Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 10 0
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 0
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 5 3
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 5 2
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 0
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 2 2
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 2 7
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 1 9
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 26 45
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 7
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 5 38
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 6 7
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 2
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 1 3
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 0 1
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 2 4
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Sierpień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 43 33
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 7
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 149 135
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 9 22
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 0
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 1 6
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 0 5
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak