Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 6 0
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4 2
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 3 4
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 4 10
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 1 2
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 0 6
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 0 1
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 1 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Maj 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 30 65
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 2
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 4 8
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 16 17
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 2 6
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 2 5
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 3 4
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 14 0
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 10
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 7 6
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 6 10
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 3 6
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 14
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 1 5
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 0 0
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 1 5
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak