Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Lipiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 24 29
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 5 11
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 6 5
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 8 14
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 0
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 7
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 4 4
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 3 3
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 4 29
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 8 29
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 11 11
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 10 11
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 9 17
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 1 7
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 8 4
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 2 8
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 21 22
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Maj 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 19 16
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8 55
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 1
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 2 1
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 11 10
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 2 4
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 11 18
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 2 6
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 1 2
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak