Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXXIII siódmej kadencji

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice. 2018-06-13 12:41:44
dokument Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. 2018-06-13 12:40:56
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. 2018-06-13 12:40:07
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. 2018-06-13 12:39:27
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. 2018-06-07 12:58:40
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018" 2018-06-07 12:57:43
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonego przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach 2018-06-07 12:56:23
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-06-07 12:55:47
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cewice 2018-06-07 12:55:14
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-06-07 12:54:36
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-06-07 12:53:49