Przetarg nieograniczony powyżej 60000 EURO na: Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice - etap I, odcinek Cewice-Maszewo


Wójt Gminy Cewice

84-312 Cewice ul. W.Witosa 16 pok nr 6

tel.(059) 8611- 495, fax 8611-402 woj. pomorskie

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na:

„Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice-etap I,

odcinek Cewice÷Maszewo”

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.05.2005.

Istotne Warunki Zamówienia (cena 100,0 zł netto) można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Roman Antosik

tel (059) 8611411 pok. 11 w godz.8.00 do 14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok nr 6

Termin składania ofert upływa dnia 11 pażdziernika 2004r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - pok. nr 1 w dniu

11 pażdziernika 2004r. o godz.11.15.

Kryteria oceny ofert - cena 90 %

-termin realizacji 10 %

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Istotnych Warunkach Zamówienia oraz wymogi wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 12-08-2004 13:46:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 12-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 12-08-2004 13:46:45