Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Luty 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 0 0
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 0
Sekretariat urzędu 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 101 95
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 1 0
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 0
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 0 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 1 2
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 0 0
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 0 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Archiwista 0 0
GCK 0 0
OPS 0 0
Radca Prawny (Kowalski) 0 0
Radca Prawny (Namiotko) 0 0
Referat Budżetowy 0 5
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 3
Sekretariat urzędu 0 1
Sekretarz Gminy 0 0
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA 4 4
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii 0 0
Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych 0 0
Wójt Gminy 0 0
Zespół ds. Obywatelskich 1 0
Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji 4 4
Zespół ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu 0 0
Zespół ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych 1 0
Zespół Obsługi Finansowo - Kadrowej 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak