Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Sierpień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 13 0
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 0
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 81 0
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 1 0
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 0
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 0 0
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 0 0
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 28 48
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 8
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 0 0
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 0 0
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 1
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 7 51
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 5 7
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 3 6
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 14
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 9 0
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4 3
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 3 4
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 4 10
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 1 2
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 0 7
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 0 1
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 1 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak