CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018

Numer umowy

Przedmiot  umowy

Data zawarcia umowy

Zleceniobiorca (druga strona umowy)

Wartość umowy

Termin realizacji umowy

Aneks do umowy (nr i data zawarcia)

1-50

Umowy na dostawę wody
i odprowadzanie ścieków.

02.01.2018

Osoby fizyczne

-

02.01.2018

30.06.2018

 

51.

Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Cewice.

03.01.2018

 

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Uśmiech dziecka”

Szklana

600,00 zł. brutto miesięcznie

 

02.01.2018

30.06.2018

01.09.2018

31.12.2018

 

52.

Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Cewice.

03.01.2018

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Lębork

70,00 zł. brutto miesięcznie za 1 dziecko

 

02.01.2018

30.06.2018

01.09.2018

31.12.2018

 

53.

Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

02.01.2018

Biuro usług Inwestycyjnych

Jan Treder

Lębork

300,00 zł. miesięcznie

02.01.2018

31.12.2018

 

54.

Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

02.01.2018

SEG-PROJECTS

Agnieszka Łudzińska

Lębork

500,00 zł. miesięcznie

02.01.2018

31.12.2018

 

55.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Popowie.

11.01.2018

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 h

11.01.2018

21.06.2018

 

56.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Popowie.

11.01.2018

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 h

11.01.2018

21.06.2018

 

57.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Popowie.

11.01.2018

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 h

11.01.2018

21.06.2018

 

58.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Popowie.

11.01.2018

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 h

11.01.2018

21.06.2018

 

59.

Umowa na wykonanie wyceny działek w Cewicach i Bukowinie.

10.01.2018

Wojciech Deska

Krępa Kaszubska

10.000,00 zł. brutto

10.01.2018

31.01.2018

10.01.2018

09.02.2018

 

60.

Umowa na dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły.

16.01.2018

Osoba fizyczna

0,50 zł./1 km

11.01.2018

30.06.2018

 

61.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie.

17.01.2018

Osoba fizyczna

5,33 zł./1 m2

01.02.2018

31.01.2027

 

62.

Umowa na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły.

18.01.2018

Osoba fizyczna

0,50 zł./1 km

18.01.2018

30.06.2018

 

63.

Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę sieci oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Cewicach.

25.01.2018

MELMAG Biuro Projektów
i Usług Elektrycznych

Mateusz Gaschta

Przodkowo

3.690,00 zł. brutto

25.01.2018

31.05.2018

 

64.

Umowa dzierżawy na wodociąg Unieszyno nr inw. 210/232.

02.01.2018

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Cewice

125,56 zł. rocznie

01.01.2018

do czasu uzyskania prawa własności przez Dzierżawcę

 

65.

Umowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 roku.

29.01.2018

Wojewoda Pomorski

Zgodnie
z zapotrzebowaniem na środki

01.01.2018

31.12.2018

 

66.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Siemirowice, Osiedle Na Skarpie.

05.01.2018

Agencja Mienia Wojskowego

Oddział Regionalny

w Gdyni

5,33 zł./1m2

05.01.2018

31.01.2027

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Klebba 05-02-2018 13:55:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Klebba 05-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Klebba 05-02-2018 14:28:12