Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 24 49
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6 17
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 1 105
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 7 10
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 1 1
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 2 6
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 3 12
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 8
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Sierpień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 23 12
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 5
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 122 49
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 5 11
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 0
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 1
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 1 1
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 4 4
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 25 29
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6 11
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 6 5
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 10 14
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 0
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 3 7
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 4 4
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 3 3
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 4 29
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak