CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018

Numer umowy

Przedmiot  umowy

Data zawarcia umowy

Zleceniobiorca (druga strona umowy)

Wartość umowy

Termin realizacji umowy

Aneks do umowy (nr i data zawarcia)

1-50

Umowy na dostawę wody
i odprowadzanie ścieków.

02.01.2018

Osoby fizyczne

-

02.01.2018

30.06.2018

 

51.

Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Cewice.

03.01.2018

 

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Uśmiech dziecka”

Szklana

600,00 zł. brutto miesięcznie

 

02.01.2018

30.06.2018

01.09.2018

31.12.2018

 

52.

Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Cewice.

03.01.2018

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Lębork

70,00 zł. brutto miesięcznie za 1 dziecko

 

02.01.2018

30.06.2018

01.09.2018

31.12.2018

 

53.

Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

02.01.2018

Biuro usług Inwestycyjnych

Jan Treder

Lębork

300,00 zł. miesięcznie

02.01.2018

31.12.2018

 

54.

Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

02.01.2018

SEG-PROJECTS

Agnieszka Łudzińska

Lębork

500,00 zł. miesięcznie

02.01.2018

31.12.2018

 

55.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Popowie.

11.01.2018

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 h

11.01.2018

21.06.2018

 

56.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Popowie.

11.01.2018

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 h

11.01.2018

21.06.2018

 

57.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Popowie.

11.01.2018

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 h

11.01.2018

21.06.2018

 

58.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Popowie.

11.01.2018

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 h

11.01.2018

21.06.2018

 

59.

Umowa na wykonanie wyceny działek w Cewicach i Bukowinie.

10.01.2018

Wojciech Deska

Krępa Kaszubska

10.000,00 zł. brutto

10.01.2018

31.01.2018

10.01.2018

09.02.2018

 

60.

Umowa na dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły.

16.01.2018

Osoba fizyczna

0,50 zł./1 km

11.01.2018

30.06.2018

 

61.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie.

17.01.2018

Osoba fizyczna

5,33 zł./1 m2

01.02.2018

31.01.2027

 

62.

Umowa na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły.

18.01.2018

Osoba fizyczna

0,50 zł./1 km

18.01.2018

30.06.2018

 

63.

Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę sieci oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Cewicach.

25.01.2018

MELMAG Biuro Projektów
i Usług Elektrycznych

Mateusz Gaschta

Przodkowo

3.690,00 zł. brutto

25.01.2018

31.05.2018

 

64.

Umowa dzierżawy na wodociąg Unieszyno nr inw. 210/232.

02.01.2018

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Cewice

125,56 zł. rocznie

01.01.2018

do czasu uzyskania prawa własności przez Dzierżawcę

 

65.

Umowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 roku.

29.01.2018

Wojewoda Pomorski

Zgodnie
z zapotrzebowaniem na środki

01.01.2018

31.12.2018

 

66.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Siemirowice, Osiedle Na Skarpie.

05.01.2018

Agencja Mienia Wojskowego

Oddział Regionalny

w Gdyni

5,33 zł./1m2

05.01.2018

31.01.2027

 

67. Umowa na realizację projektu pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie piłki nożnej seniorów oraz sekcji biegów długodystansowych w m. Siemirowice”. 31.01.2018

Stowarzyszenie Przyjaciół Sportów Olimpijskich, Obronnych i Ekstremalnych

„BRYZA 44” Siemirowice
14.500,00 zł.

31.01.2018

31.12.2018
 
68. Umowa na realizację projektu pn. „Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie drużyn mini piłki siatkowej i piłki nożnej dziewcząt i chłopców w Siemirowicach”. 31.01.2018

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy

„BRYZA SIEMIROWICE”

Siemirowice
6.000,00 zł.

31.01.2018

31.12.2018
 
69. Umowa na realizację projektu pn. „Rozwój sportu w dyscyplinie karate na terenie Gminy Cewice”. 31.01.2018

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Karate

„SHOTOKAN”

w Lęborku
11.000,00 zł.

31.01.2018

31.12.2018
 
70. Umowa na realizację projektu pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w m. Łebunia”. 31.01.2018

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Ludowy Klub Sportowy

Łebunia
33.000,00 zł.

31.01.2018

31.12.2018
 
71. Umowa na realizację projektu pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie sekcji piłki nożnej – drużyn juniorów i seniorów”. 31.01.2018

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

„LEŚNIK-CEWICE”

Cewice
49.000,00 zł.

31.01.2018

31.12.2018
 
72. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice”. 07.02.2018

Biuro Inwestycji Budowlanych

Stefan Petk

Lębork
15.000,00 zł. brutto

07.02.2018

15.08.2018
 
73. Umowa o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą energii elektrycznej (PSZOK Cewice). 05.02.2018

Energa-Operator S.A.

Gdańsk
Zgodnie z cennikiem usług Czas nieokreślony  
74. Umowa na realizacje projektu pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej seniorów, prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w m. Maszewo Lęborskie”. 26.02.2018

Klub Sportowy „KORAL-MASZEWO”

Maszewo Lęborskie
24.000,00 zł.

26.02.2018

31.12.2018
 
75. Umowa dot. udzielenia i przekazania dotacji dla żłobka. 13.02.2018 Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck 200,00 zł. miesięcznie na 1 dziecko

01.01.2018

31.12.2018
Aneks Nr 1 z dn. 06.03.2018
76. Umowa najmu lokalu socjalnego w m. Unieszynko. 01.02.2018 Osoba fizyczna 0,42 zł./1m2 x 15,40m2 = 6,47 zł. brutto miesięcznie

01.02.2018

31.01.2020
 
77. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie 5/6, 17A/13. 02.02.2018

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny 

w Gdyni
5,33 zł./1m2

02.02.2018

02.02.2027
 
78. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie 6/10. 27.02.2018 Osoba fizyczna 42,56m2 x 5,33 zł. = 226,84 zł.

01.03.2018

30.11.2021
 
79. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie 17A/3. 27.02.2018 Osoba fizyczna 43,91m2 x 5,33 zł. = 234,04 zł.

01.03.2018

02.02.2027
 
80. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie 6/5. 27.02.2018 Osoba fizyczna 45,94m2 x 5,33 zł. = 244,86 zł.

01.03.2018

02.02.2027
 
81. Umowa na dostarczenie ortofotomapy 2017 dla terenu Gminy Cewice. 01.03.2018

MGGP Aero sp. z o.o.

Tarnów
10.000,00 zł. brutto

01.03.2018

10.03.2018
 
82. Umowa najmu lokalu mieszkalnego (użytkowego) położonego na Osiedlu Młodych 25 w Cewicach. 01.03.2018 Osoby fizyczne 1.900,00 zł. brutto miesięcznie

01.03.2018

31.08.2018
 
83. Porozumienie dot. określenia sposobu rozliczenia kosztów dostawy energii elektrycznej do lokalu położonego w Cewicach, Osiedle Młodych 25. 01.03.2018 Osoby fizyczne Zgodnie ze stanem wskazania podlicznika

01.03.2018

31.08.2018
 
84. Umowa na wykonanie tablic z nazwami ulic wraz z uchwytami i słupkami. 05.02.2018

Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork

922,50 zł. brutto

05.02.2018

28.02.2018
 
85. Umowa na wykonanie tablic z nazwą ulicy z uchwytami oraz słupkami. 05.02.2018

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

„AGATKA” s.c.

Toruń

1.225,08 zł. brutto

05.02.2018

28.02.2018
 
86. Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w m. Siemirowice, Osiedle Na Skarpie 6/5. 06.03.2018

Energa-Operator S.A.

Gdańsk
Zgodnie z taryfą operatora Bez terminu  
87. Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w m. Siemirowice, Osiedle Na Skarpie 17A/13.  06.03.2018

Energa-Operator S.A.

Gdańsk
Zgodnie z taryfą operatora Bez terminu  
88. Umowa o wykonanie inicjatywy  lokalnej pn. „ Wzrost świadomości ichtiologicznej mieszkańców Gminy Cewice poprzez organizacje Rodzinnego Wędkowania w Siemirowicach”. 08.03.2018 Mieszkańcy miejscowości Siemirowice 4.000,00 zł.

15.04.2018

30.11.2018
 
89. Umowa o realizację zadania publicznego pn. „Integracja dzieci poprzez współzawodnictwo w turniejach piłki nożnej „VI letnim turnieju piłkarskim dla dzieci o Puchar Wójta Gminy Cewice” i „I Mikołajkowym turnieju piłkarskim”. 16.03.2018

Klub Sportowy „LEŚNIK-CEWICE”

Cewice
4.350,00 zł.

01.06.2018

31.12.2018
 
90. Umowa na realizację zadania publicznego pn. „Fundusz Akumulator Społeczny”. 16.03.2018

Stowarzyszenie „EDUQ”

Lębork
4.000,00 zł.

19.03.2018

31.12.2018
 
91. Umowa na realizację zadania publicznego pn. „Nauka pierwszej pomocy dla dzieci z Gminy Cewice”.  15.03.2018

Polski Czerwony Krzyż

Warszawa
1.600,00 zł.

19.03.2018

31.12.2018
 
92. Umowa na realizację projektu pn. „Organizacja dla społeczeństwa Gminy Cewice oraz regionu oraz uczestnictwo we współzawodnictwie biegów i marszów nordic walking”. 19.03.2018 r.

Międzyszkolny Klub Sportowy „FIGHTER” Bukowina-Lębork

Popowo
7.000,00 zł.

19.03.2018

31.12.2018
 
93. Numer omyłkowo pominięty.          
94. Umowa na przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej. 16.03.2018 r.

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

Bydgoszcz

3.500,00 zł.

brutto
90 dni od dnia podpisania umowy  
95. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych 20.03.2018 r. Osoba fizyczna 200 km miesięcznie

01.04.2018

31.12.2018
 
96. Umowa na usługę wykonania operatów szacunkowych: lokal mieszkalny w Unieszynie, działka w Cewicach. 16.02.2018 r.

FESTIMO WYCENA

Alicja Fenska

Gdynia
848,00 zł. brutto

16.02.2018

05.04.2018
 
97. Umowa na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęb.- II etap.” 04.04.2018 r.

PPUH „ADKAR”

Adam Lewnau

Sierakowice
10.000,00 zł. brutto

04.04.2018

10.05.2018
 
98. Umowa na przeprowadzenie szkolenia dla radnych Rady Gminy Cewice. 10.04.2018 r.

Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządowców s.c.

Kraków
4.000,00 zł. brutto

28.04.2018

28.04.2018
 
99. Umowa świadczenia doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). 11.04.2018 r.

Ernst & Young

Doradztwo Podatkowe

sp. z o.o.

Warszawa
600,00 zł. miesięcznie na okres 12 miesięcy  
100. Umowa na „Wykonanie odwodnienia liniowego – rów na działce drogowej dz. nr 365 w m. Bukowina”. 03.04.2018 r.

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa

Rokitki
14.500,00 zł. brutto

03.04.2018

06.04.2018
 
101. Umowa wykonawcza z operatorem wewnętrznym. 30.03.2018 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów

„Czysta Błękitna Kraina”

Czarnówko
-

01.01.2018

31.12.2018
 
102. Umowa na wykonanie „Diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Cewice”. 13.04.2018 r.

Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji

Kraków

2.200,00 zł.

brutto

13.04.2018

30.06.2018
 
103. Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy na obiekcie budowlanym – Etap I budowa oświetlenia Osowo Lęborskie. 13.04.2018 r.

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork
2.000,00 zł. brutto ryczałt

13.04.2018

15.05.2018
 
104. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1321G. Budowa chodnika w granicach pasa drogowego drogi powiatowej”. 18.04.2018 r.

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork
16.400,00 zł. brutto

18.04.2018

30.11.2018
 
105. Umowa na realizację projektu „Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie drużyn piłki siatkowej i ręcznej w m. Cewice w 2018 r." 18.04.2018 r.

Uczniowski Klub Sportowy

„IRYDA”

Cewice
14.000,00 zł.

18.04.2018

31.12.2018
 
106. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę sieci oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszych w m. Cewice ul. W. Witosa  (w kierunku cmentarza). 20.04.2018 r.

MELMAG Biuro Projektów i Usług Elektrycznych

Mateusz Gaschta

Przodkowo
8.610,00 zł. brutto

20.04.2018

30.11.2018
 
107. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Akacjowej w Cewicach”. 20.04.2018 r.

MELMAG Biuro Projektów i Usług Elektrycznych

Mateusz Gaschta

Przodkowo
4.920,00 zł. brutto

20.04.2018

30.11.2018
 
108. Umowa na „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w m. Łebunia”. 24.04.2018 r.

Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork
7.650,60 zł. brutto

24.04.2018

18.05.2018
 
109. Umowa na wykonanie wyceny dz. nr 61/7 i 61/16 w Maszewie Lęborskim, dz. nr 37/18 i 37/17 w Cewicach. 18.04.2018 r.

Wojciech Deska

Krępa Kaszubska
1.000,00 zł. brutto

18.04.2018

27.04.2018
 
110. Umowa na usługę opracowania graficznego, składu komputerowego, druku Bezpłatnego Informatora Samorządowego Urzędu Gminy w Cewicach „CEWICE” w nakładzie 1500 egz. 27.04.2018 r

Zakład Usługowo-Produkcyjny

Poligrafia i Opakowania „INES”

Rafał Lewandowski

Mosty

16 stron

– 2.263,20 zł. brutto

20 stron

– 2.632,20 zł. brutto

27.04.2018

31.12.2018
 
111. Umowa o realizację zadania publicznego pt. „Piłkarski CUP 2018”. 04.05.2018 r.

Klub Sportowy

Leśnik-Cewice

Cewice
5.100,00 zł.

04.05.2018

30.06.2018
 
112. Umowa na wykonanie wznowienia granic i połączenie geodezyjnie działek położonych w Popowie. 27.04.2018

Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych

„NADIR” sp. z o.o.

Sierakowice
1.100,00 zł.

27.04.2018

29.06.2018
 
113. Umowa na realizację zadania publicznego pt. „XI Wojewódzki Marsz na Orientację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” Czarna Woda 2018 r. 10.05.2018 r.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Łebuni
1.600,00 zł.

11.06.2018

02.09.2018
 
114. Umowa na warsztaty profilaktyczne. 10.05.2018 r.

Centrum Medicus

Jacek Wiaderny

Kwidzyn

900,00 zł.

brutto

24.05.2018

24.05.2018
 
115. Umowa na wykonanie wyceny działek w Łebuni i Cewicach. 16.05.2018 r.

Wojciech Deska

Lębork
2.000,00 zł. brutto

16.05.2018

04.06.2018
 
116. Umowa na „Budowę miejsc postojowych i utwardzenie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Cewicach”. 23.05.2018 r.

Usługi Leśne- Budowlane Krystian Wenta

Popowo
19.680,00 zł. brutto

23.05.2018

30.05.2018
 
117. Umowa na wykonanie tablic dwustronnych kierunkowych wraz z uchwytami oraz słupkami. 25.05.2018 r.

Usługowy Zakład  Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork
2.240,00 zł. brutto

25.05.2018

08.06.2018
 
118. Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. 28.05.2018 r. Wojewoda Pomorski 20.000,00 zł.

28.05.2018

31.12.2018
 
119. Umowa na „Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina”. 12.06.2018 r.

Przedsiębiorstwo Budowlane „WÓJCIK” Wiesław Wójcik

Lębork
26.445,00 zł. brutto

12.06.2018

30.06.2018
 
120. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku byłej policji na Środowiskowy Dom Samopomocy w Cewicach”. 18.06.2018 r.

Nadzory Projekty Kosztorysy Adam Pawlak

Maszewo Lęborskie
1.500,00 zł. ryczałt

18.06.2018

31.07.2018
 
121. Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy „Rozbudowa, przebudowa budynku byłej policji na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Cewicach”. 18.06.2018 r.

PROINWESTBUD

Obsługa Inwestycji Budowlanych Wojciech Pekról

Lębork
1.500,00 zł. ryczałt

18.06.2018

31.07.2018
 
122. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina”. 18.06.2018 r.

RemProConcept

Remigiusz Borzyszkowski

Kościerzyna

1.845,00 zł. brutto

18.06.2018

31.07.2018
 
123.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie.

15.05.2018 r.

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny

w Gdyni
5,33 zł. za 1m2 pow. użytkowej

15.05.2018

15.05.2027
 
124. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie. 22.06.2018 r. Osoba fizyczna 5,33 zł. za 1m2 pow. użytkowej

27.06.2018

15.05.2027
 
125. Umowa na obsługę techniczną i nagłośnienie III Świętojańskiej Nocy  Motocyklowej w Bukowinie. 22.06.2018 r. Osoba fizyczna 5.930,00 zł.

23.06.2018

24.06.2018
 
126. Umowa na wykonanie czynności związanych z wypożyczaniem sprzętu pływającego w Siemirowicach. 26.06.2018 r. Osoba fizyczna

06/2018 – 444,80 zł. 07/2018 – 3.447,20 zł.
08/2018 – 3.447,20 zł.
09/2018 - 444,80 zł.

27.06.2018

04.09.2018
 
127. Umowa na „Rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych po byłym posterunku w m. Cewice”. 27.06.2018 r.

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa

w Rokitkach
11.992,50 zł. brutto

27.06.2018

18.07.2018
 
128. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa, ul. Węgrzynowicza wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice”. 27.06.2018 r.

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork
5.600,00 zł. brutto

27.06.2018

30.09.2018
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Klebba 05-02-2018 13:55:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Klebba 05-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Klebba 29-06-2018 13:21:25