Sesja nr XXXIV siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIV/381/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 2018-09-05 14:34:51
Uchwała Nr XXXIV/380/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach 2018-09-05 14:34:08
Uchwała Nr XXXIV/379/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Cewice oraz Nadleśnictwa Cewice pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Siemirowice zlokalizowanej na działce 174/2 obręd Siemirowice" 2018-09-05 14:33:28
Uchwała Nr XXXIV/378/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2018-09-05 14:32:29
Uchwała Nr XXXIV/377/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cewice w gminie Cewice 2018-09-05 14:29:39
Uchwała Nr XXXIV/376/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 2018-09-05 14:28:44
Uchwała Nr XXXIV/375/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018 2018-09-05 14:27:52