Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Grudzień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 0 0
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 0
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 1 2
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 0 0
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 0
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 2 2
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 0 0
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Listopad 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 26 34
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 5
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 2 4
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 10 19
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 0
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 30
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 20 11
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 2 8
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 4 13
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 16 26
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 3
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 7 8
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 7 8
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 0
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 5 7
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 2 10
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 4 11
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak