Sesja nr XXXIII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIII/374/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie powołania doraźnej Komisji. 2018-06-27 14:17:01
Uchwała Nr XXXIII/373/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018" 2018-06-27 14:15:36
Uchwała Nr XXXIII/372/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. 2018-06-27 14:14:44
Uchwała Nr XXXIII/371/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonego przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. 2018-06-27 14:13:43
Uchwała Nr XXXIII/370/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-06-27 14:12:54
Uchwała Nr XXXIII/369/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cewice. 2018-06-27 14:11:14
Uchwała Nr XXXIII/368/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice. 2018-06-27 14:10:12
Uchwała Nr XXXIII/367/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. 2018-06-27 14:09:19
Uchwała Nr XXXIII/366/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. 2018-06-27 14:08:36
Uchwała Nr XXXIII/365/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. 2018-06-27 14:07:37
Uchwała Nr XXXIII/364/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-06-27 14:06:47
Uchwała Nr XXXIII/363/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-06-27 14:04:54