Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXX siódmej kadencji

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody 2018-02-01 15:40:14
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach 2018-02-01 15:38:18
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice 2018-02-01 15:34:28
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Maszewie Lęborskim stanowiących własność Gminy Cewice 2018-02-01 15:29:38
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Cewicach stanowiącej własność Gminy Cewice 2018-02-01 15:25:38
dokument Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach 2018-02-01 15:23:20
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu 2018-02-01 15:21:17
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych przez Gminę Cewice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 2018-02-01 15:18:40
dokument Projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice 2018-02-01 15:15:01
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu 2018-02-01 15:12:47
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 2018-02-01 15:09:23
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok 2018-02-01 15:03:11