Informacje nieudostępnione


Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów Gminy Cewice na tablicy ogłoszeń,
udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych, oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w urzędzie Gminy Cewice.
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych Gminy Cewice. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 07-07-2003 20:09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 07-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 07-07-2003 20:09:39