Sesja nr XXXI siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXI/348/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Cewice umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.:"Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko". 2018-04-03 12:52:45
Uchwała Nr XXXI/347/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 2018-04-03 12:51:59
Uchwała Nr XXXI/346/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018". 2018-04-03 12:51:15
Uchwała Nr XXXI/345/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów. 2018-04-03 12:50:15
Uchwała Nr XXXI/344/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVH7328/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Cewice. 2018-04-03 12:49:37
Uchwała Nr XXXI/343/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wspacia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 2018-04-03 12:48:46
Uchwała Nr XXXI/342/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. 2018-04-03 12:47:58
Uchwała Nr XXXI/341/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. 2018-04-03 12:47:14