Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.05.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowych 15kV, złącz kablowych 15kV, stanowisk słupowych 15kV. Adres inwestycji: dz. nr: 1,16, 4/19, 4/18 obręb Małoszyce, gm. Nowa Wieś Lęborska; dz. nr: 1, 111 obr. 12, gm. Lębork; dz. nr: 117, 22, 69/4, 16/2, 46/1-L, 18/1, 35, 36/2, 201-L, 371, 7/6-L, 7/2-L, 149/1, 40/10, 40/1, 40/2, 119/1 obr. Osowo Lęborskie, gm. Cewice