Mapa serwisu

Gmina Cewice

|---Dane teleadresowe

|---Numery telefonów

Organa

|---Wójt Gminy

|---Referaty

|---Sołectwa

|---Zadania i kompetencje

|---Zamierzenia i programy

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

      |---2014 rok

      |---2013 rok

      |---2012 rok

      |---2011 rok

      |---2010 rok

      |---2009 rok

      |---2008 rok

      |---2007 rok

      |---2006 rok

      |---2005 rok

            |---Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cewice na lata 2004-2006

      |---2004 rok

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Oświadczenia majątkowe za 2011 rok

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |--- Pracownicy Samorządowi

            |---Rada Gminy

            |--- Kierownictwo Urzędu

      |---Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |---Rada Gminy

            |---Pracownicy Samorządowi

            |---Kierownictwo Urzędu

      |---Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014

            |---Kierownictwo Urzędu

            |---Rada Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe za 2010 rok - koniec kadencji

      |---Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |--- Rada Gminy

            |---Kierownictwo Urzędu

            |---Pracownicy Samorządowi

      |---Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

            |---Rada Gminy

            |---Kierownictwo Urzędu

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |---Pracownicy Samorządowi

      |---Oświadczenia majątkowe za 2007 rok

            |---Rada Gminy

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |---Pracownicy Samorządowi

            |---Kierownictwo Urzędu

      |---Oświadczenia majątkowe za 2006 rok

            |---Pracownicy Samorządowi

            |---Rada Gminy

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |---Kierownictwo Urzędu

      |---Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006-2010

      |---Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2002-2006

            |---Rada Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe za 2005 rok

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |---Pracownicy Samorządowi

            |---Rada Gminy

            |---Kierownictwo Urzędu

      |---Oświadczenia majątkowe za 2004 rok

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |---Rada Gminy

            |---Kierownictwo Urzędu

            |---Pracownicy Samorządowi

      |---Oświadczenia majątkowe za 2003 rok

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |---Pracownicy Samorządowi

            |---Rada Gminy

            |---Kierownictwo Urzędu

      |---Kierownictwo Urzędu

      |---Pracownicy Samorządowi

      |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |---Rada Gminy

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

            |--- Rada Gminy

            |--- Pracownicy Samorządowi

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |--- Kierownictwo Urzędu

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

            |---Rada Gminy - korekty oświadczeń

            |--- Kierownictwo Urzędu

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |---Pracownicy Samorządowi

            |--- Rada Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

            |---Rada Gminy - korekty oświadczeń

            |---Kierownictwo Urzędu

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |---Rada Gminy

            |---Pracownicy Samorządowi

      |--- Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014

            |---Kierownictwo Urzędu

            |---Rada Gminy - korekty oświadczeń

            |---Rada Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018

            |---Rada Gminy - korekty oświadczeń

            |---Rada Gminy

            |---Kierownictwo Urzędu

      |---Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

            |---Rada Gminy - korekty oświadczeń

            |---Kierownictwo Urzędu

            |---Pracownicy Samorządowi

            |---Rada Gminy

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

            |---Rada Gminy - korekty oświadczeń

            |---Kierownictwo Urzędu

            |---Rada Gminy

            |---Pracownicy Samorządowi

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych - korekty oświadczeń

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

            |---Rada Gminy - korekty oświadczeń

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych - korekty oświadczeń

            |---Rada Gminy

            |---Pracownicy Samorządowi

            |---Kierownictwo Urzędu

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |---Pracownicy Samorządowi

      |---Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018

            |---Rada Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

            |---Rada Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

RODO

|---Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Rada Gminy

|---Rada

      |---Plany Pracy Rady Gminy Cewice

|---Komisje

      |---Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska działająca do 16.11.2018 r.

      |---Komisja Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji działająca do 16.11.2018 r.

      |---Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska działająca do 01.02.2013

      |---Komisja Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

      |---Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

      |---Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu

      |---Komisja Budżetu i Rozwoju

      |---Komisja Rewizyjna

|---Protokoły z sesji Rady Gminy

      |---XXVIII Sesja Rady Gminy Cewice

|---Projekty uchwał

      |---Rok 2019

            |---Sesja nr IV ósmej kadencji

      |---Rok 2018

            |---Sesja nr III ósmej kadencji

            |---Sesja nr II ósmej kadencji

            |---Sesja nr I ósmej kadencji

            |---Sesja nr XXXVI siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXXV siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXXIV siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXXIII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXXII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXXI siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXX siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXIX siódmej kadencji

      |---Rok 2017

            |---Sesja nr XXVIII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXVII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXVI siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXV siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXIV siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXIII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXI siódmej kadencji

      |---Rok 2016

            |---Sesja nr XX siódmej kadencji

            |---Sesja nr XIX siódmej kadencji

            |---Sesja nr XVIII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XVII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XVI siódmej kadencji

            |---Sesja nr XV siódmej kadencji

            |---Sesja nr XIV siódmej kadencji

            |---Sesja nr XIII siódmej kadencji

      |---Rok 2015

            |---Sesja nr XII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XI siódmej kadencji

            |--- Sesja nr X siódmej kadencji

            |---Sesja nr IX siódmej kadencji

            |---Sesja nr VIII siódmej kadencji

            |---Sesja nr VII siódmej kadencji

            |---Sesja nr VI siódmej kadencji

            |---Sesja nr V siódmej kadencji

            |---Sesja nr IV siódmej kadencji

      |---Rok 2014

            |---Sesja nr III siódmej kadencji

            |---Sesja nr II siódmej kadencji

            |---Sesja nr XLI

            |--- Sesja nr XL

            |--- Sesja nr XXXIX

            |---Sesja nr XXXVIII

            |---Sesja nr XXXVII

            |---Sesja nr XXXVI

            |--- Sesja nr XXXV

      |---Rok 2013

            |--- Sesja nr XXXIV

            |---Sesja nr XXXIII

            |---Sesja nr XXXII

            |---Sesja nr XXXI

            |--- Sesja nr XXX

            |---Sesja nr XXIX

            |---Sesja nr XXVIII

            |--- Sesja nr XXVII

            |---Sesja nr XXVI

            |--- Sesja nr XXV

            |---Sesja nr XXIV

      |---Rok 2012

            |--- Sesja nr XXIII

            |---Sesja nr XXII

            |--- Sesja nr XXI

            |---Sesja nr XX

            |--- Sesja nr XIX

            |---Sesja nr XVIII

            |---Sesja nr XVII

            |--- Sesja nr XVI

            |---Sesja nr XV

            |--- Sesja nr XIV

            |---Sesja nr XIII

      |---Rok 2011

            |---Sesja nr XII

            |---Sesja nr XI

            |---Sesja nr X

            |---Sesja Nr VIII

            |---Sesja Nr VII

            |---Sesja Nr VI

            |---Sesja Nr V

            |---Sesja Nr IV

      |---Rok 2010

            |---Sesja Nr III

            |---Sesja Nr XLIII

            |---Sesja Nr XLII

            |---Sesja Nr XXXIX

            |---Sesja Nr XXXVIII

            |---Sesja Nr XXXVII

            |---Sesja Nr XXXVI

            |---Sesja Nr XXXV

      |---Rok 2009

            |---Sesja Nr XXXIV

            |---Sesja Nr XXXIII

            |---Sesja nr XXXI

            |---Sesja nr XXX

            |---Sesja nr XXIX

            |---Sesja nr XXVIII

            |---Sesja nr XXVII

            |---Sesja nr XXVI

      |---Rok 2008

            |---Sesja nr XXV

            |---Sesja Nr XXIV

            |---Sesja nr XXIII

            |---Sesja Nr XXII

            |---Sesja Nr XXI

            |---Sesja Nr XX

            |---Sesja Nr XIX

            |---Sesja Nr XVIII

            |---Sesja Nr XVII

            |---Sesja Nr XVI

      |---Rok 2007

            |---Sesja nr XV

            |---Sesja XIV

            |---Sesja XIII

            |---Sesja XII

            |---Sesja XI

            |---Sesja X

            |---Sesja IX

            |---Sesja VIII

            |---Sesja VII

            |---Sesja VI

      |---Rok 2006

            |---Sesja IV

            |---Sesja III

            |---Sesja II

            |---Sesja XLIII

            |---Sesja XLII

            |---Sesja XLI

            |---Sesja XXXIX

            |---Sesja XXXVIII

            |---Sesja XXXVII

            |---Sesja XXXVI

            |---Sesja XXXIV

            |---Sesja XXXV

      |---Rok 2005

            |---Sesja XXXII

            |---Sesja XXXI

            |---Sesja XXX

            |---Sesja XXIX

            |---Sesja XXVIII

            |---Sesja XXVII

            |---Sesja XXVI

            |---Sesja XXIV

            |---Sesja XXIII

      |---Rok 2004

            |---XXII Sesja Rady Gminy Cewice

            |---XXI Sesja Rady Gminy Cewice

            |---

            |---XIX Sesja Rady Gminy Cewice

|---Protokoły z posiedzeń Komisji

      |---Rok 2018

            |---Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

            |---Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu

            |---Komisja Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

            |---Komisja Rewizyjna

            |---Komisja Budżetu i Rozwoju

            |---Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

      |---Rok 2017

            |---Komisja Budżetu i Rozwoju

            |---Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            |---Komisja Rewizyjna

            |---Komisja Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

            |---Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu

      |---Rok 2016

            |---Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            |---Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu

            |---Komisja Budżetu i Rozwoju

            |---Komisja Rewizyjna

            |---Komisja Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

      |---Rok 2015

            |--- Komisja Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

            |---Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu

            |---Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            |---Komisja Rewizyjna

            |---Komisja Budżetu i Rozwoju

      |---Rok 2014

            |---Komisja Rewizyjna

            |---Komisja Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

            |--- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            |---Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu

            |---Komisja Budżetu i Rozwoju

      |---Rok 2013

            |---Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice

            |---Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            |---Komisja Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

            |--- Komisja Budżetu i Rozwoju

            |--- Komisja Rewizyjna

            |---Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska działająca do 01.02.2013

      |---Rok 2012

            |---Komisja Rewizyjna

            |--- Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            |---Komisja Budżetu i Rozwoju

            |---Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice

|---Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej

      |---Rok 2018

      |---Rok 2017

      |---Rok 2016

      |---Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |---Rok 2012

|---Imienne wykazy głosowań radnych na sesji

      |---Sesja nr IV ósmej kadencji

      |---Sesja nr III ósmej kadencji

      |---Sesja nr II ósmej kadencji

      |---Sesja nr I ósmej kadencji

|---Zapis video sesji Rady Gminy Cewice

Prawo lokalne

|---Statut

|---Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

|---Uchwały Rady Gminy

      |---Uchwały 2019 r.

            |---Sesja nr IV ósmej kadencji

      |---Uchwały 2018 r.

            |---Sesja nr III ósmej kadencji

            |---Sesja nr II ósmej kadencji

            |---Sesja nr I ósmej kadencji

            |---Sesja nr XXXVI siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXXV siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXXIV siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXXIII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXXII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXXI siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXX siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXIX siódmej kadencji

      |---Uchwały 2017 r.

            |---Sesja nr XXVIII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXVII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXVI siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXV siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXIV siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXIII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XXI siódmej kadencji

      |---Uchwały 2016 r.

            |---Sesja nr XX siódmej kadencji

            |---Sesja nr XIX siódmej kadencji

            |---Sesja nr XVIII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XVII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XVI siódmej kadencji

            |---Sesja nr XV siódmej kadencji

            |---Sesja nr XIV siódmej kadencji

            |---Sesja nr XIII siódmej kadencji

      |---Uchwały 2015 r.

            |---Sesja nr XII siódmej kadencji

            |---Sesja nr XI siódmej kadencji

            |---Sesja nr X siódmej kadencji

            |---Sesja nr IX siódmej kadencji

            |---Sesja nr VIII siódmej kadencji

            |---Sesja nr VII siódmej kadencji

            |--- Sesja nr VI siódmej kadencji

            |---Sesja nr V siódmej kadencji

            |---Sesja nr IV siódmej kadencji

      |---Uchwały 2014 r.

            |---Sesja nr III siódmej kadencji

            |---Sesja nr II siódmej kadencji

            |---Sesja nr I siódmej kadencji

            |--- Sesja nr XLI

            |---Sesja nr XL

            |--- Sesja nr XXXIX

            |---Sesja nr XXXVIII

            |---Sesja Nr XXXVII

            |--- Sesja Nr XXXVI

            |--- Sesja Nr XXXV

      |--- Uchwały 2013 r.

            |--- Sesja Nr XXXIV

            |--- Sesja Nr XXXIII

            |--- Sesja Nr XXXII

            |---Sesja Nr XXXI

            |---Sesja Nr XXX

            |---Sesja Nr XXIX

            |---Sesja Nr XXVIII

            |---Sesja Nr XXVII

            |---Sesja Nr XXVI

            |---Sesja Nr XXV

            |--- Sesja Nr XXIV

      |--- Uchwały 2012 r.

            |---Sesja Nr XXIII

            |--- Sesja Nr XXII

            |---Sesja Nr XXI

            |--- Sesja Nr XX

            |--- Sesja Nr XIX

            |---Sesja Nr XVIII

            |--- Sesja Nr XVII

            |---Sesja Nr XVI

            |--- Sesja Nr XV

            |---Sesja Nr XIV

            |--- Sesja Nr XIII

      |---Uchwały 2011 r.

            |---Sesja Nr XII

            |---Sesja Nr XI

            |---Sesja Nr X

            |---Sesja Nr IX

            |---Sesja Nr VIII

            |---Sesja Nr VII

            |---Sesja Nr VI

            |---Sesja Nr V

            |---Sesja Nr IV

      |---Uchwały 2010 r.

            |---Sesja Nr III

            |---Sesja Nr I

            |---Sesja Nr XLIII

            |---Sesja Nr XLII

            |---Sesja Nr XLI

            |---Sesja Nr XXXX

            |---Sesja Nr XXXIX

            |---Sesja Nr XXXVIII

            |---Sesja Nr XXXVII

            |---Sesja Nr XXXVI

            |---Sesja Nr XXXV

      |---Uchwały 2009 r.

            |---Sesja Nr XXXIV

            |---Sesja Nr XXXIII

            |---Sesja Nr XXXII

            |---Sesja Nr XXXI

            |---Sesja nr XXX

            |---Sesja nr XXIX

            |---Sesja nr XXVIII

            |---Sesja nr XXVII

            |---Sesja nr XXVI

      |---Uchwały 2008 r.

            |---Sesja nr XVI

            |---Sesja nr XXV

            |---Sesja nr XXIV

            |---Sesja nr XXIII

            |---Sesja nr XXII

            |---Sesja nr XX

            |---Sesja nr XXI

            |---Sesja nr XIX

            |---Sesja nr XVIII

            |---Sesja nr XVII

      |---Uchwały 2007 r.

            |--- Sesja nr V

            |---Sesja Nr XV

            |---Sesja Nr XIV

            |---Sesja Nr XIII

            |---Sesja Nr XII

            |---Sesja Nr XI

            |---Sesja Nr X

            |---Sesja Nr IX

            |---Sesja nr VIII

            |---Sesja nr VII

            |---Sesja nr VI

      |---Uchwały 2006 r.

            |---Sesja nr IV

            |---Sesja nr III

            |---Sesja nr II

            |---Sesja nr I

            |---Sesja nr XLIII

            |---Sesja nr XLII

            |---Sesja nr XXXIX

            |---Sesja nr XXXVIII

            |---Sesja nr XXXVII

            |---Sesja nr XXXVI

            |---Sesja nr XXXV

            |---Sesja nr XXXIV

      |---Uchwały 2005 r.

            |---Sesja XXXII

            |---Sesja XXXI

            |---Sesja XXX

            |---Sesja XXIX

            |---Sesja Nr XXVIII

            |---Sesja Nr XXVII

            |---Sesja Nr XXVI

            |---Sesja Nr XXV

            |---Sesja Nr XXIV

            |---Sesja Nr XXIII

      |---Uchwały 2004 r.

            |---Sesja nr XXII

            |---Sesja nr XXI

            |---Sesja nr XIX

            |---Sesja nr XVIII

            |---Sesja nr XVII

            |---Sesja nr XVI

            |---Sesja nr XV

            |---Sesja nr XIV

      |---Uchwały 2003 r.

            |---Sesja nr XIII

            |---Sesja nr XII

            |---Sesja nr XI

            |---Sesja nr X

            |---Sesja nr IX

            |---Sesja nr VIII

            |---Sesja Nr VI

            |---Sesja nr V

            |---Sesja nr IV

      |---Uchwały 2002 r.

            |---Sesja nr I

            |---Sesja nr II

            |---Sesja nr III

|---Podatki i opłaty

      |---Rok 2019

      |---Rok 2018

      |---Rok 2017

      |---Rok 2016

      |---Rok 2015

      |---Rok 2014

      |--- Interpretacje podatkowe indywidualne 2013 rok

      |---Rok 2013

      |---Rok 2012

            |---Druki deklaracji podatkowych obowiązujące w 2012r.

      |---Rok 2011

      |---Interpretacje podatkowe indywidualne

      |---Rok 2010

      |---Rok 2009

      |---Rok 2008

      |---Rok 2007

      |---Rok 2006

      |---Rok 2005

      |---Rok 2004

      |---Rok 2003

|---Strategia rozwoju

|---Zarządzenia Wójta

      |---Zarządzenia 2019 r.

      |---Zarządzenia 2018 r.

      |---Zarządzenia 2017 r.

      |---Zarządzenia 2016 r.

      |---Zarządzenia 2015 r.

      |--- Zarządzenia 2014 r.

      |---Zarządzenia 2013 r.

      |---Zarządzenia 2012 r.

      |---Zarządzenia 2011 r.

      |---Zarządzenia 2010 r.

      |---Zarządzenia 2009 r.

      |---Zarządzenia 2008 r.

      |---Zarządzenia 2007 r.

      |---Zarządzenia 2006 r.

      |---Zarządzenia 2005 r.

      |---Zarządzenia 2004 r.

      |---Zarządzenia 2003 r.

|---Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

|---Plany miejscowe

Informacje

|---Instrukcja obsługi

|---Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy

      |--- Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu

      |---Stanowiska: ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami oraz ds. planowania przestrzennego

      |---Urząd Stanu Cywilnego

      |---Stanowisko ds. działalności gospodarczej

|---Budżet

      |---Budżet 2019 r.

            |---Ogłoszenia

            |---Wieloletnia Prognoza Finansowa

            |---Budżet

      |---Budżet 2018 r.

            |---Sprawozdania z wykonania budżetu

            |---Informacje Wójta

            |---Ogłoszenia

            |---Wieloletnia Prognoza Finansowa

            |---Budżet

      |---Budżet 2017 r.

            |---Sprawozdania z wykonania budżetu

            |---Informacje Wójta

            |---Ogłoszenia

            |---Budżet

            |---Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |---Budżet 2016 r.

            |---Sprawozdania z wykonania budżetu

            |---Informacje Wójta

            |---Wieloletnia Prognoza Finansowa

            |---Budżet

      |---Budżet 2015 r.

            |---Sprawozdania z wykonania budżetu

            |---Informacje Wójta

            |---Wieloletnia Prognoza Finansowa

            |---Budżet

      |---Budżet 2014 r.

            |---Sprawozdania z wykonania budżetu

            |--- Informacje Wójta

            |---Wieloletnia Prognoza Finansowa

            |---Budżet

      |--- Budżet 2013 r.

            |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

            |---Informacje Wójta

            |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa

            |--- Budżet

      |---Budżet 2012 r.

            |---Sprawozdania z wykonania budżetu

            |---Informacje Wójta

            |---Wieloletnia Prognoza Finansowa

            |---Budżet

      |---Budżet 2011 r.

      |---Budżet 2010 r.

      |---Budżet 2009 r.

      |---Budżet 2008 r.

      |---Budżet 2007 r.

      |---Budżet 2006 r.

      |---Budżet 2005 r.

      |---Budżet 2003 r.

      |---Budżet 2004 r.

|---Dostęp do informacji publicznej

      |---Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

      |---Udostępnianie informacji publicznej

|---Działalność lobbingowa

      |---2017 r.

      |---2016 r.

|---Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

      |---Zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

      |---Sprawozdania

      |---Programy Profilaktyczne

            |---2018 rok

            |---2017 rok

            |---2016 rok

            |---2015 rok

            |--- 2014 rok

            |---2013 rok

            |---2012 rok

|---Informacje nieudostępnione w BIP

|---Informacje o środowisku

      |---Poziom recyklingu odpadów za 2017

      |---Poziom recyklingu odpadów za 2016

      |---Poziom recyklingu odpadów za 2015

      |---Poziom recyklingu odpadów za 2014

      |---Poziom recyklingu odpadów za 2013

      |---Poziom recyklingu odpadów za 2012

      |---Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Cewice

|---Jednostki organizacyjne

|---Konkursy, nabór pracowników

      |---2019 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |--- 2016 rok

      |---2015 rok

      |---2014 rok

      |--- 2013 rok

      |---2012 rok

      |---2011 rok

      |---2010 rok

      |---2009 rok

      |---2008 rok

      |---2007 rok

      |---2006 rok

      |---2005 rok

|---Kontakty i współpraca

|---Kontrole

      |---2010 rok

      |---2009 rok

      |---Kontrole, lata 2003-2008

      |---2011 rok

      |---2012 rok

      |---2013 rok

      |---2014 rok

      |---2015 rok

      |---2016 rok

      |---2017 rok

      |---2018 rok

      |---2019 rok

|---Majątek publiczny

      |---Ciężary publiczne

            |---2015 rok

            |---2014 rok

            |---2013 rok

            |--- 2012 rok

            |--- 2011 rok

            |---2010 rok

            |---2009 rok

            |---2008 rok

            |---2007 rok

            |---2006 rok

            |---2005 rok

            |---2004 rok

      |---Pomoc publiczna

            |---2015 rok

            |---2014 rok

            |---2013 rok

            |---2012 rok

            |--- 2011 rok

            |---2010 rok

            |---2009 rok

            |---2008 rok

            |---2007 rok

            |---2006 rok

            |---2005 rok

      |---Dług publiczny

            |---2015 rok

            |---2014 rok

            |---2013 rok

            |---2012 rok

            |---2011 rok

            |---2010 rok

            |---2009 rok

            |---2008 rok

            |---2007 rok

            |---2006 rok

            |---2005 rok

            |---2004 rok

      |---Majątek Gminy

            |---2008 rok

            |---2007 rok

            |---2006 rok

            |---2005 rok

            |---2004 rok

            |---2003 rok

            |---2009 rok

            |---2010 rok

            |---2011 rok

            |--- 2012 rok

            |---2013 rok

            |---2014 rok

            |---2015 rok

            |---2016 rok

            |---2017 rok

|---Mienie komunalne

|---Obwieszczenia

      |---Obwieszczenia 2019 r.

      |---Obwieszczenia 2018 r.

      |---Obwieszczenia 2017 r.

      |---Obwieszczenia 2016 r.

      |---Obwieszczenia 2015 r.

      |---Obwieszczenia 2014 r.

      |---Obwieszczenia 2013 r.

      |---Obwieszczenia 2012 r.

      |---Obwieszczenia 2011 r.

      |---Obwieszczenia 2010 r.

      |---Obwieszczenia 2009 r.

      |---Obwieszczenia 2008 r.

      |---Obwieszczenia 2007 r.

      |---Obwieszczenia 2006 r.

      |---Obwieszczenia 2005 r.

      |---Obwieszczenia 2004 r.

|---Ogłoszenia, informacje

      |---2019 r.

      |---2018 r.

      |---2017 r.

      |---2016 r.

      |---2015 r.

      |---2014 r.

      |---2013 r.

      |---2012 r.

      |---2011 r.

      |---2010 r.

      |---2009 r.

      |---2008 r.

      |---2007 r.

      |---2006 r.

      |---2005r

      |---2004 r.

|---Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

|---Rejestr instytucji kultury

|---Rejestr petycji

|---Rejestr umów Urzędu Gminy w Cewicach

|---Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

|---Rejestry i Ewidencje

|---Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice

|---Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

      |---2014 rok

      |---2013 rok

      |---2012 rok

      |---2011 rok

      |---2010 rok

      |---2009 rok

      |---2007 rok

      |---2006 rok

|---Wybory

      |---Wybory samorządowe 2018 r.

      |---Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2015r.

      |---Referendum ogólnokrajowe 2015r.

      |---Wybory Prezydenta RP w 2015r.

      |---Wybory samorządowe 2014 r.

      |---Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014 r.

      |---Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2011r.

      |---Wybory samorządowe 2010

      |---Wybory Prezydenta RP w 2010r.

      |---Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 07.06.2009 r.

      |---Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 21.10.2007 r.

      |---Wybory samorządowe 2006

      |---Wybory 2005

|---Zamówienia publiczne

|---Zaopatrzenie ludności w wodę

      |---2014 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

|---Zbiory aktów normatywnych, aktów prawnych

Informacje Archiwalne

|---Przetargi

      |---2006 rok

            |---Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na "Montaż lamp oświetlenia ulicznego 2006 r."

            |---Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi woj. 212 Osowo Lęb.-Bytów-Zamarte w m. Oskowo - Odnowienie drogi - kanalizacja deszcz

            |---Przetarg nieograniczony na dostawę (sprzedaż) paliw na potrzeby pojazdów i maszyn w dyspozycji Gminy Cewice

      |---2005 rok

      |---2004 rok

|---Oferty Inwestycyjne

      |---Oferty Inwestycyjne 2005r

      |---Oferty Inwestycyjne 2004 r.

|---Wyniki przetargów

      |---2006 rok

      |---2005 rok

      |---2004 rok

      |---2003 rok

|---Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011