Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 5 0
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 1
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 1 2
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 2 3
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 2 4
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 1 5
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 0 0
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 5
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 9 21
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 1
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 4 20
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 6 9
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 2 10
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 3 2
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 2 8
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 0 0
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4 6
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 146 147
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 2 6
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 1 1
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 6 2
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 1 7
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 2 6
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak