Sesja nr XXX siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXX/340/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody 2018-02-12 16:23:59
Uchwała Nr XXX/339/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach 2018-02-12 16:20:35
Uchwała Nr XXX/338/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice 2018-02-12 16:19:58
Uchwała Nr XXX/337/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Maszewie Lęborskim stanowiących własność Gminy Cewice 2018-02-12 16:19:12
Uchwała Nr XXX/336/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Cewicach stanowiącej własność Gminy Cewice 2018-02-12 16:18:26
Uchwała Nr XXX/335/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach 2018-02-12 16:17:40
Uchwała Nr XXX/334/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu 2018-02-12 16:17:03
Uchwała Nr XXX/333/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych przez Gminę Cewice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 2018-02-12 16:16:19
Uchwała Nr XXX/332/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice 2018-02-12 16:15:01
Uchwała Nr XXX/331/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu 2018-02-12 16:13:57
Uchwała Nr XXX/330/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 2018-02-12 16:13:13
Uchwała Nr XXX/329/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok 2018-02-12 16:12:27