Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Luty 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 0 0
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4 6
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 126 127
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 2 6
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 0
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 6 2
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 1 7
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 2 6
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 0 15
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4 7
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 1 0
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 14 18
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 3 4
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 7 7
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 1 4
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 2 3
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak