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - udział w konkursie "Żyjmy ładniej"
10 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - profil Gmina Cewice na Facebook