Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Listopad 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 30 43
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 12
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 1 4
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 2 3
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 1 2
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 0 5
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 2 6
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 1 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 8 17
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4 8
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 5 4
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 6 13
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 2 4
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 2 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 2 5
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 5 5
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 26 58
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 11 25
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 1 107
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 13 19
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 1 1
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 3 7
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 15 24
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 8
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak